Cyfres 2


Cyfres 2

Cyfres liwgar ar gyfer plant meithrin sy'n croesawu pawb i ddod i'r wyl i ganu a dawnsio! Colourful series for pre-school children with plenty of singing and dancing.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Caerdydd

TIPINI: Cyfres 2, Caerdydd

Bydd TiPi Ni yn glanio yng Nghaerdydd yn rhaglen gynta'r gyfres newydd. The gang bring ...

Penrhyndeudraeth

TIPINI: Cyfres 2, Penrhyndeudraeth

Mae TiPiNi wedi cyrraedd Penrhyndeudraeth ac mae ffrindiau o Ysgol Hafod Lon yn helpu K...

Gorseinon

TIPINI: Cyfres 2, Gorseinon

Gyda help ffrindiau o Ysgol Pontybrenin mae Kizzy a Kai yn eu creu camera eu hunain ac ...

Pwllheli

TIPINI: Cyfres 2, Pwllheli

Y tro hwn, mae'r criw bywiog yn ymweld â Phwllheli. This time, the energetic gang are i...

Maesteg

TIPINI: Cyfres 2, Maesteg

Heddiw, bydd y criw hwyliog yn cael hwyl yng nghwmni plant Maesteg! Today, the crew enj...

Merthyr

TIPINI: Cyfres 2, Merthyr

Bydd y criw yn ymweld â Merthyr y tro hwn. This week, the crew visits Merthyr.

Bethesda 2

TIPINI: Cyfres 2, Bethesda 2

Hwyl yng nghwmni'r criw wrth iddynt gwrdd â phlant ym Methesda. Fun with the crew as th...

Caerffili

TIPINI: Cyfres 2, Caerffili

Hwyl yng nghwmni'r criw wrth iddynt gwrdd â phlant yng Nghaerffili. Fun with the crew a...

Castell-nedd

TIPINI: Cyfres 2, Castell-nedd

Cawn ymuno â'r criw am fwy o hwyl a chwerthin yng Nghastell-nedd heddiw. In today's pro...

Caernarfon

TIPINI: Cyfres 2, Caernarfon

Ymunwch â'r criw wrth iddynt ymweld â Chaernarfon. As we join the crew today, they're v...

Llanilltud Fawr

TIPINI: Cyfres 2, Llanilltud Fawr

Plant o Llanilltud Fawr sy'n cadw cwmni i'r criw heddiw. Youngsters from Llantwit Major...

Llanfairpwll

TIPINI: Cyfres 2, Llanfairpwll

Y tro hwn, mae'r criw yn Llanfairpwll ar Ynys Môn. This time, the show visits Llanfairp...