Cyfres 7


Cyfres 7

Wyth o wynebau adnabyddus sy'n cystadlu yng ngwres y gegin. Eight Welsh celebrities battle it out in the heat of the kitchen.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 7. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Rhaglen 1

Pryd o Ser: Cyfres 2016, Rhaglen 1

Mae wyth o wynebau cyfarwydd y genedl yn barod i frwydro yng ngwres cegin Pryd o Ser. E...

Rhaglen 2

Pryd o Ser: Cyfres 2016, Rhaglen 2

Mae'r sialens gyntaf yn cael ei datgelu - paratoi pryd o fwyd i tua 100 o ffermwyr ifan...

Rhaglen 3

Pryd o Ser: Cyfres 2016, Rhaglen 3

Bydd y ddau dim yn paratoi bwydlen yr un ar gyfer bwyty Coleg Ceredigion sydd ar agor i...

Rhaglen 4

Pryd o Ser: Cyfres 2016, Rhaglen 4

A fydd y timoedd yn ymdopi a sylwadau'r arbenigwyr sy'n dod i flasu'r bwyd cyn y diwrno...

Rhaglen 5

Pryd o Ser: Cyfres 2016, Rhaglen 5

Sut bydd y ser yn ymdopi a'r pwysau wrth geisio plesio'r par priod a'u gwesteion ar y d...