Bla Bla Blewog


Bla Bla Blewog

Cyfres i blant bach am deulu a ffrindiau'r Bla Bla Blewog. The Ha Ha Hairies in Welsh.


Similar Content

Browse content similar to Bla Bla Blewog. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Diwrnod y Wa Wa Mawr

Bla Bla Blewog: Diwrnod y Wa Wa Mawr

Mae Mam yn gofalu ar ôl babi swnllyd mewn Wa Wa Walltog ond mae Boris eisiau cael gafae...

Y diwrnod i fynd ar y gwyliau

Bla Bla Blewog: Y diwrnod i fynd ar y gwyliau

Mae'r Bla Bla Blewog yn mynd ar eu gwyliau yn y Cwrwgl Cyrliog - Mam, Dad, Bitw a Bw-ba...

Y diwrnod i chwarae gyda...

Bla Bla Blewog: Y diwrnod i chwarae gyda...

Mae Boris yn gwisgo lan fel ieti. Boris can't stand the fact that Chihua Ha Ha gets so ...

Y diwrnod i hedfan fry yn yr a

Bla Bla Blewog: Y diwrnod i hedfan fry yn yr a

Mae Boris yn rhy ddiog i chwarae bat a phêl gyda Bw-bach ond pan mae'n gweld Nain a Bit...

Y diwrnod yr aeth y Bla Bla Bl

Bla Bla Blewog: Y diwrnod yr aeth y Bla Bla Bl

Mae Boris yn ceisio cael gafael ar gacen y Bla Bla Blewog drwy wisgo fel y cogydd gorau...

Diwrnod parti peintio Nain

Bla Bla Blewog: Diwrnod parti peintio Nain

Y peth olaf mae Boris am wneud yw mynd i barti. Ond, mae'n sylweddoli bod Nain wedi gwn...

Y diwrnod y daeth dad o hyd i

Bla Bla Blewog: Y diwrnod y daeth dad o hyd i

Mae'r Bla Bla Blewog wedi dod o hyd i Siani Flewog goron goch ond mae Boris am gael ei ...

Y diwrnod y plannodd dad y saf

Bla Bla Blewog: Y diwrnod y plannodd dad y saf

Mae Dad yn falch iawn o'i saffrwn swigod-swanc. Ond mae Boris wedi eu gweld nhw ac am w...

Y diwrnod y dilynodd blaidd bl

Bla Bla Blewog: Y diwrnod y dilynodd blaidd bl

Mae Boris yn gwrthod gadael i Bw-bach ofalu am Blaidd Bla Bla. Boris flatly refuses to ...

Diwrnod y gwallt gwirion

Bla Bla Blewog: Diwrnod y gwallt gwirion

All Boris sydd wedi gwisgo fel Fflach Fflopfop, seren enwog sinemâu Treblew berswadio'r...

Y diwrnod yr aeth Nain i'r pot

Bla Bla Blewog: Y diwrnod yr aeth Nain i'r pot

Penderfyna Boris byddai hoff bot Nain yn gwneud cuddfan berffaith ar gyfer ei losin ffl...

Y diwrnod y gwnaeth Mam ei *

Bla Bla Blewog: Y diwrnod y gwnaeth Mam ei *

Mae Boris eisiau parasol o'r goeden Weirglodd Walltog Wyllt i wneud hidlwr. Boris want...

Y diwrnod y collodd dad ei *

Bla Bla Blewog: Y diwrnod y collodd dad ei *

Mae gan Dad annwyd ac mae Nain yn gwneud pastai gellyg gwlanog i godi'i galon. Mae Bori...

Diwrnod sblash a naid

Bla Bla Blewog: Diwrnod sblash a naid

Mae Boris am gael tro ym mhwll padlo'r Bla Blas ac mae'n meddwl am gynllun i gael y Bla...

Diwrnod y campwaith celf

Bla Bla Blewog: Diwrnod y campwaith celf

Mae Boris yn penderfynu y bydd Nain yn siwr o rannu ei phastai Gellyg Gwlanog gydag ef ...

Diwrnod y Tipyn Teipiwr

Bla Bla Blewog: Diwrnod y Tipyn Teipiwr

Mae Boris am i Bw-bach drefnu bod y Bla Bla Blewog yn teipio'i holl ryseitiau siampw ar...

Diwrnod troi dymuniadau'n wir

Bla Bla Blewog: Diwrnod troi dymuniadau'n wir

Byddai Boris wrth ei fodd yn cael coblyn fyddai'n gallu gwneud popeth drosto ac mae'n c...

Diwrnod y moron oren mawr

Bla Bla Blewog: Diwrnod y moron oren mawr

Mae Dad wedi tyfu moronen enfawr sy'n gwrthod symud o'r pridd. Mae Boris eisiau'r foron...

Diwrnod ras y fflwfflop *

Bla Bla Blewog: Diwrnod ras y fflwfflop *

Mae Boris yn twyllo yn ystod ras er mwyn ceisio ennill y wobr - llond cwdyn o fflwfflop...

Diwrnod Pwmpen-ping a phastai

Bla Bla Blewog: Diwrnod Pwmpen-ping a phastai

Mae Mam wedi gwneud pastai bwmpenping werth chweil ac mae Boris eisiau'r rysait. Mam ha...

Y diwrnod y gwnaeth Nain i *

Bla Bla Blewog: Y diwrnod y gwnaeth Nain i *

Mae Nain wedi gwneud Cloc Codi Nain i ddihuno pawb yn y bore, jyst beth sydd angen ar B...

Diwrnod y cwrwgl cyrliog

Bla Bla Blewog: Diwrnod y cwrwgl cyrliog

Mae Boris wedi cael llond bol o'r broga blew yn ei bwll. Ond sut mae cael ei wared? Bor...

Diwrnod y piano-plesio-pawb

Bla Bla Blewog: Diwrnod y piano-plesio-pawb

Mae Boris yn grac pan fo'r Bla Bla Blewog yn derbyn piano-plesio-pawb yn anrheg oddi wr...

Diwrnod y gwersyll gwalltog

Bla Bla Blewog: Diwrnod y gwersyll gwalltog

Mae Boris yn gwisgo fel blaidd i geisio dwyn selsig blewog y Bla Bla Blewog. Boris disg...

Pen-blwydd blewog Hapus

Bla Bla Blewog: Pen-blwydd blewog Hapus

Mae'n ddiwrnod pen-blwydd Dad ac mae Mam a Bitw wedi prynu menyg, sgarff a het flewog i...

Diwrnod Maldod Mam!

Bla Bla Blewog: Diwrnod Maldod Mam!

Mae'n ddiwrnod Maldod Mam yn Nhreblew - y diwrnod pan fo pob Mam yn cael llawer o faldo...

Dad yn dod o hyd i Drysor

Bla Bla Blewog: Dad yn dod o hyd i Drysor

Mae Dad wedi dod o hyd i drysor ac mae Boris â'i lygad arno. Mae'n esgus bod yn fôr-lei...

Diwrnod y Tacluso Twt

Bla Bla Blewog: Diwrnod y Tacluso Twt

Mae ffatri Boris yn llanast llwyr ac mae angen ei glanhau. Boris wants to clean up the ...

Diwrnod dweud diolch am ffrind

Bla Bla Blewog: Diwrnod dweud diolch am ffrind

Mae'n ddiwrnod dweud diolch am ffrindiau. Ar y diwrnod yma, bydd pawb yn peintio llun o...

Y diwrnod y chwythodd mam swig

Bla Bla Blewog: Y diwrnod y chwythodd mam swig

Mae Mam wrthi'n chwarae'r tiwba ond mae'r swn yn gyrru Boris yn wallgo'! Mam is playing...

Y Diwrnod y Daeth Gwallter

Bla Bla Blewog: Y Diwrnod y Daeth Gwallter

Mae gweld Bitw gyda Gwallter Soch Soch yn rhoi syniad i Boris, syniad a fyddai'n ei wne...

Y Peintio Cyn y Pastai

Bla Bla Blewog: Y Peintio Cyn y Pastai

Mae Nain yn mynd i beintio llun o'r teulu, ac fel gwobr am aros yn llonydd mae hi wedi ...

Y Diwrnod yr Aeth Blaidd i Bal

Bla Bla Blewog: Y Diwrnod yr Aeth Blaidd i Bal

Mae Nain yn edrych ar ôl Blaidd ac i ffwrdd â nhw am erddi Château Shampw. Nain is loo...

Y Diwrnod y Cafodd y Bla Bla

Bla Bla Blewog: Y Diwrnod y Cafodd y Bla Bla

Mae Bw-bach a Bitw yn cael amser da yn chwarae gyda hen deganau Dad. Ond mae Boris yn h...

Diwrnod y Syrcas Wirion Wallto

Bla Bla Blewog: Diwrnod y Syrcas Wirion Wallto

Mae Bitw wedi penderfynu trefnu syrcas ac mae'r Bla Bla Blewog i gyd am fod yn rhan oho...

Y Diwrnod y Tyfodd Boris y Ffa

Bla Bla Blewog: Y Diwrnod y Tyfodd Boris y Ffa

Mae'n dymor tyfu llysiau yn Nhreblew ac mae Boris wedi tyfu ffeuen walltog wych gyda he...

Y Diwrnod y Cafodd Boris Stafe

Bla Bla Blewog: Y Diwrnod y Cafodd Boris Stafe

Mae Boris wedi cael llond bol ar ei stafell wely ddiflas ac mae'n penderfynu bod rhaid ...

Y diwrnod y chwibanodd y chwib

Bla Bla Blewog: Y diwrnod y chwibanodd y chwib

Mae teulu'r Chwiban Blewog yn meddwl mai Boris yw eu mam! Maen nhw bron â gyrru Boris y...

Y Diwrnod y gwnaeth Nain enfys

Bla Bla Blewog: Y Diwrnod y gwnaeth Nain enfys

Mae Nain wedi creu addurn i Mam hongian ar y goeden - enfys edau flewog ond mae Boris y...

Diwrnod yr Ha Ha Hapus

Bla Bla Blewog: Diwrnod yr Ha Ha Hapus

Mae Boris am gael gafael ar hylif arbennig er mwyn gwneud swigod sebon ar gyfer y baddo...

Diwrnod Dawns y Pompom fflwff

Bla Bla Blewog: Diwrnod Dawns y Pompom fflwff

Hanes Boris a'r pompom fflwff. Boris borrows Bitw's pom poms with disastrous consequences.

Y diwrnod y gwnaeth Nain Dad i

Bla Bla Blewog: Y diwrnod y gwnaeth Nain Dad i

Mae Nain wedi gwneud model o Dad i Mam ond mae Boris am gael gafael arno. Nain has made...

Y diwrnod y cwrddodd Boris a b

Bla Bla Blewog: Y diwrnod y cwrddodd Boris a b

Mae hi'n ddiwrnod y Bwganod Blew yn Nhreblew ac mae Cwrlen wedi penderfynu gwisgo fel b...

Diwrnod trychineb y Wigi Weirg

Bla Bla Blewog: Diwrnod trychineb y Wigi Weirg

Mae Boris yn anfon Bw Bach at mam i ofyn am help gydag addurno ei wigiau. Boris is keen...

Diwrnod bod yn hapus a gwallto

Bla Bla Blewog: Diwrnod bod yn hapus a gwallto

Mae Boris am dreulio diwrnod yn Nhy'r Bla Bla Blewog lle mae popeth yn daclus ac yn lân...

Diwrnod casglu annibendod clin

Bla Bla Blewog: Diwrnod casglu annibendod clin

Mae Dad yn casglu llond trol o annibendod i Nain ond mae Boris yn trio ei ddwyn. Dad is...

Diwrnod y drewdod mawr

Bla Bla Blewog: Diwrnod y drewdod mawr

Mae Boris Bw Hw yn ffeindio llwyn dail-yn-drewi drewllyd yn tyfu yn ei ardd. Boris Boo ...

Diwrnod yr help llaw llawen

Bla Bla Blewog: Diwrnod yr help llaw llawen

Pan fo Nain yn brifo'i choes, mae Bitw a Dad yn ei helpu trwy gwblhau'r gwaith o addurn...

Diwrnod y Dawnsio a Phrancio

Bla Bla Blewog: Diwrnod y Dawnsio a Phrancio

Mae Bitw yn cael gwisgoedd newydd ar gyfer ei sioe ond mae Boris eisiau cael gafael arn...

Y diwrnod yr enillodd Nain wob

Bla Bla Blewog: Y diwrnod yr enillodd Nain wob

Mae Boris yn llwyddo i fynd yn sownd y tu mewn i Fanana Fawr Flewog! Boris gets stuck i...

Diwrnod swigod y ffa fflwffog

Bla Bla Blewog: Diwrnod swigod y ffa fflwffog

Mae Nain wedi gwneud ffynnon allan o hen boteli ond mae Boris yn llwyddo i arllwys ei h...

Y diwrnod yr aeth y Dwmbwr Dam

Bla Bla Blewog: Y diwrnod yr aeth y Dwmbwr Dam

Mae Boris eisiau defnyddio car y Bla Bla Blewog, y Fellten Felen Fach, i fynd â'i shamp...