Cyfres 1


Cyfres 1

Cyfres liwgar ar gyfer plant meithrin sy'n croesawu pawb i ddod i'r wyl i ganu a dawnsio! Colourful series for pre-school children with lots of singing and dancing.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Porthmadog

TIPINI: Cyfres 1, Porthmadog

Y tro hwn bydd criw iPiNi yn cyrraedd Porthmadog. Today, the crew arrive in Porthmadog ...

Llandeilo

TIPINI: Cyfres 1, Llandeilo

Mae'r criw yn Landeilo. Gyda help ffrindiau o Ysgol Teilo Sant mae Kizzy a Kai'n dysgu ...

Rhosllanerchrugog

TIPINI: Cyfres 1, Rhosllanerchrugog

Mae TiPiNi yn Rhosllannerchrugog heddiw i chwilio am griw o ffrindiau o Ysgol I.D. Hoos...

Caerfyrddin

TIPINI: Cyfres 1, Caerfyrddin

Mae Iolo, Ioan, Gethin a Hedd yn dysgu Kizzy a Kai am Gastell Caerfyrddin ac am hen lyf...

Blaenau Ffestiniog

TIPINI: Cyfres 1, Blaenau Ffestiniog

Heddiw mae TiPiNi wedi teithio i Flaenau Ffestiniog. TiPiNi comes from Blaenau Ffestini...

Pennod 12

TIPINI: Cyfres 1, Pennod 12

Mae'r criw yn cyrraedd Llanuwchllyn ac mae ffrindiau o Ysgol O.M. Edwards yn helpu Kizz...

Pontypridd

TIPINI: Cyfres 1, Pontypridd

Mae TiPiNi wedi cyrraedd Pontypridd ac mae criw o ffrindiau o Ysgol Evan James yn helpu...

Prestatyn

TIPINI: Cyfres 1, Prestatyn

Mae TiPiNi ar daith trwy Gymru ac yn cyrraedd Prestatyn. With the help of friends from ...

Tonyrefail

TIPINI: Cyfres 1, Tonyrefail

Gyda help criw o ffrindiau o Ysgol Tonyrefail mae Kizzy a Kai yn dysgu sut mae'r pentre...

Penygroes

TIPINI: Cyfres 1, Penygroes

Mae TiPiNi ar daith trwy Gymru ac yn cyrraedd Penygroes. TiPiNi arrives in Penygroes. W...

Llangollen

TIPINI: Cyfres 1, Pennod 10

Yn Llangollen mae criw o ffrindiau o Ysgol Gwernant yn helpu Kizzy a Kai i ganu a dawns...

Treorci

TIPINI: Cyfres 1, Treorci

Mae cerddoriaeth yn bwysig iawn yn Nhreorci - lle perffaith felly i TiPiNi lanio! Kizz...

Llanelli

TIPINI: Cyfres 1, Llanelli

Mae Kizzy a Kai yn ymweld a Pharc y Scarlets ac yn clywed hanes hen enw Llanelli. TiPiN...