Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud


Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud

Cyfres yng nghwmni mwnci bach direidus. Children join a mischievous monkey to perform action songs.


Similar Content

Browse content similar to Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Fflamingo

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud: Fflamingo

Mae Fflamingo'n dysgu Mwnci sut i sefyll ar un droed. Flamingo teaches Monkey how to s...

Ceffyl

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud: Ceffyl

O dan arweiniad Ceffyl mae'r plant yn siglo eu pennau, gweryrru a charlamu o gwmpas bua...

Hwyaden

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud: Hwyaden

Cawn ni a'r Mwnci hwyl a sbri wrth ddysgu sut mae'r Hwyaden yn agor a chau ei cheg, yn ...

Jiráff

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud: Jiráff

Caiff y plant gyfle i symud a cherdded, plygu eu gyddfau a dawnsio o gwmpas y Safana fe...

Crwban

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud: Crwban

Mae Mwnci yn dilyn y Crwban gan ddysgu sut i gwtsho yn y gragen, ymestyn allan o'r grag...

Cangarw

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud: Cangarw

Mae Mwnci'n chwilio am le i guddio ei drysor a'r lle gorau yw poced Cangarw. Monkey use...

Tarw

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud: Tarw

Mae yna lawer o weiddi, stompio a rhedeg pan ddaw'r Tarw i weld Mwnci. When Bull comes ...

Wiwer

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud: Wiwer

Y Wiwer sy'n chwarae gyda Mwnci heddiw a chaiff y plant sbri yn dilyn eu giamocs. Monke...

Hippopotamus

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud: Hippopotamus

Mae Mwnci a'r criw yn gwneud i'w cyrff edrych yn fawr ac yn dynwared Hipo'n agor a chau...

Camel

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud: Camel

Yn y Safana poeth mae'n anodd dod o hyd i gysgod. Yno, mae Mwnci yn cwrdd â'i ffrind Ca...

Cwningen

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud: Cwningen

Y cwbwl mae Mwnci eisiau i'w fwyta yw moron, ond mae rhywun wedi eu bwyta. All Monkey ...

Gwdihw

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud: Gwdihw

Mae'n nos yn y jwngl, mae'n dywyll a chlyw Mwnci swn rhyfedd. Pwy sy'n gwneud y swn? Wo...

Eliffant

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud: Eliffant

Fyddech chi'n credu bod dwr yn syrthio o'r nen yn y Safana poeth? Wel mae'n gallu digwy...

Cath

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud: Cath

Mae Cath yn chwarae Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud gyda Mwnci a'r plant. Monkey learns to...

Estrys

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud: Estrys

Estrys yw un o ffrindiau cyflyma Mwnci, ond er mwyn chwarae 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwne...

Paun

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud: Paun

Mae Mwnci yn falch iawn o'i gynffon hir ac yn brolio beth all wneud â hi. Ond yna, mae'...

Gorila

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud: Gorila

Daw'r Gorila i helpu Mwnci pan fo'n cael trafferth gyda brigyn mawr. Monkey learns a lo...

Pengwyn

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud: Pengwyn

Mae Mwnci eisiau ennill cystadleuaeth fowlio eira ac mae'n darganfod mai'r Pengwyn yw u...

Broga

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud: Broga

Mae Mwnci a Broga yn ffrindiau mawr ac yn dwlu chwarae 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud'. ...

Llew

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud: Llew

Mae Brenin y Jwngl, Llew, yn dangos i Mwnci sut mae rhuo. Monkey meets Lion and learns ...

Ceiliog

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud: Ceiliog

Un bore dydy Mwnci ddim eisiau dihuno, ond mae un o'i ffrindiau'n pallu gadel iddo fynd...

Neidr

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud: Neidr

Mae Mwnci'n cael diwrnod da o chwarae a siglo nôl ac ymlaen drwy'r coed ond nid rhaff m...

Arth wen

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud: Arth wen

Mae Arth Wen yn dysgu i ni sut mae'n eistedd, rolio, cerdded a sefyll ar ei choesau ôl....

Cranc

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud: Cranc

Mae Cranc yn falch o ddangos sut mae'n defnyddio'i grafangau i sefyll a rhedeg i'r ochr...

Ci

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud: Ci

Mae Mwnci a'r plant yn dysgu yng nghwmni'r Ci sy'n dangos i ni sut i gerdded ar bedair ...

Morlo

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud: Morlo

Heddiw, mae'r Morlo yn dysgu i ni sut i rolio, codi'r asgell ôl a defnyddio'r rhai blae...