Cyfres 2


Cyfres 2

Ail gyfres o'r ddrama boblogaidd. Second series of the popular drama.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Parch: Cyfres 2, Pennod 1

Yr ail gyfres. Mae 9 mis wedi mynd heibio ers i Myfanwy gael llawdriniaeth ar ei hymenn...

Pennod 2

Parch: Cyfres 2, Pennod 2

Mae Llinor yn credu bod angen ychydig o sbort ar Myfanwy felly mae'n trefnu cyfarfod ar...

Pennod 3

Parch: Cyfres 2, Pennod 3

Agoriad swyddogol 'Deli' Elfed ac Oksana ac fe ddaw pawb ynghyd i gefnogi'r fenter newy...

Pennod 4

Parch: Cyfres 2, Pennod 4

Mae cwestiynau'n codi pan mae Llinor yn cytuno i arddangos portread o Sioned Trefor yn ...

Pennod 5

Parch: Cyfres 2, Pennod 5

Mae Myfanwy yn dibynnu ar atgofion annelwig Mr Jarman i ddod o hyd i'r gwir am ddirgelw...

Pennod 6

Parch: Cyfres 2, Pennod 6

Mae cydwybod sawl cymeriad yn pigo ac mae Eurig yn dod adref. Several characters finall...

Pennod 7

Parch: Cyfres 2, Pennod 7

Mae Oksana yn awyddus i gael priodas draddodiadol - yn cynnwys trip 'stag' i'r dynion a...

Pennod 8

Parch: Cyfres 2, Pennod 8

Mae'r pwysau yn cynyddu ar Myfanwy i benderfynu i ba gyfeiriad y mae hi am symud ymlaen...