Bratach/Flag Abadas


Bratach/Flag

Similar Content

Browse content similar to Bratach/Flag. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hallo, Abadas!

0:00:200:00:22

Hi, Ben! Thig is cluich cmhla rinn! Agus....

0:00:220:00:28

# Bidh sinn ri

0:00:280:00:30

# Aba-daba

0:00:300:00:31

# Shoo-bi-doo-wa

0:00:310:00:32

# Aba-daba Cluich An-diugh

0:00:320:00:35

# Aba-daba Shoo-bi-doo-wa

0:00:350:00:36

Aba-daba Cluich An-diugh

0:00:360:00:40

# Abadas

0:00:400:00:42

# Abadas

0:00:420:00:44

# Cluich An-diugh. #

0:00:440:00:46

Bidh trr sprs againn!

0:00:480:00:50

An dil cite bheil iad a cluich an-diugh?

0:00:520:00:55

Tha iad air a chladach!

0:00:560:00:58

Sid neo dh eile!

0:01:020:01:05

Puff! Deiseil!

0:01:070:01:09

Thugainn!

0:01:110:01:12

Hey, Hari, thall an seo!

0:01:140:01:16

Abair greim, Ela!

0:01:170:01:19

S mis as fherr!

0:01:200:01:22

Glac seo!

0:01:250:01:27

Breab mhath, Hari!

0:01:270:01:28

Tadhal!

0:01:310:01:32

Puing dhuinne!

0:01:330:01:35

Gheibh mise an ath thadhal!

0:01:350:01:38

Seo e tighinn!

0:01:400:01:42

Ochan!

0:01:440:01:46

Na gabh dragh. Gheibh mis e.

0:01:460:01:49

Sgoinneil air a slighe!

0:01:490:01:52

Moran taing, Seren.

0:01:520:01:54

S math geil thu cho math air sgith!

0:01:540:01:57

Bhiodh sinn air am bll a chall!

0:01:570:02:00

-BEN:

-Math fhin, Seren!

0:02:000:02:02

Nise c tha g iarraidh geam eile a chluich?

0:02:020:02:05

Thig a chluich cmhla rinn!

0:02:050:02:07

# Dhfhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:02:110:02:15

# Airson a gheama fhaclan thus is mi

0:02:150:02:21

# Eisd ris an fhacal seall is ch

0:02:210:02:24

# Cuir an rud ri facal, cmhla rinn

0:02:240:02:32

# Thig s cluich! #

0:02:320:02:35

-BEN:

-Deiseil?

0:02:370:02:38

Tha facal r Abadas gam agus

0:02:380:02:41

feumaidh sibh tomhais c ris a tha e coltach.

0:02:410:02:44

Sem facal...bratach!

0:02:440:02:46

Bratach!

0:02:460:02:48

Bratach!

0:02:480:02:49

Bratach!

0:02:490:02:51

S toigh leinn sin!

0:02:510:02:52

An dil c ris tha e coltach?

0:02:520:02:54

Eil sibh g iarraidh tuairmse?

0:02:550:02:57

Ha, Ben!

0:02:570:02:59

Tha bratach tric gu math dathach.

0:02:590:03:02

Tha mi gorm.

0:03:030:03:06

Tha mise orainds!

0:03:060:03:07

Tha mise purpaidh!

0:03:070:03:10

Am faod sinn tuairmse eile, Ben?

0:03:100:03:13

Ceart. Bidh bratach a crathadh anns a ghaoth.

0:03:130:03:17

Tha mo sgiathan a crathadh anns a ghaoth!

0:03:170:03:20

Tha iad a crathadh barrachd ann an gaoth lidir!

0:03:200:03:25

Cite an lorgadh tu rud dathach, a crathadh anns a ghaoth?

0:03:250:03:30

Anns a mhuir?

0:03:300:03:32

Tha mran rudan dathach ann an sin.

0:03:320:03:34

Ach, chan eil gaoth ann fon mhuir.

0:03:340:03:37

Oh!

0:03:370:03:39

Anns an taigh?

0:03:390:03:40

Chan eil gaoth an sin a bharrachd!

0:03:430:03:46

Bidh mo sgiathan a crathadh ann an iteachan gaothach,

0:03:460:03:49

mar shuas anns na beanntan.

0:03:490:03:52

Seadh. S e ite math a bhiodh ann am beinn.

0:03:520:03:55

Bidh thu uaireannan a lorg brataich air beanntan.

0:03:550:03:58

Yippee! Siuthad! Siuthad, Abadas!

0:03:580:04:00

Tha iad a smaoineachadh gun lorg iad bratach air beinn.

0:04:030:04:06

Ach cn Abadas a bfherr airson am bratach a lorg?

0:04:060:04:09

# Is mise Bidh mi sgith cho rd

0:04:120:04:17

# Os cionn nan craobhan suas dhan adhar

0:04:170:04:22

# Crochadh bun-os cionn a dhoidhch is a l

0:04:220:04:27

# Sios na mo chabhaig nuair se cluich as fherr

0:04:270:04:31

# Is mise S toil leam snmh

0:04:310:04:36

# Dol cho domhainn, s ch mi h-uile cil

0:04:360:04:40

# Tha be air a ghrunnd no air an trigh

0:04:400:04:45

# Snmh agus cluiche, s e sin mo chil

0:04:450:04:49

# Is mise Is lidir mo shrin

0:04:490:04:54

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhr

0:04:540:04:58

# Fairichidh mi fileadh nach fhairich an crr

0:04:580:05:03

# Thoir dhomh facal, s thid mi air a thir

0:05:030:05:09

# Shoo-do-wop-wop

0:05:090:05:10

# Shoo-do-way

0:05:100:05:11

# Shoo-do-wop-wop

0:05:110:05:12

# Shoo-way

0:05:120:05:14

# Shoo-do-wop-wop

0:05:140:05:15

# Shoo-way

0:05:150:05:16

# Shoo-do-wop-wop

0:05:160:05:17

# Shoo-way. #

0:05:170:05:18

Seren! Bu chir, Seren, falbh. Mise?

0:05:190:05:22

Seadh. Bu choir dha Seren Falbh!

0:05:220:05:26

Tha sin ceart!

0:05:270:05:29

S e Seren, a bhios sgith gu h-rd,

0:05:290:05:31

an Abadas as fherr airson bratach a lorg.

0:05:310:05:35

Sgoinneil air a slighe!

0:05:350:05:37

-Wooo-hoo!

-THA E A' GAIREACHDAINN

0:05:370:05:40

Whooo! Whooo-hooo!

0:05:400:05:43

Yoooo-hoooo!

0:05:440:05:46

Hee-he! Slaodach!

0:05:500:05:52

Weee!

0:05:530:05:55

THA E A' GAIREACHDAINN

0:05:570:05:59

Sgoinneil air a slighe!

0:05:590:06:02

# La-la-la

0:06:040:06:05

# La-la-La-la-la. # Oh!

0:06:050:06:07

-Haoidh, tha gaoth ann!

-THA E A' GAIREACHDAINN

0:06:090:06:13

-Weee!

-THA E A' GAIREACHDAINN

0:06:140:06:18

Wow! D tha thall an sin?

0:06:180:06:20

Lorg mi e!

0:06:220:06:24

Lorg mi e!

0:06:240:06:26

Tha uiread de dhathan air.

0:06:260:06:27

S e bratach a thann... Whoa!

0:06:270:06:30

Haoi!

0:06:330:06:35

Tha gaoth ann ach chan eil e a gluasad.

0:06:350:06:38

S e thann ach bogha-froise.

0:06:380:06:40

Oh.

0:06:410:06:42

Ach tha e cho bidheach.

0:06:420:06:44

Seall air na dathan lainn!

0:06:440:06:47

Buidhe is uaine is dearg is Purpaidh!

0:06:480:06:53

Mar mi fhin. Tioraidh, bogha-froise!

0:06:530:06:57

Oooh! D tha seo?

0:06:580:07:01

Tha trr dhathan air cuideachd! Oh!

0:07:020:07:06

-THA E A' GAIREACHDAINN

-Tha e crathadh cuideachd!

0:07:060:07:09

Ach s e thann ach itealag!

0:07:090:07:11

Tha itealag sprsail!

0:07:140:07:16

Bidh itealag a sgith air feadh an adhair nuair tha e gaothach.

0:07:160:07:21

Bidh bratach stlda.

0:07:210:07:23

Stlda? Chan eil sin sprsail!

0:07:230:07:26

Whoa! D tha seo!

0:07:290:07:33

Crann a thann!

0:07:330:07:36

Suas, suas, nas irde buileach! Whoa!

0:07:360:07:40

D tha seo?

0:07:410:07:42

Tha ea crathadh s a ghaoith. Agus tha dealbhan air!

0:07:450:07:50

Mar a thoirnne!

0:07:500:07:52

An e seo bratach, Ben?

0:07:520:07:54

S e gu dearbh. Math fhin.

0:07:550:07:57

THA E A' GAIREACHDAINN

0:07:570:07:58

# Lorg mim facal, bha e ann fad na td

0:08:010:08:04

# S em facal... Bratach!

0:08:040:08:06

# Nis tham facal nam ran fhn

0:08:080:08:11

# Ba ba shoo-bi-doo-waah. #

0:08:110:08:15

-THA E A' GAIREACHDAINN

-Yay! Whoooo-hooo!

0:08:170:08:21

THA E A' GAIREACHDAINN

0:08:230:08:24

Hee Hee! Cha ghlac thu mi! Tha mi air ais anns an leabhar!

0:08:260:08:32

D a lorg thu?

0:08:320:08:33

An toiseach chunnaic mi rud bragha dathach anns an adhar.

0:08:330:08:37

Dearg, uaine, gorm is purpaidh!

0:08:370:08:40

Ooooh!

0:08:400:08:41

Bha e mar seo.

0:08:410:08:43

Chunnaic mise rud mar sin!

0:08:430:08:45

Mis cuideachd. Nuair tha e g uisg...

0:08:450:08:47

Tha sin ceart. Bogha-froise!

0:08:470:08:50

Bogha-froise.

0:08:500:08:52

Seadh.

0:08:520:08:53

An uairsin chunna mi sreang a bha gu math fada

0:08:530:08:57

Sgith mi suas gu h-rd, gu h-rd...

0:08:570:09:00

Aig a mhullach bha rud dathach a bha crathadh anns a

0:09:000:09:04

ghaoth agus a diogaileadh mo mhionach...

0:09:040:09:07

ach be itealag a bhann. Mar seo.

0:09:070:09:09

Ach an dfhuair thu m bratach?

0:09:090:09:11

Fhuair mi rud rd, geal... um...

0:09:110:09:15

-Crann.

-S e!

0:09:150:09:17

Fhuair mi crann rd geal s sgith mi suas s suas is lorg mi...

0:09:170:09:21

Rudeigin dathach...

0:09:210:09:22

Seadh. Is...

0:09:220:09:24

Rud crathach?

0:09:240:09:25

Seadh! Agus bha cruthan air.

0:09:250:09:28

D sersa cruthan?

0:09:280:09:30

Ar cruthan fhin!

0:09:300:09:32

Mo dhuilleag!

0:09:350:09:36

Mo bhuilgein!

0:09:360:09:38

Mo rionnag!

0:09:380:09:40

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:09:440:09:46

Ach cil Seren?

0:09:460:09:47

S beag mfhios! Peek-a-boo!

0:09:470:09:50

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:09:500:09:51

Thall an-seo!

0:09:510:09:53

Fhuair thu mach d bhann am bratach. Math fhin, Seren.

0:09:550:09:59

-Tha sibh morbhaileach, Abadas!

-Tapadh leibh, Ben!

0:09:590:10:02

# Tha thd ann falbh, bha e math bhith cluich,

0:10:050:10:09

# Abadas, Abadas

0:10:090:10:14

# Ch sinn a-rithist sibh a-staigh s a-muigh,

0:10:140:10:17

# Abadas, Abadas

0:10:170:10:22

# Tioraidh! #

0:10:220:10:25

-Tioraidh, Hari.

-Tioraidh!

0:10:270:10:29

-Tioraidh, Seren.

-Tioraidh!

0:10:290:10:32

-Tioraidh, Ela.

-Tioraidh!

0:10:320:10:34

Ch mi dhaithghearr sibh!

0:10:340:10:37

MAMMAIDH: Ben! Trobhad!

0:10:370:10:40

Subtitles by Red Bee Ltd

0:10:500:10:52

Email [email protected]

0:10:520:10:54

Download Subtitles

SRT

ASS