Cyfres 2017


Cyfres 2017

Crwydro cefn gwlad Cymru yng nghwmni Dai Jones. Dai Jones visits people and businesses in the Welsh countryside.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2017. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Edwin ac Eirian Jones, Carrog

Cefn Gwlad: Cyfres 2017, Edwin ac Eirian Jones, Carrog

Yn rhaglen gynta'r gyfres newydd, bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld ag Edwin ac Eirian...

Y Gelli Gandryll

Cefn Gwlad: Cyfres 2017, Y Gelli Gandryll

Y tro hwn bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld â thref hynafol Y Gelli Gandryll. Dai Jone...

Aled Rees a Dafydd Jones

Cefn Gwlad: Cyfres 2017, Aled Rees a Dafydd Jones

Ymweliad ag Aled Rees a Dafydd Jones yn ardal Aberystwyth ddaeth at ei gilydd i gymryd ...

Dewi Jenkins

Cefn Gwlad: Cyfres 2017, Dewi Jenkins

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld â Dewi Jenkins, Fferm Tyngraig, Talybont, ger Aberystwy...

Meirion Evans

Cefn Gwlad: Cyfres 2017, Meirion Evans

Dai Jones, Llanilar yn ymweld â Meirion Evans, Gwynfaes, Cynwyl Elfed, Caerfyrddin. Dai...

Teulu Pen Bryn Llan

Cefn Gwlad: Cyfres 2017, Teulu Pen Bryn Llan

Dai Jones, Llanilar yn ymweld ag Elfyn a Meinir Jones a'r meibion, ar fferm laeth Pen B...

Côr Meibion Machynlleth

Cefn Gwlad: Cyfres 2017, Côr Meibion Machynlleth

Yn y rhifyn arbennig hwn, bydd Dai Jones, Llanilar yn ymuno â chriw hwyliog Côr Meibion...

Ifan Hughes, Llanaelhaearn

Cefn Gwlad: Cyfres 2017, Ifan Hughes, Llanaelhaearn

Cyfres newydd gyda Dai Llanilar wrth y llyw gyda chyflwynwyr newydd. A new series of ho...

Gareth Dixon, Llyn Clywedog

Cefn Gwlad: Cyfres 2017, Gareth Dixon, Llyn Clywedog

Bydd Dai yn pysgota ac yn saethu ym Mro Ddyfi, Meleri yn ymuno â chlwb clymu plu pysgot...

Triathlon Llyn

Cefn Gwlad: Cyfres 2017, Triathlon Llyn

Bydd Dai yn ymuno â chriw o ffermwyr a dynion busnes ar gyfer Triathlon Llyn. Dai join...

Gwasanaeth Tân ac Achub Crymych

Cefn Gwlad: Cyfres 2017, Gwasanaeth Tân ac Achub Crymych

Bydd Dai, Llanilar yn ymuno â chriw Gorsaf Dân ac Achub Crymych. Dai visits the Fire an...