Cyfres 2


Cyfres 2

Ail gyfres o'r ddrama ysgafn gyda Caryl Parry Jones a Bryn Fon yn y prif rannau. Second series of the light-hearted drama starring Caryl Parry Jones and Bryn Fon.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Anita: Cyfres 2, Pennod 1

Mewn cyfres newydd, ymunwn ag Anita wrth iddi geisio dygymod a'r sioc o ddarganfod Mike...

Pennod 2

Anita: Cyfres 2, Pennod 2

Mae Anita yn poeni bod Mike dal ym Moelfre, mae Bedwyr yn poeni bod Mike dal ym Moelfre...

Pennod 3

Anita: Cyfres 2, Pennod 3

Mae hi'n fore prysur arall yn nhy Vivs ac mae Bedwyr yn dechrau meddwl bod y ty'n rhy f...

Pennod 4

Anita: Cyfres 2, Pennod 4

Mae brawd Dei Dymp yn cyrraedd Moelfre ar ol byw yng Nghanada am 20 mlynedd. Dei Dymp's...

Pennod 5

Anita: Cyfres 2, Pennod 5

Mae Kev Dymp yn dod i arfer a byw ym Moelfre eto ac mae Dei Dymp yn dod i arfer a chael...

Pennod 6

Anita: Cyfres 2, Pennod 6

Yn rhaglen ola'r gyfres mae gan Vivs sbarc yn ei llygaid a dim ond Anita sy'n gwybod pa...