Cyfres 2016


Cyfres 2016

Cyfres yng nghwmni Megan Llyn sy'n cwrdd â phob math o anifeiliaid, rhai gwyllt, rhai dof a rhai anhygoel. Megan Llyn meets all sorts of animals - wild, tame and some really st...


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2016. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 1

Megan Llyn fydd yn cwrdd a phob math o anifeiliaid, rhai gwyllt, rhai dof a rhai anhygo...

Pennod 2

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 2

Bydd Megan yn mynd i'r mart i werthu defaid a byddwn yn cwrdd a ffured fywiog Tecwyn. M...

Pennod 4

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 4

Bydd Gruffydd, Gwydion a Marged yn adeiladu cwt i'r ieir newydd a bydd Megan yn ymweld ...

Pennod 5

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 5

Heddiw, cawn weld moch cwta Hari a Gethin a bydd Megan yn Sw Bae Colwyn. Today we'll me...

Pennod 6

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 6

Heddiw bydd Megan yn cwrdd a chwningen Anest ac yn casglu mel gan wenyn Ysgol San Sior....

Pennod 7

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 7

Heddiw bydd Megan yn gweld sut mae gofalu am loi bach ac yn cwrdd â hwyaid Ysgol Penrhy...

Pennod 8

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 8

Mae yna lewod, ieir, armadillo a gwdihw ar y rhaglen heddiw. On today's programme, ther...

Pennod 9

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 9

Heddiw bydd plant Ysgol Iolo Morgannwg yn cael ymwelwyr anhygoel iawn. Today the childr...

Pennod 10

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 10

Mae panda, defaid, pob math o drychfilod a bwji i'w gweld yn y rhaglen heddiw! Today, t...

Pennod 11

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 11

Bydd Megan yn gweld pob math o anifeiliaid anghyffredin yn ysgol Iolo Morgannwg. We mee...

Pennod 12

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 12

Heddiw mae Megan yn ein cyflwyno i grwbanod, beunod a chamelod! Today, Megan shows us s...

Pennod 13

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 13

Heddiw cawn weld sut mae paratoi defaid ar gyfer sioe a byddwn yn deifio gyda siarcod! ...

Pennod 14

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 14

Crocodeilod, gwenyn, defaid ac eliffantod - maen nhw i gyd ar y rhaglen heddiw. Today M...

Pennod 15

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 15

Megan Llyn sy'n dysgu mwy am gwn, pili-palod, ceffylau, dolffiniaid ac ymlusgiaid. Join...

Pennod 16

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 16

Heddiw byddwn ni'n cwrdd â gafr Ifan, morlewod a chi arbennig sy'n gofalu am ei berchen...

Pennod 17

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 17

Byddwn yn cwrdd â neidr Cian ac yn gweld aderyn ysglyfaethus wrth ei waith yn stadiwm y...

Pennod 18

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 18

Cawn ddilyn y broses o wyna a gweld sut mae pysgod bach yn helpu cadw traed yn lân! We'...

Pennod 19

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 19

Heddiw ar y sioe, mae 'na ddraig farfog, gwartheg, moch, cathod a fflamingo! Today we'l...

Pennod 20

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 20

Mae yna fochdew, gwartheg, cwningen ciwt, cranc a hwyaid ar y rhaglen heddiw. There's a...

Pennod 21

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 21

Bydd Ffred yn dangos ei gwningen a bydd Owain Siôn yn dangos hebogiaid i ni. Today, Ffr...

Pennod 22

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 22

Mae'r milfeddyg yn edrych ar y marmoset a chawn gwrdd â Pero'r ci a moch bach Fferm Dih...

Pennod 23

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 23

Cawn weld sut mae'r heddlu yn hyfforddi cwn a gwelwn y milfeddyg yn trio gwella cwninge...

Pennod 24

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 24

Mae Ynyr yn dangos ei gi defaid i ni a bydd y milfeddyg yn ymweld a chrwbanod. We'll me...

Pennod 25

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 25

Bydd y milfeddyg yn ymweld â neidr a bydd Bedwyr a Peredur yn helpu Megan i chwilio am ...

Pennod 26

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 26

Mae'r milfeddyg yn ymweld â walabi a chawn gwrdd â sebras, ieir a moch cwta. Rhaglen ol...