Cyfres 2015


Cyfres 2015

Cyfres animeiddio i blant bach am gath fach annwyl. Children's animation about a little cat.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2015. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Gwlyb

Meripwsan: Cyfres 2015, Gwlyb

Mae Meripwsan yn darganfod glaw ac yn dysgu sut mae aros yn sych. Meripwsan the cat dis...

Barcud

Meripwsan: Cyfres 2015, Barcud

Mae Meripwsan yn gweld barcud am y tro cyntaf ac yn darganfod beth yw gwynt. Meripwsan ...

Sbonc

Meripwsan: Cyfres 2015, Sbonc

Mae Meripwsan yn darganfod broga yn yr ardd ac yn dysgu sut i neidio, er na all neidio ...

Dal

Meripwsan: Cyfres 2015, Dal

Mae Meripwsan yn darganfod afalau a chrancod ac yn dysgu sut i ddal. Meripwsan discover...

Sgleiniog

Meripwsan: Cyfres 2015, Sgleiniog

Mae Meripwsan yn dysgu am bethau sgleiniog ac adlewyrchiadau. Meripwsan learns about re...

Wy

Meripwsan: Cyfres 2015, Wy

Tra bo Meripwsan yn chwarae efo Owi, mae'n dod o hyd i garreg ryfedd yr olwg. While Mer...

Glud

Meripwsan: Cyfres 2015, Glud

Tra bo Wban yn clirio'r cwt, mae Meripwsan a Cochyn yn dod o hyd i sgwter a sglefrfwrdd...

Tywod

Meripwsan: Cyfres 2015, Tywod

Mae Eryn wedi codi castell tywod ac mae'n hedfan ymaith i gasglu addurniadau ar ei gyfe...

Pop

Meripwsan: Cyfres 2015, Pop

Mae Eli yn dysgu Meripwsan sut i chwythu swigod. Eli teaches Meripwsan how to blow bubb...

Chwaraeon

Meripwsan: Cyfres 2015, Chwaraeon

Mae'n ddiwrnod Mabolgampau ond dydy Meripwsan ddim yn cael llawer o hwyl ar y cystadlu....

Cacen

Meripwsan: Cyfres 2015, Cacen

Mae Meripwsan angen gwneud gacen ar gyfer pen-blwydd Wban ar ôl difetha'r un cyntaf. It...

Poeth

Meripwsan: Cyfres 2015, Poeth

Mae hi'n boeth yn yr ardd ac mae Meripwsan angen oeri. A wnaiff blodyn haul helpu? It's...

Bocs

Meripwsan: Cyfres 2015, Bocs

Mae Meripwsan yn darganfod bocs mawr yn yr ardd, ond mae'n cael trafferth ei agor. Meri...

Ar Goll

Meripwsan: Cyfres 2015, Ar Goll

Mae Meripwsan yn mynd i gerdded ond mae'n colli'r map a'r cwmpawd. Meripwsan is going ...

Gwich

Meripwsan: Cyfres 2015, Gwich

Pan mae Cwacadeil yn colli ei wich, mae Meripwsan yn penderfynu defnyddio ei glustiau a...

Trefnu

Meripwsan: Cyfres 2015, Trefnu

Mae Oden yn gollwng casgliad botymau Eryn yn y patsh tatws ond daw Meripwsan a Cwacadei...

Chwarae

Meripwsan: Cyfres 2015, Chwarae

Mae Meripwsan eisiau helpu Eli i gael hwyl, felly mae'n creu maes chwarae antur yn ei g...

Olwynion

Meripwsan: Cyfres 2015, Olwynion

Mae Meripwsan eisiau symud pentwr o botiau o'r ardd, ond maen nhw'n drwm. Meripwsan wan...

Mwdlyd

Meripwsan: Cyfres 2015, Mwdlyd

Pan mae Owi yn colli ei degan yn y mwd mae Meripwsan yn ei helpu i ddod o hyd iddo gan ...

Gwag

Meripwsan: Cyfres 2015, Gwag

Mae Meripwsan yn clywed synau mewn mannau gwag. Eynog doesn't show up to play so Meripw...

Trydar

Meripwsan: Cyfres 2015, Trydar

Mae Meripwsan eisiau gwybod sut i chwibanu fel ei fod o'n gallu dynwared trydar Eryn. M...

Enfys

Meripwsan: Cyfres 2015, Enfys

Mae Meripwsan eisiau darganfod dechrau'r enfys. Meripwsan wants to find the start of a ...

Gemau

Meripwsan: Cyfres 2015, Gemau

Mae Meripwsan yn ceisio chwarae gêm fwrdd gydag Wban ac Eryn ond mae'n sbwylio pethau d...

Tyner

Meripwsan: Cyfres 2015, Tyner

Mae Meripwsan yn darganfod cocwn ac yna pili pala sydd newydd deor. Meripwsan discovers...

Bach

Meripwsan: Cyfres 2015, Bach

Mae Meripwsan yn rhy fyr i weld pen blodyn yr haul, felly mae'n adeiladu grisiau gyda p...

Ynghudd

Meripwsan: Cyfres 2015, Ynghudd

Mae Meripwsan yn yr ardd yn chwarae cuddio gyda'i ffrindiau. Meripwsan is playing hide-...

Tortsh

Meripwsan: Cyfres 2015, Tortsh

Mae Meripwsan yn darganfod tortsh ac yn cael hwyl yn taflu golau ar wahanol bethau gyda...

Cyfri

Meripwsan: Cyfres 2015, Cyfri

Mae Wban yn dysgu Meripwsan sut i gyfri gan ddefnyddio cân i gofio'r rhifau. Wban teach...

Balwns

Meripwsan: Cyfres 2015, Balwns

Tydi Eryn ddim yn teimlo'n dda iawn o gwbwl, felly mae Meripwsan eisiau gwneud rhwbeth ...

Blodyn

Meripwsan: Cyfres 2015, Blodyn

Mae hi'n ddiwrnod poeth iawn yn yr ardd heddiw ac mae pawb yn sychedig iawn - gan gynnw...

Smwythyn

Meripwsan: Cyfres 2015, Smwythyn

Mae Meripwsan yn darganfod sut i wneud smwythyn gan ddefnyddio ffrywthau a rhew. Meripw...

Trwm

Meripwsan: Cyfres 2015, Trwm

Mae Wbac ac Eryn yn plannu llysiau ond maen nhw'n cael trafferth cofio beth sydd wedi c...

Gwrtaith

Meripwsan: Cyfres 2015, Gwrtaith

Mae Meripwsan yn helpu Wban i chwilio am wrtaith ac yn darganfod ffordd o'i wneud o'r n...

Llyfrau

Meripwsan: Cyfres 2015, Llyfrau

Mae Meripwsan yn darganfod bod 'na fwy i lyfrau na stori dylwyth teg. Meripwsan discove...

Papur

Meripwsan: Cyfres 2015, Papur

Mae Meripwsan yn dysgu ei ffrindiau sut i wneud teganau newydd trwy blygu papur. Meripw...

Swnllyd

Meripwsan: Cyfres 2015, Swnllyd

Mae Wban yn dysgu Meripwsan sut i recordio synau gwahanol o'r ardd ar recordydd sain. W...

Dail

Meripwsan: Cyfres 2015, Dail

Mae'r criw yn darganfod bod modd cael llawer iawn o hwyl wrth dacluso'r dail yn yr ardd...

Sborion

Meripwsan: Cyfres 2015, Sborion

Mae Meripwsan yn cael syniad am sut i atal y brain rhag dwyn hadau llysiau Wban. Meripw...

Syrpreis

Meripwsan: Cyfres 2015, Syrpreis

Mae Meripwsan yn gofyn i bawb am help i roi syrpreis arbennig iawn i Cwacadeil. Meripws...

Rhannu

Meripwsan: Cyfres 2015, Rhannu

Mae Meripwsan yn dysgu sut i rannu pethau gyda'i ffrindiau. Meripwsan learns how to sha...

Taclus

Meripwsan: Cyfres 2015, Taclus

Mae storm wedi taflu sbwriel dros bobman yn yr ardd. Mae Meripwsan a'i ffrinidau'n ceis...

Drewdod

Meripwsan: Cyfres 2015, Drewdod

Mae yna oglau rhyfedd yn yr ardd heddiw ac mae Meripwsan yn ceisio darganfod o ble mae'...

Amyneddgar

Meripwsan: Cyfres 2015, Amyneddgar

Mae Meripwsan yn darganfod pa mor bwysig yw bod yn amyneddgar. Meripwsan learns that pa...

Jig So

Meripwsan: Cyfres 2015, Jig So

Mae jig-so Eryn yn rhoi syniad i Meripwsan am gem fawr y gall pawb ei chwarae. Eryn's j...

Bwm

Meripwsan: Cyfres 2015, Bwm

Mae Meripwsan yn darganfod bod modd creu cerddoriaeth gyda bocs! Meripwsan discovers he...

Paentio

Meripwsan: Cyfres 2015, Paentio

Mae'r criw i gyd yn cael hwyl a sbri yn paentio yn yr ardd. The gang enjoy a day of pai...

Cydbwysedd

Meripwsan: Cyfres 2015, Cydbwysedd

Mae Meripwsan yn darganfod y pwysigrwydd o ganolbwyntio er mwyn cadw cydbwysedd. Meripw...

Trychfilod

Meripwsan: Cyfres 2015, Trychfilod

Mae'r criw ar fin eistedd lawr am bicnic - ond mae'r bwyd yn magu traed! The gang are a...

Cyw

Meripwsan: Cyfres 2015, Cyw

Mae Meripwsan yn helpu cyw bach i ddod o hyd i'w Fam. Meripwsan helps a little lost chi...

Llinyn

Meripwsan: Cyfres 2015, Llinyn

Mae coeden Eryn wedi colli'i dail. Mae Meripwsan yn cael syniad i wneud y goeden yn bry...

Eira

Meripwsan: Cyfres 2015, Eira

Ar ôl cwympo a tharo dyn eira Wban ac Eryn, mae Meripwsan yn eu helpu nhw i greu un new...

Clyd

Meripwsan: Cyfres 2015, Clyd

Mae'r gaeaf wedi cyrraedd ac mae gan bob aelod o'r criw ffyrdd gwahanol o gadw'n gynnes...