Cyfres 2016


Cyfres 2016

Anturiaethau criw dewr sy'n gweithio gyda'i gilydd i achub creaduriaid y môr. Colourful cartoon for youngsters about a brave team who work together to save sea creatures in trou...


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2016. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Yr Octonots ac Antur y Rhew

Octonots: Cyfres 2016, Yr Octonots ac Antur y Rhew

Rhaid i'r criw rwystro criw o bengwiniaid rhag disgyn i mewn i agendor rhew. Capten Cw...

a'r Walrysod Bach

Octonots: Cyfres 2016, a'r Walrysod Bach

Mae nith a nai Capten Cwrwgl yn helpu eu hewythr i geisio achub tri walrws bach sydd me...

a'r Berdys Mantis

Octonots: Cyfres 2016, a'r Berdys Mantis

Rhaid i'r Octonots rwystro dau ferdysyn mantis rhag ymladd cyn i'w crafangau cryfion ch...

a'r Llyffaint Dart Gwenwynig

Octonots: Cyfres 2016, a'r Llyffaint Dart Gwenwynig

Mae'r Octonots yn dod ar draws llyffaint dart gwenwynig ar ol i eger llanw peryglus dar...

a'r Llyn Cudd

Octonots: Cyfres 2016, a'r Llyn Cudd

Pan fydd yr Octonots yn dod o hyd i lyn dirgel o dan yr Antarctig, mae Cregynnog yn awy...

a'r Crwbanod Môr Bach

Octonots: Cyfres 2016, a'r Crwbanod Môr Bach

Wrth i grwbanod môr newydd-anedig anelu am y cefnfor, mae'n rhaid i'r Octonots eu hamdd...

a Dirgelwch yr Octofad

Octonots: Cyfres 2016, a Dirgelwch yr Octofad

Ar ôl i'r Octofad fynd i drafferthion mae'r unig ffordd i gael y darn newydd sydd ei an...

a Chimychiaid y Coed

Octonots: Cyfres 2016, Pennod 7

Mae storm ar y mor yn gorfodi Pegwn i lochesu ar ynys greigiog, ddirgel. A storm washes...

Yr Octonots a'r Pysgod Caeth

Octonots: Cyfres 2016, Pennod 8

Mae bwa ar fin dymchwel gan fygwth y creaduriaid ar y riff oddi tani, felly mae'r Octon...

a'r Cimychiaid Coch

Octonots: Cyfres 2016, a'r Cimychiaid Coch

Pan fydd afiechyd yn taro cymuned o gimychiaid coch, rhaid i'r Octonots frysio i ddod o...

a'r Malwod sy'n Syrffio

Octonots: Cyfres 2016, a'r Malwod sy'n Syrffio

Pan gaiff malwod sy'n syrffio eu hysgubo ymaith i'r môr, rhaid i Dela a'r Octonots eu h...

Yr Octonots a'r Aligator Bach

Octonots: Cyfres 2016, Yr Octonots a'r Aligator Bach

Mae Harri yn gwarchod aligator bach ond pan fydd hwnnw'n dianc o'r Octofad, rhaid i Har...

Yr Octonots a'r Mwydod Tanio

Octonots: Cyfres 2016, Yr Octonots a'r Mwydod Tanio

Wrth blymio i'r dyfnfor du, mae criw o Fwydod Tanio yn ymosod ar yr Octonots. While div...

Yr Octonots a'r Fflamingos

Octonots: Cyfres 2016, Pennod 13

Mae'r Octonots yn brwydro drwy gors i achub fflamingo bach cyn iddo gael ei ddal gan ys...

a'r Ymgyrch Gydweithio

Octonots: Cyfres 2016, a'r Ymgyrch Gydweithio

Wedi i Cregynnog a Harri gael damwain, maen nhw'n cael help gan Lysywen Farus a physgod...

a Dirgelwch yr Anghenfil Gwymo

Octonots: Cyfres 2016, a Dirgelwch yr Anghenfil Gwymo

Mae Dela yn cael cymorth ei chwaer fach i ddatrys dirgelwch diflaniad rhyfedd mewn coed...

Yr Octonots a'r Hipos

Octonots: Cyfres 2016, Pennod 16

Wrth ddychwelyd adre' ar ol antur ar afon yn Affrica, mae'r Octonots yn cael trafferth ...