Cyfres 2018


Cyfres 2018

Dilynwn rai o werthwyr tai Cymru gan brofi'r emosiwn a'r ddrama sy'n dod gyda rhoi ty ar werth. Following estage agents and capturing the emotion which comes with buying or sell...


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2018. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Ar Werth: Cyfres 2018, Pennod 1

Cawn weld sut mae hen blasdy ar lan y Fenai wedi cael ei droi'n fflatiau moethus. New s...

Pennod 2

Ar Werth: Cyfres 2018, Pennod 2

Hen fanc ym Mhenmaenmawr, ty ar yr afon yng nghanol Caerdydd a'r hen glwb Ceidwadwyr yn...

Pennod 3

Ar Werth: Cyfres 2018, Pennod 3

Ymdrech i werthu cartref sydd wedi bod ar werth ers pedair blynedd ac ymgais i symud cy...

Pennod 4

Ar Werth: Cyfres 2018, Pennod 4

Mae teulu o Lannerch-y-medd am werthu eu cartref tra bod teulu arall eisiau symud i Lan...

Pennod 5

Ar Werth: Cyfres 2018, Pennod 5

Trawsnewid hen ysgol yn Llanrwst a fflat foethus ym Mhenarth. Plans to transform an old...