Cyfres 1


Cyfres 1

Yn ficer plwyf mewn pentref gwledig, mae Myfanwy yn cwestiynu ei ffydd, ei pherthynas a'i theulu a'i ffrindiau a Duw. Drama set in a rural village following a woman questioning ...


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Parch: Cyfres 1, Pennod 1

Cyfle arall i weld cyfres gyntaf y ddrama boblogaidd cyn i'r gyfres newydd ddechrau ar ...

Pennod 2

Parch: Cyfres 1, Pennod 2

A ydy hi'n rhy hwyr i'r wraig, y fam a'r ficer newid ei ffordd o fyw? Myfanwy has regre...

Pennod 3

Parch: Cyfres 1, Pennod 3

Drama. Mae dathliadau pen-blwydd Gwenlli yn dod â thensiynau teuluol i'r amlwg ac mae M...

Pennod 4

Parch: Cyfres 1, Pennod 4

Mae plwyfolion hen a newydd yn dod ynghyd i gefnogi'r "gymanfa 24 awr" a drefnwyd gan M...

Pennod 5

Parch: Cyfres 1, Pennod 5

Mae Myfanwy a Terwyn yn gobeithio y bydd noson ramantus allan yn eu helpu i anghofio am...

Pennod 6

Parch: Cyfres 1, Pennod 6

Pan fydd Angharad yn dod o hyd i lythyrau personol Myfanwy, mae'n manteisio ar y cyfle ...

Pennod 7

Parch: Cyfres 1, Pennod 7

Mae swper arbennig, i ddymuno'n dda i Myfanwy cyn ei llawdriniaeth, yn troi'n chwerw pa...

Pennod 8

Parch: Cyfres 1, Pennod 8

Mae Eurig a Myfanwy yn gleifion yn yr un ysbyty ond pa ffawd sy'n disgwyl yr ymgymerwr ...