Cyfres 4


Cyfres 4

Similar Content

Browse content similar to Cyfres 4. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Celwydd Noeth: Cyfres 4, Pennod 1

Yn mynd am y jacpot yn y rhaglen gyntaf mae'r ffrindiau Alaw Hughes ac Annest Wheldon a...

Pennod 2

Celwydd Noeth: Cyfres 4, Pennod 2

Yn mynd am y jacpot heddiw mae'r ffrindiau Leon Welsby a Jordan Hughes o Ben-y-bont a H...

Pennod 3

Celwydd Noeth: Cyfres 4, Pennod 3

Gyda Lleu Bleddyn ac Ifan Prys o Gaerdydd a'r llysdad a'r llysferch, Dennis James o Sir...

Pennod 4

Celwydd Noeth: Cyfres 4, Pennod 4

Yn cystadlu heddiw mae'r llysdad a llysferch, Dennis James ac Anna; y gwr a gwraig, Gar...

Pennod 5

Celwydd Noeth: Cyfres 4, Pennod 5

Yn cystadlu mae Miriam Williams o Benllyn ac Aled Illtud o Bontypridd, a Twm Griffiths ...

Pennod 6

Celwydd Noeth: Cyfres 4, Pennod 6

Nia Roberts sydd wrth y llyw wrth i'r cystadleuwyr anelu at gipio'r jacpot o £10,000. C...