Cyfres 2007


Cyfres 2007

Nia Parry sydd yn ein tywys trwy gypyrddau dillad amrywiol. Nia Parry delves into some of Wales' most interesting wardrobes


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2007. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 2

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2007, Pennod 2

Mewn rhaglen o 2007, mae Fflur Dafydd ac Arfon Haines Davies yn hel atgofion am eu dill...

Pennod 4

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2007, Pennod 4

Bydd Siân Thomas yn esbonio pam mae hi wedi cadw'r rhan helaeth o'i dillad ers yr Wythd...

Pennod 5

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2007, Pennod 5

Imogen Thomas sy'n modelu'r dillad a brynwyd ar gyfer ei chyfnod yn nhy'r Brawd Mawr. I...

Pennod 6

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2007, Pennod 6

Alex Jones fydd yn modelu ei hoff a'i chas eitemau o ddillad yn ei chwpwrdd. Presenter ...

Pennod 7

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2007, Pennod 7

Nia Parry sy'n holi Gethin Jones, cyn gyflwynydd Blue Peter, am ei gasgliad amrywiol o ...

Pennod 8

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2007, Pennod 8

Bydd Lisa Jên yn sôn am ei hobsesiwn â phethau 'vintage'. Mum of three, Megan Evans, as...

Pennod 9

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2007, Pennod 9

Bydd Ann Sandbrook, Osi a Hilary Osmond a Gwen Siôn yn agor eu cypyrddau dillad yr wyth...

Pennod 10

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2007, Pennod 10

Bydd Siân Cooke, Helen Havard Griffith a Edwyn Jones yn agor eu cypyrddau yr wythnos ho...

Pennod 11

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2007, Pennod 11

Cypyrddau y rocar o'r grwp Yr Anhrefn, Rhys Mwyn, a'r gyflwynwraig Siân Lloyd sydd dan ...

Pennod 12

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2007, Pennod 12

Camwn i gwpwrdd dillad y DJ Ian Cottrell mewn rhifyn o 2007 yng nghwmni Nia Parry. Nia ...

Pennod 13

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2007, Pennod 13

Mewn rhifyn o 2007, cawn gamu i gypyrddau dillad cynllunydd gwisgoedd 'Strictly Come Da...

Pennod 14

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2007, Pennod 14

Mewn rhaglen o 2007, mae Nia'n sgwrsio â Dr Sheila Harri am ei chasgliad anhygoel o ddi...

Spesial

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2007, Spesial

Yn agor eu cypyrddau dillad mae pedwar o wynebau cyfarwydd S4C. Four famous faces open ...