Cyfres 2


Cyfres 2

Ail gyfres y rhaglen boblogaidd sy'n hel clecs yn rhai o siopau trin gwallt Cymru. Second series featuring real-life gossip from hair salons around Wales.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Y Salon: Cyfres 2, Pennod 1

Mae drysau'r salon ar agor am gyfres newydd wrth i ni hel clecs yn rhai o siopau trin g...

Pennod 2

Y Salon: Cyfres 2, Pennod 2

O straeon mawr y byd i'r clecs lleol; bydd digon o straeon i wneud i'ch gwallt droi'n g...

Pennod 3

Y Salon: Cyfres 2, Pennod 3

Yng nghwmni rhai o'r hen ffefrynnau, ac ambell wyneb newydd, mae'r siopau'n agor eu dry...

Pennod 4

Y Salon: Cyfres 2, Pennod 4

Pa hanesion fydd gan y cwsmeriaid i'w rhannu'r wythnos hon wrth fwynhau paned a 'perm'?...

Pennod 5

Y Salon: Cyfres 2, Pennod 5

Torri gwallt a thorri bol i rannu clecs yr wythnos. Pwy fyddai'n meddwl bod cymaint i'w...

Pennod 6

Y Salon: Cyfres 2, Pennod 6

Cyfle i fwrw golwg dros straeon yr wythnos y tu ôl i ddrysau'r salon. Across the countr...

Pennod 7

Y Salon: Cyfres 2, Pennod 7

Ar ddiwedd wythnos brysur, tybed faint o hwyl yr Wyl sydd gan gwsmeriaid Y Salon? At th...

Pennod 8

Y Salon: Cyfres 2, Pennod 8

Gyda noswyl y Nadolig yn agosáu, 'sgwn i a fydd cwsmeriaid y salon yn teimlo'n llawen? ...

Salon Maggi Noggi

Y Salon: Cyfres 2, Salon Maggi Noggi

Eleri Siôn, Yws Gwynedd a Dewi Pws sy'n cadw cwmni i Maggi Noggi a Joyce mewn rhifyn ar...

Yn Cyt

Y Salon: Cyfres 2, Yn Cyt

Cyfle i glywed y sgyrsiau hynny oedd ychydig yn rhy lliwgar i'w cynnwys mewn rhaglenni ...