Cyfres 2005


Cyfres 2005

Nia Parry sy'n agor cwpwrdd dillad pobl amrywiol ac yn trafod eu steil a'u ffasiwn. Nia Parry takes a peek at the clothes collections of celebs and members of the public.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2005. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 2

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2005, Pennod 2

Bydd Nia'n twrio drwy gasgliadau dillad Geraint Williams, Gwenllian Jones a Ffion Jones...

Pennod 3

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2005, Pennod 3

Mae Nia Parry'n twrio drwy ddillad Gwenno Saunders, Darran Phillips a Gwenfudd James. W...

Pennod 5

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2005, Pennod 5

Bydd Nia'n twrio drwy gasgliadau diddorol Audrey Mechell, Carwyn John a Joyce Jones. In...

Pennod 6

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2005, Pennod 6

Cipolwg ar gasgliad o ddillad perfformio, crysau o'r 1970au a hetiau diddorol. Collecti...

Pennod 7

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2005, Pennod 7

Mewn rhaglen o 2005, bydd Nia yn twrio drwy wardrob Shelah Eakins a'i chasgliad dillad ...

Pennod 8

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2005, Pennod 8

Mewn rhifyn o 2005, bydd Nia'yn twrio drwy ddillad steilydd ffasiwn, diddanwr a merch o...

Pennod 9

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2005, Pennod 9

Mewn rhaglen o 2005, Nia Parry sy'n twrio trwy ddillad Lleuwen Steffan, Jane Davies a D...

Pennod 10

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2005, Pennod 10

Nia Parry sy'n twrio trwy gypyrddau Olwen Davies, Nicola Pilkington a Marc Rees. Nia Pa...

Pennod 11

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2005, Pennod 11

Bydd Nia Parry yn twrio trwy gypyrddau Alwyn Humphreys, Mefys Jones a Linda Jones. In t...

Pennod 12

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2005, Pennod 12

Mewn rhaglen o 2005, fe fydd Nia Parry yn twrio trwy gypyrddau Prys Jones, Lea Jones ac...

Pennod 13

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2005, Pennod 13

Dillad diddorol yng nghwmni Seimon Pugh-Jones, Meriel Sturdy ac Elin Davies. Seimon Pug...

Pennod 14

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2005, Pennod 14

Mewn pennod o 2005, mae Nia'n cwrdd a Julie Howatson Broster, perchennog siop harddwch....

Pennod 15

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2005, Pennod 15

Nia Parry sy'n twrio drwy ddillad Dr Terry James, Ceris Elwen a Carys Hedd mewn rhaglen...

Pennod 16

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2005, Pennod 16

Bydd Nia Parry yn busnesa yng nghypyrddau dillad Glyn Lewis,Teleri Gray a Jenny Ogwen. ...