FM


FM

Ymunwch â chriw hwyliog Gorsaf Radio Ffrwd y Môr wrth i bob cynllun, digwyddiad ac ymweliad fynd o ddrwg i waeth! Join the gang at Ffrwd y Môr Radio Station - where nothing goes...


Similar Content

Browse content similar to FM. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

FM: Pennod 1

Mae radio Ffrwd y Mor ar fin cael ei lansio ac mae Owain, prif DJ yr orsaf, yn teimlo'r...

Pennod 2

FM: Pennod 2

Mae disgyblion o flwyddyn 6 yn ymweld â'r ysgol. Pupils from Year 6 visit the school bu...

Pennod 3

FM: Pennod 3

Mae Tesni yn cael hunllef wrth geisio trefnu sioe ffasiwn yn yr ysgol wrth i'w chariad,...

Pennod 4

FM: Pennod 4

Georgie Crystal o Mayhem FM yw beirniad y gystadleuaeth i lunio rhaglen ddogfen ac mae ...

Pennod 5

FM: Pennod 5

Mae gan Owain gynllun i ddenu sylw Bobi Rocs o'r BBC i'w stiwdio. Owain has a plan to g...

Pennod 6

FM: Pennod 6

Mae Deiniol yn benderfynol o ennill cystadleuaeth 'y bocs bwyd gorau' yn Ysgol Ffrwd y ...

Pennod 7

FM: Pennod 7

Mae gan Owain freuddwyd i ddod yn fyd enwog drwy ddarlledu ei raglen radio dros y we. O...

Pennod 8

FM: Pennod 8

Mae Tesni a Betsan yn mynd ben ben â'i gilydd i ennill y ras i fod yn llywydd y cyngor ...