Cyfres 2014


Cyfres 2014

Yr archeolegydd Dr Iestyn Jones sy'n dod o hyd i hanesion cudd wrth dwrio i'r gorffennol. Archaeologist Dr Iestyn Jones uncovers hidden secrets at sites around Wales.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2014. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Fferm Llwydfaen, Dyffryn Conwy 1

Olion: Palu am Hanes: Fferm Llwydfaen, Dyffryn Conwy

Dr Iestyn Jones sy'n palu am hanes wrth dadguddio cyfrinachau archeolegol a hanesion cu...

Fferm Llwydfaen, Dyffryn Conwy 2

Olion: Palu am Hanes: Cyfres 2014, Fferm Llwydfaen, Dyffryn Conwy 2

Yr ail raglen o ddwy o Ddyffryn Conwy. Beth yw'r adeilad yma a phwy a'i hadeiladodd? A ...

Fferm Glanfred, Llandre

Olion: Palu am Hanes: Cyfres 2014, Fferm Glanfred, Llandre

Bydd Dr Iestyn Jones yn ceisio darganfod olion Bryngaer o Oes yr Haearn yng Ngheredigio...

Lledrod, Ceredigion

Olion: Palu am Hanes: Cyfres 2014, Lledrod, Ceredigion

Dr Iestyn Jones sy'n ceisio darganfod lleoliad rhan goll Sarn Helen o dan bridd cefn gw...

Cynffig, Rhan 1

Olion: Palu am Hanes: Cyfres 2014, Cynffig, Rhan 1

Palu am hanes strwythur anhygoel sydd wedi ei gladdu â thywod ers canrifoedd, nesaf at ...

Cynffig, Rhan 2

Olion: Palu am Hanes: Cyfres 2014, Cynffig, Rhan 2

Yr ail raglen o Twmpath y Felin Wynt. A fydd modd datrys dirgelwch y safle anhygoel hwn...