Bla Bla Blewog


Bla Bla Blewog

Similar Content

Browse content similar to Bla Bla Blewog. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Diwrnod y Wa Wa Mawr

Bla Bla Blewog: Diwrnod y Wa Wa Mawr

Mae Mam yn gofalu ar ôl babi swnllyd mewn Wa Wa Walltog ond mae Boris eisiau cael gafae...

Y diwrnod i fynd ar y gwyliau

Bla Bla Blewog: Y diwrnod i fynd ar y gwyliau

Mae'r Bla Bla Blewog yn mynd ar eu gwyliau yn y Cwrwgl Cyrliog - Mam, Dad, Bitw a Bw-ba...

Y diwrnod i chwarae gyda...

Bla Bla Blewog: Y diwrnod i chwarae gyda...

Mae Boris yn gwisgo lan fel ieti. Boris can't stand the fact that Chihua Ha Ha gets so ...

Y diwrnod i hedfan fry yn yr a

Bla Bla Blewog: Y diwrnod i hedfan fry yn yr a

Mae Boris yn rhy ddiog i chwarae bat a phêl gyda Bw-bach ond pan mae'n gweld Nain a Bit...

Y diwrnod yr aeth y Bla Bla Bl

Bla Bla Blewog: Y diwrnod yr aeth y Bla Bla Bl

Mae Boris yn ceisio cael gafael ar gacen y Bla Bla Blewog drwy wisgo fel y cogydd gorau...

Diwrnod parti peintio Nain

Bla Bla Blewog: Diwrnod parti peintio Nain

Y peth olaf mae Boris am wneud yw mynd i barti. Ond, mae'n sylweddoli bod Nain wedi gwn...

Y diwrnod y daeth dad o hyd i

Bla Bla Blewog: Y diwrnod y daeth dad o hyd i

Mae'r Bla Bla Blewog wedi dod o hyd i Siani Flewog goron goch ond mae Boris am gael ei ...

Y diwrnod y plannodd dad y saf

Bla Bla Blewog: Y diwrnod y plannodd dad y saf

Mae Dad yn falch iawn o'i saffrwn swigod-swanc. Ond mae Boris wedi eu gweld nhw ac am w...

Y diwrnod y dilynodd blaidd bl

Bla Bla Blewog: Y diwrnod y dilynodd blaidd bl

Mae Boris yn gwrthod gadael i Bw-bach ofalu am Blaidd Bla Bla. Boris flatly refuses to ...

Diwrnod y gwallt gwirion

Bla Bla Blewog: Diwrnod y gwallt gwirion

All Boris sydd wedi gwisgo fel Fflach Fflopfop, seren enwog sinemâu Treblew berswadio'r...

Y diwrnod yr aeth Nain i'r pot

Bla Bla Blewog: Y diwrnod yr aeth Nain i'r pot

Penderfyna Boris byddai hoff bot Nain yn gwneud cuddfan berffaith ar gyfer ei losin ffl...

Y diwrnod y gwnaeth Mam ei *

Bla Bla Blewog: Y diwrnod y gwnaeth Mam ei *

Mae Boris eisiau parasol o'r goeden Weirglodd Walltog Wyllt i wneud hidlwr. Boris want...

Y diwrnod y collodd dad ei *

Bla Bla Blewog: Y diwrnod y collodd dad ei *

Mae gan Dad annwyd ac mae Nain yn gwneud pastai gellyg gwlanog i godi'i galon. Mae Bori...

Diwrnod sblash a naid

Bla Bla Blewog: Diwrnod sblash a naid

Mae Boris am gael tro ym mhwll padlo'r Bla Blas ac mae'n meddwl am gynllun i gael y Bla...

Diwrnod y campwaith celf

Bla Bla Blewog: Diwrnod y campwaith celf

Mae Boris yn penderfynu y bydd Nain yn siwr o rannu ei phastai Gellyg Gwlanog gydag ef ...

Diwrnod y Tipyn Teipiwr

Bla Bla Blewog: Diwrnod y Tipyn Teipiwr

Mae Boris am i Bw-bach drefnu bod y Bla Bla Blewog yn teipio'i holl ryseitiau siampw ar...

Diwrnod troi dymuniadau'n wir

Bla Bla Blewog: Diwrnod troi dymuniadau'n wir

Byddai Boris wrth ei fodd yn cael coblyn fyddai'n gallu gwneud popeth drosto ac mae'n c...

Diwrnod y moron oren mawr

Bla Bla Blewog: Diwrnod y moron oren mawr

Mae Dad wedi tyfu moronen enfawr sy'n gwrthod symud o'r pridd. Mae Boris eisiau'r foron...

Diwrnod ras y fflwfflop *

Bla Bla Blewog: Diwrnod ras y fflwfflop *

Mae Boris yn twyllo yn ystod ras er mwyn ceisio ennill y wobr - llond cwdyn o fflwfflop...

Diwrnod Pwmpen-ping a phastai

Bla Bla Blewog: Diwrnod Pwmpen-ping a phastai

Mae Mam wedi gwneud pastai bwmpenping werth chweil ac mae Boris eisiau'r rysait. Mam ha...

Y diwrnod y gwnaeth Nain i *

Bla Bla Blewog: Y diwrnod y gwnaeth Nain i *

Mae Nain wedi gwneud Cloc Codi Nain i ddihuno pawb yn y bore, jyst beth sydd angen ar B...

Diwrnod y cwrwgl cyrliog

Bla Bla Blewog: Diwrnod y cwrwgl cyrliog

Mae Boris wedi cael llond bol o'r broga blew yn ei bwll. Ond sut mae cael ei wared? Bor...

Diwrnod y piano-plesio-pawb

Bla Bla Blewog: Diwrnod y piano-plesio-pawb

Mae Boris yn grac pan fo'r Bla Bla Blewog yn derbyn piano-plesio-pawb yn anrheg oddi wr...

Diwrnod y gwersyll gwalltog

Bla Bla Blewog: Diwrnod y gwersyll gwalltog

Mae Boris yn gwisgo fel blaidd i geisio dwyn selsig blewog y Bla Bla Blewog. Boris disg...

Pen-blwydd blewog Hapus

Bla Bla Blewog: Pen-blwydd blewog Hapus

Mae'n ddiwrnod pen-blwydd Dad ac mae Mam a Bitw wedi prynu menyg, sgarff a het flewog i...

Diwrnod Maldod Mam!

Bla Bla Blewog: Diwrnod Maldod Mam!

Mae'n ddiwrnod Maldod Mam yn Nhreblew - y diwrnod pan fo pob Mam yn cael llawer o faldo...

Dad yn dod o hyd i Drysor

Bla Bla Blewog: Dad yn dod o hyd i Drysor

Mae Dad wedi dod o hyd i drysor ac mae Boris â'i lygad arno. Mae'n esgus bod yn fôr-lei...

Diwrnod y Tacluso Twt

Bla Bla Blewog: Diwrnod y Tacluso Twt

Mae ffatri Boris yn llanast llwyr ac mae angen ei glanhau. Boris wants to clean up the ...

Diwrnod dweud diolch am ffrind

Bla Bla Blewog: Diwrnod dweud diolch am ffrind

Mae'n ddiwrnod dweud diolch am ffrindiau. Ar y diwrnod yma, bydd pawb yn peintio llun o...

Y diwrnod y chwythodd mam swig

Bla Bla Blewog: Y diwrnod y chwythodd mam swig

Mae Mam wrthi'n chwarae'r tiwba ond mae'r swn yn gyrru Boris yn wallgo'! Mam is playing...

Y Diwrnod y Daeth Gwallter

Bla Bla Blewog: Y Diwrnod y Daeth Gwallter

Mae gweld Bitw gyda Gwallter Soch Soch yn rhoi syniad i Boris, syniad a fyddai'n ei wne...

Y Peintio Cyn y Pastai

Bla Bla Blewog: Y Peintio Cyn y Pastai

Mae Nain yn mynd i beintio llun o'r teulu, ac fel gwobr am aros yn llonydd mae hi wedi ...

Y Diwrnod yr Aeth Blaidd i Bal

Bla Bla Blewog: Y Diwrnod yr Aeth Blaidd i Bal

Mae Nain yn edrych ar ôl Blaidd ac i ffwrdd â nhw am erddi Château Shampw. Nain is loo...

Y Diwrnod y Cafodd y Bla Bla

Bla Bla Blewog: Y Diwrnod y Cafodd y Bla Bla

Mae Bw-bach a Bitw yn cael amser da yn chwarae gyda hen deganau Dad. Ond mae Boris yn h...

Diwrnod y Syrcas Wirion Wallto

Bla Bla Blewog: Diwrnod y Syrcas Wirion Wallto

Mae Bitw wedi penderfynu trefnu syrcas ac mae'r Bla Bla Blewog i gyd am fod yn rhan oho...

Y Diwrnod y Tyfodd Boris y Ffa

Bla Bla Blewog: Y Diwrnod y Tyfodd Boris y Ffa

Mae'n dymor tyfu llysiau yn Nhreblew ac mae Boris wedi tyfu ffeuen walltog wych gyda he...

Y Diwrnod y Cafodd Boris Stafe

Bla Bla Blewog: Y Diwrnod y Cafodd Boris Stafe

Mae Boris wedi cael llond bol ar ei stafell wely ddiflas ac mae'n penderfynu bod rhaid ...

Y diwrnod y chwibanodd y chwib

Bla Bla Blewog: Y diwrnod y chwibanodd y chwib

Mae teulu'r Chwiban Blewog yn meddwl mai Boris yw eu mam! Maen nhw bron â gyrru Boris y...

Y Diwrnod y gwnaeth Nain enfys

Bla Bla Blewog: Y Diwrnod y gwnaeth Nain enfys

Mae Nain wedi creu addurn i Mam hongian ar y goeden - enfys edau flewog ond mae Boris y...

Diwrnod yr Ha Ha Hapus

Bla Bla Blewog: Diwrnod yr Ha Ha Hapus

Mae Boris am gael gafael ar hylif arbennig er mwyn gwneud swigod sebon ar gyfer y baddo...

Diwrnod Dawns y Pompom fflwff

Bla Bla Blewog: Diwrnod Dawns y Pompom fflwff

Hanes Boris a'r pompom fflwff. Boris borrows Bitw's pom poms with disastrous consequences.

Y diwrnod y gwnaeth Nain Dad i

Bla Bla Blewog: Y diwrnod y gwnaeth Nain Dad i

Mae Nain wedi gwneud model o Dad i Mam ond mae Boris am gael gafael arno. Nain has made...

Y diwrnod y cwrddodd Boris a b

Bla Bla Blewog: Y diwrnod y cwrddodd Boris a b

Mae hi'n ddiwrnod y Bwganod Blew yn Nhreblew ac mae Cwrlen wedi penderfynu gwisgo fel b...

Diwrnod trychineb y Wigi Weirg

Bla Bla Blewog: Diwrnod trychineb y Wigi Weirg

Mae Boris yn anfon Bw Bach at mam i ofyn am help gydag addurno ei wigiau. Boris is keen...

Diwrnod bod yn hapus a gwallto

Bla Bla Blewog: Diwrnod bod yn hapus a gwallto

Mae Boris am dreulio diwrnod yn Nhy'r Bla Bla Blewog lle mae popeth yn daclus ac yn lân...

Diwrnod casglu annibendod clin

Bla Bla Blewog: Diwrnod casglu annibendod clin

Mae Dad yn casglu llond trol o annibendod i Nain ond mae Boris yn trio ei ddwyn. Dad is...

Diwrnod y drewdod mawr

Bla Bla Blewog: Diwrnod y drewdod mawr

Mae Boris Bw Hw yn ffeindio llwyn dail-yn-drewi drewllyd yn tyfu yn ei ardd. Boris Boo ...

Diwrnod yr help llaw llawen

Bla Bla Blewog: Diwrnod yr help llaw llawen

Pan fo Nain yn brifo'i choes, mae Bitw a Dad yn ei helpu trwy gwblhau'r gwaith o addurn...

Diwrnod y Dawnsio a Phrancio

Bla Bla Blewog: Diwrnod y Dawnsio a Phrancio

Mae Bitw yn cael gwisgoedd newydd ar gyfer ei sioe ond mae Boris eisiau cael gafael arn...

Y diwrnod yr enillodd Nain wob

Bla Bla Blewog: Y diwrnod yr enillodd Nain wob

Mae Boris yn llwyddo i fynd yn sownd y tu mewn i Fanana Fawr Flewog! Boris gets stuck i...

Diwrnod swigod y ffa fflwffog

Bla Bla Blewog: Diwrnod swigod y ffa fflwffog

Mae Nain wedi gwneud ffynnon allan o hen boteli ond mae Boris yn llwyddo i arllwys ei h...

Y diwrnod yr aeth y Dwmbwr Dam

Bla Bla Blewog: Y diwrnod yr aeth y Dwmbwr Dam

Mae Boris eisiau defnyddio car y Bla Bla Blewog, y Fellten Felen Fach, i fynd â'i shamp...