Newid Byd


Newid Byd

Pedwar o bobl ifanc 16-18 oed yn mynd ar daith fythgofiadwy i Uganda i wneud gwaith gwirfoddol. Four 16-18 year olds are chosen to do voluntary work in Uganda.


Similar Content

Browse content similar to Newid Byd. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 2

Newid Byd: Pennod 2

Mae pedwar o bobl ifanc 16-18 oed yn teithio i Uganda yn Affrica i weithio ar brosiecta...

Pennod 3

Newid Byd: Pennod 3

Mae pedwar o bobl ifanc, 16-18 oed, yn teithio i Uganda yn Affrica i weithio ar brosiec...

Pennod 4

Newid Byd: Pennod 4

Mae Ceri, Iestyn, Luis a Rachel yn cydweithio â grwp o wragedd sydd â HIV ac yn helpu a...

Pennod 5

Newid Byd: Pennod 5

Mae Ceri, Iestyn, Luis a Rachel yn ardal wledig Kumi, yn helpu elusen Dolen Ffermio ade...

Pennod 6

Newid Byd: Pennod 6

Bydd Ceri, Iestyn, Luis a Rachel yn teithio i bentref Kono Koyi ar lethrau Mynydd Elgon...

Pennod 7

Newid Byd: Pennod 7

Heddiw bydd Ceri, Iestyn, Luis a Rachel yn ymweld a phlanhigfeydd coed gan helpu ymgyrc...

Pennod 8

Newid Byd: Pennod 8

A fydd y llyfrgell newydd yn cael ei chwblhau ac yn plesio'r disgyblion? Has the experi...