Byd Begw Bwt


Byd Begw Bwt

Cymeriad annwyl, llawn bywyd yw Begw a does dim yn well ganddi na chroesawu ei ffrindiau bach i fyd hud a doniol ein caneuon gwerin. The world of Welsh folk songs with Begw Bwt,


Similar Content

Browse content similar to Byd Begw Bwt. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Bonheddwr Mawr o'r Bala

Byd Begw Bwt: Bonheddwr Mawr o'r Bala

Cawn fynd ar antur wrth i ni gwrdd â'r Bonheddwr Mawr o'r Bala a aeth i hela ar gefn ei...

Mae Gen i Ddafad Gorniog

Byd Begw Bwt: Mae Gen i Ddafad Gorniog

Cawn gwrdd â'r ddafad gorniog ag arni bwys o wlân. Ond un diwrnod diflannodd y ddafad. ...

Sosban Fach

Byd Begw Bwt: Sosban Fach

Cawn ymuno yn hynt a helynt Meri Ann a'i thylwyth wrth i ni gael ein cyflwyno i'r gân w...

Gwenni aeth i Ffair Pwllheli

Byd Begw Bwt: Gwenni aeth i Ffair Pwllheli

Yn y rhaglen hon cawn gwrdd â Gwenni wrth iddi fynd i ffair Pwllheli i brynu padell bri...

Ton Ton Ton

Byd Begw Bwt: Ton Ton Ton

Yn y rhaglen hon cawn ein tywys i fyd o greaduriaid rhyfedd iawn. During this programme...

Torth o Fara

Byd Begw Bwt: Torth o Fara

Yn y rhaglen hon cawn fynd ar daith i ymweld â phobl yr Hafod gan ddod â thorth o fara ...

Broga Bach

Byd Begw Bwt: Broga Bach

Yn y rhaglen hon cawn glywed hanes rhyfedd y broga bach a aeth i rodio ar gefn march. I...

Y Fasged Wyau

Byd Begw Bwt: Y Fasged Wyau

Yn y rhaglen hon cawn gwrdd â'r fenyw fach a'i basged o 'wye' wrth iddi gerdded o Lande...

Gwen a Mair ac Elin

Byd Begw Bwt: Gwen a Mair ac Elin

Yn y rhaglen hon cawn gwrdd â nifer o gymeriadau gan gynnwys Gwen a Mair ac Elin sy'n b...

Hen Wraig Fach

Byd Begw Bwt: Hen Wraig Fach

Cawn gwrdd â'r hen wraig fach â'i dillad carpiog a chlocsie trwm. Caiff dipyn o draffer...