Cyfres 2012


Cyfres 2012

Un o gyfres o ffilmiau byrion sy'n adlewyrchu bywyd a phobl yng Nghymru. One of a series of short films reflecting life and people in Wales.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2012. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Elin Huws, Llanbedrog

Calon: Cyfres 2012, Elin Huws, Llanbedrog

Ffilm fer yn dangos yr arlunydd Elin Huws yn creu llun hudolus o'r arfordir yn ymyl ei ...

Raul Speek, Solfach

Calon: Cyfres 2012, Raul Speek, Solfach

Yn ei stiwdio yn Solfach, mae'r arlunydd Raul Speek o ynys Ciwba yn creu llun o Grist. ...

Dylan Gruffydd Owen, Mynytho

Calon: Cyfres 2012, Dylan Gruffydd Owen, Mynytho

Mae'r arlunydd ifanc Dylan Gruffydd Owen o Fynytho, Penrhyn Llyn yn dangos ei sgiliau d...

Anna Pawelko, Caerdydd

Calon: Cyfres 2012, Anna Pawelko, Caerdydd

Mae'r arlunydd Anna Pawelko yn creu llun sy'n ddehongliad ffantasi o gastell ein prifdd...

Sarah Young, Hwlffordd

Calon: Cyfres 2012, Sarah Young, Hwlffordd

Mae'r arlunydd ifanc Sarah Young yn creu llun sydd wedi'i ysbrydoli gan ddigwyddiad enb...