Cyfres 2017


Cyfres 2017

Drama yn serennu Eve Myles fel Faith - mam a gwraig sy'n cael ei thynnu i mewn i ddirgelwch pan fo'i gwr yn diflannu. Drama starring Eve Myles as a wife and mum whose husband di...


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2017. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Un Bore Mercher: Cyfres 2017, Pennod 1

Mae Faith yn fam a gwraig sy'n cael ei thynnu i mewn i ddirgelwch pan fo'i gwr, Evan, y...

Pennod 2

Un Bore Mercher: Cyfres 2017, Pennod 2

Wrth i'r heddlu amau Faith, mae hi'n cwrdd â'r cyn-droseddwr, Steve Baldini, sydd wedi ...

Pennod 3

Un Bore Mercher: Cyfres 2017, Pennod 3

Ar ôl darganfod cit prawf DNA yn swyddfa Evan, mae Faith yn wynebu Marion ac yn dadorch...

Pennod 4

Un Bore Mercher: Cyfres 2017, Pennod 4

Mae Faith yn gorfod wynebu'r realiti bod Evan wedi bod yn ymwneud â theulu troseddol ad...

Pennod 5

Un Bore Mercher: Cyfres 2017, Pennod 5

Mae Faith yn amddiffyn hen ffarmwr ac mae Dr Alpay yn cynnig gwybodaeth am Evan; am bri...

Pennod 6

Un Bore Mercher: Cyfres 2017, Pennod 6

Pan ddaw'r heddlu o hyd i gar Evan yn y dociau mae Faith yn cael ei holi'n dwll. When E...

Pennod 7

Un Bore Mercher: Cyfres 2017, Pennod 7

Gydag Alpay bellach wedi marw, mae Williams yn benderfynol o roi'r bai ar Faith. With A...

Pennod 8

Un Bore Mercher: Cyfres 2017, Pennod 8

Yn y bennod olaf, daw Faith i wybod y gwir am ddiflaniad ei gwr. In the final episode, ...