Cyfres 3


Cyfres 3

Trydedd gyfres o'r ddrama yn dilyn hynt a helynt bywyd y Parchedig Myfanwy Elfed a'i theulu a ffrindiau. Third series of the popular drama following the Reverend Myfanwy Elfed.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 3. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Parch: Cyfres 3, Pennod 1

Aeth blwyddyn heibio; blwyddyn o newid byd i'r Parch. Myfanwy Elfed a'i theulu a'i ffri...

Pennod 2

Parch: Cyfres 3, Pennod 2

Pan mae corff yn cael ei ddarganfod, mae Myfanwy yn cael ei thynnu i fywydau aelodau cy...

Pennod 3

Parch: Cyfres 3, Pennod 3

Caiff Terwyn a Myfanwy dipyn o sioc wrth ymweld â chwnselydd priodas. Terwyn and Myfanw...