Cyfres 2016


Cyfres 2016

Dai Jones, Llanilar sy'n cwrdd a mwy o gymeriadau cefn gwlad. Dai Jones, Llanilar meets individuals and families living and working in rural Wales.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2016. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Llyr Hughes a'r Teulu

Cefn Gwlad: Cyfres 2016, Llyr Hughes a'r Teulu

Mewn cyfres newydd bydd Dai Jones yn ymweld a Llyr Hughes a'i deulu, Fferm Fferam Gyd, ...

Gwenan Lyttle

Cefn Gwlad: Cyfres 2016, Gwenan Lyttle

Bydd Dai Jones yn teithio i ardal Pettigo, ar y ffin rhwng Gogledd Iwerddon a Gweriniae...

William Jones Postmon

Cefn Gwlad: Cyfres 2016, William Jones Postmon

Y tro hwn bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld a William Jones yn ardal Aberdaron, ym Mhe...

Huw Roberts, Llangaffo

Cefn Gwlad: Cyfres 2016, Huw Roberts, Llangaffo

Y tro hwn bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld a Huw ac Ann Roberts, ar Fferm Glan Gors, ...

Geraint Thomas

Cefn Gwlad: Cyfres 2016, Geraint Thomas

Bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld a Geraint a Sheryl Thomas a'r teulu, ar fferm Ty'r E...

Richard Tudor

Cefn Gwlad: Cyfres 2016, Richard Tudor

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld a Richard Tudor a'r teulu, ar fferm Llysyn, Llanerfyl, ...

Michael a Gwawr Jones

Cefn Gwlad: Cyfres 2016, Michael a Gwawr Jones

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld a Michael Jones a'r teulu, ar fferm y Ffridd, Llandygai...

Alun Hemmings

Cefn Gwlad: Cyfres 2016, Alun Hemmings

Y tro hwn bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld ag Alun Hemmings a'r teulu yn ardal Penyba...

Cor Llansilin

Cefn Gwlad: Cyfres 2016, Cor Llansilin

Yn y rhifyn arbennig hwn, bydd Dai Jones, Llanilar yn cyfarfod Cor Llansilin. In this s...

Teulu Rhydonnen

Cefn Gwlad: Cyfres 2016, Teulu Rhydonnen

Mewn rhifyn arbennig o Cefn Gwlad, bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld a theulu Rhydonne...

Linda Griffiths

Cefn Gwlad: Cyfres 2016, Linda Griffiths

Bydd Dai Jones, Llanilar yn cael cwmni'r gantores Linda Griffiths. Dai Jones is joined ...

Teulu Frongoy

Cefn Gwlad: Cyfres 2016, Teulu Frongoy

Dai Jones sy'n ymweld a Gwyn a Nicky Jones a'r meibion ar Fferm Frongoy, Pennant, Cered...

Dei Everiss

Cefn Gwlad: Cyfres 2016, Dei Everiss

Dai Jones sy'n ymweld a Dei Everiss yn ardal Llangernyw, ger Abergele, graddiwr wyn mew...

Huw Roberts, Gyrn

Cefn Gwlad: Cyfres 2016, Huw Roberts, Gyrn

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld a Huw Roberts, a'r teulu ar fferm y Gyrn, Llanuwchllyn....

Delyth Gilman

Cefn Gwlad: Cyfres 2016, Delyth Gilman

Dai Jones, Llanilar sy'n teithio i diroedd ffrwythlon ardal Pickworth, yn Swydd Rutland...

Emyr Jones

Cefn Gwlad: Cyfres 2016, Emyr Jones

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld ag Emyr a Non Jones, yn eu cartref yn ardal Cydweli. Da...

New; Cefn Gwlad

Cefn Gwlad: Cyfres 2016, New; Cefn Gwlad

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld a Guto Lewis, yn ardal y Trallwng, Powys. Dai Jones, Ll...