Cyfres 1


Cyfres 1

Cyfres animeiddiedig am long danfor anturus. The undersea adventures of a young submarine who gets into scrapes.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Treialon Tanfor

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Treialon Tanfor

Rhagor o anturiaethau gydag Oli Dan y Don. Under the sea cartoon adventures with Oli Da...

Gwarchod Gwalch Bach

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Gwarchod Gwalch Bach

Mae Dyf y Deifar yn rhoi babi octopws yng ngofal Beth ac Oli. Dyf the Diver puts Beth a...

Y Ddinas Goll

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Y Ddinas Goll

Mae Sid, Oli a Crannog yn mynd i chwilio am ddinas goll wedi i Oli ddarganfod darn o au...

Yr Anhygoel Morfudd

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Yr Anhygoel Morfudd

Mae Morfudd y morlo yn gystadleuol iawn ac eisiau i weddill y criw weld pa mor dda yw h...

Oli a'i Gamera

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Oli a'i Gamera

Mae Oli eisiau gwneud rhaglen ddogfen i ddangos bywyd tanfor. Oli wants to make a docum...

Y Neidr For Anferthol

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Y Neidr For Anferthol

Mae 'na gwrel gwerthfawr o dan y môr ond mae Oli a'i beiriant tyrbo yn ei dorri. There ...

Peswch Bach Beth

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Peswch Bach Beth

Mae Beth yn dangos ei bod yn ddewr wrth achub Morfudd. Beth shows how brave she is by s...

Yr Hen Long

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Yr Hen Long

Mae llongddrylliad ar wely'r môr - mae Beth a Oli yn cael eu herio i aros arno dros nos...

Y Llanw Coch

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Y Llanw Coch

Rhaid i Oli a Beth ddarganfod beth sydd yn achosi'r salwch i'r pysgod yn yr harbwr. Oli...

Gwaith Tim

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Gwaith Tim

Aeth Oli a Beth allan i chwilio am sgrap, ond nid yw Oli'n hapus yn gwneud hyn. Oli and...

Dan Bwysau

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Dan Bwysau

Mae Oli a Beth yn gweithio'n galed i ennill eu tystysgrifau plymio môr dwfn. Oli and Be...

Cyfrinach y Gwymon

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Cyfrinach y Gwymon

Mae Oli yn darganfod Gwgon, octopws mawr coch sy'n awyddus i gadw'i fodolaeth yn gyfrin...

Y Morfil Bach

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Y Morfil Bach

Mae canu Oli yn drysu morfil ifanc sydd yn crwydro ac yn colli ei fam - rhaid iddyn nh...

Bachyn Beth

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Bachyn Beth

Mae Oli a Beth yn symud casgenni ond oherwydd esgeulustod Beth mae un yn hedfan at Oli ...

Casglu Cregyn

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Casglu Cregyn

Mae Oli a Beth yn casglu cregyn mewn ogof dywyll ond mae ofn mawr ar Sid. Oli and Beth ...

Tadcu Twm

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Tadcu Twm

Mae Oli yn darganfod cimwch yn gaeth mewn cawell ar wely'r môr. Oli finds a lobster tra...

Y Storm Fawr

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Y Storm Fawr

Mae storm enfawr ar fin cychwyn ac mae'n rhaid i Beth rybuddio'r trigolion i gyd. There...

Pwy Yw'r Bos?

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Pwy Yw'r Bos?

Mae Beth, Oli a Sid yn ffraeo ynghylch pwy yw'r bos pan mae prosiect arbennig 'da Dyf. ...

Sgio Ar Y Dwr!

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Sgio Ar Y Dwr!

Tra bod Oli yn sgïo dwr mae Beth yn cael ei dal o dan un o drawstiau doc Siencyn. Oli i...

Rodeo'r Warden

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Rodeo'r Warden

Mae'r Warden yn trefnu ei Rodeo flynyddol ond daw morfilod Orca draw a rhwystro'r hwyl....

Cyfnewid Gwaith

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Cyfnewid Gwaith

Nid yw Wena, Oli na Beth yn hapus yn eu gwaith felly maen nhw'n penderfynu cyfnewid swy...

Beth y Ditectif

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Beth y Ditectif

Mae Oli yn gollwng hylif du dros bob man bob tro mae'n cael ofn. Mae Beth yn dyfalu ta...

Cartref Crannog

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Cartref Crannog

Mae Crannog wedi torri ei gragen mewn damwain. Mae Beth a Oli yn llwyddo i gael un newy...

Chwarae Pel

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Chwarae Pel

Mae Beth ac Oli yn tynnu lluniau o greaduriaid dan y môr. Ond mae Dyf y Deifar wedi chw...

Yr Antur Fawr

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Yr Antur Fawr

Mae Oli a Beth yn cael antur fawr wrth helpu'r Warden i amddiffyn ei stock o forlewys. ...

Ffrindiau Gorau

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Ffrindiau Gorau

Mae Sid a Crannog yn cweryla ond mae Oli, gyda chymorth y Warden, yn trefnu ras sy'n do...