Cyfres 2


Cyfres 2

Cyfres animeiddiedig am long danfor anturus. The undersea adventures of a young submarine who gets into scrapes.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Ras yr Asgell Aur

Oli Dan y Don: Cyfres 2, Ras yr Asgell Aur

Mae Oli'n cymryd rhan mewn ras ryngwladol, ond mae braidd yn or hyderus. Oli takes part...

Morwen y Morgrwban

Oli Dan y Don: Cyfres 2, Morwen y Morgrwban

Daw Beth ac Oli o hyd i forgrwban sy'n sâl. Mae Dyf yn dweud y dylen nhw dysgu hi sut i...

Paid Dweud Wrth Beth

Oli Dan y Don: Cyfres 2, Paid Dweud Wrth Beth

Mae Beth yn rhybuddio Oli rhag chwarae ger y tywod ar y lan. Beth warns Oli not to pla...

Yr Ymwelydd Pwysig

Oli Dan y Don: Cyfres 2, Yr Ymwelydd Pwysig

Mae Seb3 ar ymweliad â'r ardd newydd mae Oli a Beth wedi'i chreu. Seb3 visits Oli and B...

Carreg Rhyfedd

Oli Dan y Don: Cyfres 2, Carreg Rhyfedd

Daw Sid a Crannog o hyd i gerrig sticlyd a gyda help Beth ac Oli maent yn eu defnyddio ...

Siencyn Ahoy!

Oli Dan y Don: Cyfres 2, Siencyn Ahoy!

Mae Oli a Beth yn ceisio dod o hyd i ffordd o gael Siencyn i'r môr. Oli and Beth do the...

Lleidr Tanfor

Oli Dan y Don: Cyfres 2, Lleidr Tanfor

Pan mae pethau pert yn diflannu o arbrofion gwyddonol Oli a Beth mae'r ddau'n cyhuddo S...

Sglefrod Môr

Oli Dan y Don: Cyfres 2, Slefrod Mor

Caiff yr harbwr ei oresgyn gan slefrod môr dieithr. Rhaid i Oli a Beth wneud rhywebeth ...

Crwban Cefnlledr

Oli Dan y Don: Cyfres 2, Crwban Cefnlledr

Ar ôl i Sid achub bywyd crwban cefn lledr mae'n cymryd lot o ddiddordeb ynddi hi. Sid m...

Morfudd ac Ethel

Oli Dan y Don: Cyfres 2, Morfudd ac Ethel

Ar ôl storm enfawr mae'r harbwr wedi'i orchuddio ag olew. Morfudd feels useless when ev...

Warden a Shane yn Dadlau Eto

Oli Dan y Don: Cyfres 2, Warden a Shane yn Dadlau Eto

Mae'r Shane cystadleuol yna nôl unwaith eto! Mae e wedi penderfynu agor ranch môr lewys...

Y Morfil Bach

Oli Dan y Don: Cyfres 2, Y Morfil Bach

Caiff morfil bach ei dynnu i'r lan gan y llanw. Mae pawb yn gweithio'n galed i'w ryddha...

Wena Dan Draed

Oli Dan y Don: Cyfres 2, Wena Dan Draed

Mae Wena wedi torri un o'i 'choesau' ac mae'n gorfod aros gyda Siencyn yn yr harbwr nes...

Bach v Mawr

Oli Dan y Don: Cyfres 2, Bach v Mawr

Mae Susie yn ymarfer ei glanio yn agos at Goedwig y Gwymon ac yn mynd yn sownd. Susie p...

Casglu Cregyn

Oli Dan y Don: Cyfres 2, Casglu Cregyn

Fe fyddai Oli'n gwneud unrhywbeth i gael ei hoff gragen i gwblhau ei gasgliad o gregyn....

Achub Awen

Oli Dan y Don: Cyfres 2, Achub Awen

Caiff Awen ei dal mewn storm a suddo i berfeddion y môr ond caiff ei hachub drwy sgilia...

Beth yr Hwbiwr Hyder

Oli Dan y Don: Cyfres 2, Beth yr Hwbiwr Hyder

Pan fo Oli'n colli ei hyder mae Beth yn rhoi hwb fawr iddo. When Oli loses his confiden...

Digon yw Digon

Oli Dan y Don: Cyfres 2, Digon yw Digon

Mae Warden a Shane yn gystadleuol iawn ymhob maes. Oherwydd hyn maent yn colli rheolaet...

Niwl ar y Mor

Oli Dan y Don: Cyfres 2, Niwl ar y Mor

Mae Oli yn efelychu ei arwr Seb 3 drwy fynd allan yn y niwl i achub Awen yr awyren fôr....

Warden Mentrus

Oli Dan y Don: Cyfres 2, Warden Mentrus

Mae Oli yn perswadio Warden i'w helpu gyda'i driciau. Oli finds out that Warden used to...

Natur Beth

Oli Dan y Don: Cyfres 2, Natur Beth

Mae Beth yn dysgu bod rhaid cael newid ac esblygiad, a bod newid yn gallu bod yn dda. B...

Y Wers Fordwyo

Oli Dan y Don: Cyfres 2, Y Wers Fordwyo

Mae Oli'n dysgu bod gallu mordwyo a darllen cwmpawd yn bwysig iawn i gwch. Oli thinks l...

Dilyn y Cimwch

Oli Dan y Don: Cyfres 2, Dilyn y Cimwch

Mae Sid a Crannog yn benthyg camera fideo Dyf y Deifar ac yn dilyn y cimychiaid ond mae...

Mwnci o'r Gofod

Oli Dan y Don: Cyfres 2, Mwnci o'r Gofod

Mae Beth ac Oli'n meddwl bod anifeiliaid rhyfedd o'r Blaned Mawrth yn ymosod arnyn nhw!...