Cyfres 1


Cyfres 1

A series for young children about mischievous twins who have secret super powers.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Y Pysgodyn Aur

Deian a Loli: Cyfres 1, Y Pysgodyn Aur

Cyfres newydd am efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. A new series about mischievous t...

A'r Gacen Nadolig

Deian a Loli: Cyfres 2016, A'r Gacen Nadolig

Mae hi'n Noswyl Nadolig ac mae Deian a Loli yn helpu i addurno'r gacen Nadolig. It's Ch...

A'r Hosan Goll

Deian a Loli: Cyfres 1, A'r Hosan Goll

Pan aiff Deian ar goll, rhaid i Loli fynd i Wlad y Sanau Coll i chwilio amdano. Deian g...

Y Sws Llyffant

Deian a Loli: Cyfres 1, Y Sws Llyffant

Ar ol i Deian berswadio Loli i roi sws i Robat Ribit, ei lyffant anwes, mae swyn diefli...

A'r Lleidr Lleisiau

Deian a Loli: Cyfres 1, A'r Lleidr Lleisiau

Ar ddiwrnod cyngerdd yr ysgol, mae 'na drychineb, mae Deian yn colli ei lais. On the da...

A'r Blodau Parablus

Deian a Loli: Cyfres 1, A'r Blodau Parablus

Mae Mam yn sal yn ei gwely gydag annwyd trwm ac mae Deian a Loli yn dianc o'r ty er mwy...

A Thren Bach Tad-Cu

Deian a Loli: Cyfres 1, A Thren Bach Tad-Cu

Mae Deian a Loli yn rhewi'r oedolion i'r unfan ac yn dianc i'r sied i chwarae efo set d...

Y Cadw Mi Gei

Deian a Loli: Cyfres 1, Y Cadw Mi Gei

Mae Loli'n benderfynol o gael arian o'i chadw-mi-gei ond mae'r mochyn yn bod yn ystyfni...

Bwci Bo

Deian a Loli: Cyfres 1, Bwci Bo

Mae hi'n storm o fellt a tharanau ac mae Deian a Loli'n methu cysgu. I wneud pethau'n w...

Brenin Bach

Deian a Loli: Cyfres 1, Brenin Bach

Mae Deian a Loli yn ffraeo fel cath a chi, felly mae Deian yn gwneud ei hun yn fach er ...

Dyn y Lleuad

Deian a Loli: Cyfres 1, Dyn y Lleuad

Mae Deian a Loli wedi bwyta caws Dad i gyd a does ganddo fo ddim byd i fwyta i ginio. D...

Dydd Mawrth Crempog

Deian a Loli: Cyfres 2016, Dydd Mawrth Crempog

Mae hi'n Ddydd Mawrth Crempog! Ond mae 'na broblem - does dim blawd ar ol yn y ty! It's...

Gwrando am y Gog

Deian a Loli: Cyfres 2016, Gwrando am y Gog

Mae hi'n ddiwrnod cynta'r gwanwyn ac mae'r efeilliaid yn dianc i'r goedwig i chwilio am...

Wrth Droed yr Enfys

Deian a Loli: Cyfres 1, Wrth Droed yr Enfys

Pan aiff Deian a Loli i chwilio am aur wrth droed yr enfys, maen nhw'n cwrdd â'r cymeri...

A Huwcyn Cwsg

Deian a Loli: Cyfres 1, A Huwcyn Cwsg

Mae Deian a Loli yn benderfynol o aros ar eu traed yn hwyr, felly pan ddaw Hucwyn Cwsg,...

... a'r Cwmwl Coll

Deian a Loli: Cyfres 1, ... a'r Cwmwl Coll

Pan ddaw Deian a Loli o hyd i gwmwl bach coll, maen nhw'n gwneud popeth o fewn eu gallu...

...a'r Llyfrgell

Deian a Loli: Cyfres 1, ...a'r Llyfrgell

Pan mae'r holl lyfrau'n diflannu o'r ty, mae'r efeilliaid yn mynd ar drywydd y lleidr i...

....a'r Swigod Hud

Deian a Loli: Cyfres 1, ....a'r Swigod Hud

Ar ôl maeddu eu dillad gorau, mae'n rhaid i Deian a Loli fynd ar antur i'w glanhau. Aft...

...a'r Ffynnon Ddymuno

Deian a Loli: Cyfres 1, ...a'r Ffynnon Ddymuno

Yn dilyn ffrae, mae Loli'n dod o hyd i Deian yn edrych yn euog wrth ymyl ffynnon ddymun...

...a Grwndi Wirion

Deian a Loli: Cyfres 1, ...a Grwndi Wirion

Does dim sôn am Grwndi, cath Nain Botwnnog, ac mae pawb yn dechrau poeni. There's no si...

...a'r Teledu

Deian a Loli: Cyfres 1, ...a'r Teledu

Mae Deian a Loli yn gwylio eu hoff raglen, pan yn sydyn, mae'r teledu'n torri! Deian an...