Cyfres 3


Cyfres 3

Similar Content

Browse content similar to Cyfres 3. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Llion Llwynog

Peppa: Cyfres 3, Llion Llwynog

Mae Peppa a'i ffrindiau'n chwarae cuddio ond Llion Llwynog yw'r gorau am chwarae'r gêm ...

Chwibanu

Peppa: Cyfres 3, Chwibanu

Mae Peppa'n ceisio dysgu sut i chwibanu, wrth iddi sylweddoli bod pawb ar wahân iddi hi...

Crwban Doctor Bochdew

Peppa: Cyfres 3, Crwban Doctor Bochdew

Daw Doctor Bochdew y milfeddyg i ddangos ei hanifeiliaid anwes i'r Ysgol Feithrin. Doct...

Cyfrifiadur Taid Mochyn

Peppa: Cyfres 3, Cyfrifiadur Taid Mochyn

Mae Mami Mochyn yn rhoi ei hen gyfrifiadur i Nain a Taid Mochyn. A fyddan nhw'n gwybod ...

Ysbyty

Peppa: Cyfres 3, Ysbyty

Mae Musus Hirgorn, Peppa a'i ffrindiau yn mynd i ymweld ag Endaf Ebol, sydd yn yr ysbyt...

Y Llwyn Mwyar Duon

Peppa: Cyfres 3, Y Llwyn Mwyar Duon

Mae Peppa a'i theulu'n hel afalau a mwyar duon yng ngardd Nain a Taid Mochyn i wneud pw...

Hofrennydd Miss Cwningen

Peppa: Cyfres 3, Hofrennydd Miss Cwningen

Aiff Miss Cwningen â Peppa a'i theulu am dro yn yr hofrenydd achub, ar wahân i Dadi Moc...

Bendigeidfran y Babi

Peppa: Cyfres 3, Bendigeidfran y Babi

Mae Bendigeidfran y babi yn rhy ifanc i siarad. Peppa sy'n ei ddysgu i ddweud ei air cy...

Goleudy Taid Cwningen

Peppa: Cyfres 3, Goleudy Taid Cwningen

Mae Taid Ci yn mynd â Peppa, George a Carwyn Ci i ymweld â goleudy Taid Cwningen. Taid ...

Diwrnod i Ffwrdd Miss Cwningen

Peppa: Cyfres 3, Diwrnod i Ffwrdd Miss Cwningen

Mae Miss Cwningen wedi brifo ei ffêr ac mae Mami Cwningen a'i ffrindiau'n cynnig gweith...

Y Clwb Cyfrinachol

Peppa: Cyfres 3, Y Clwb Cyfrinachol

Mae Siwsi a Peppa'n dechrau Clwb Cyfrinachol - gan fynd ar deithiau dirgel a gwneud pet...

Iard Gychod Taid Cwningen

Peppa: Cyfres 3, Iard Gychod Taid Cwningen

Mae cwch Taid Mochyn yn suddo, felly mae Taid Ci yn cludo pawb i iard gychod Taid Cwnin...

Ysgwyd, Ratlo a Chlecian

Peppa: Cyfres 3, Ysgwyd, Ratlo a Chlecian

Caiff y dosbarth wers gerddoriaeth gan Musus Hirgorn. Musus Hirgorn gives the class a m...

Dadi Mochyn y Pencampwr

Peppa: Cyfres 3, Dadi Mochyn y Pencampwr

Mae Dadi Mochyn yn colli ei deitl 'Pencampwr Neidio Pyllau', hyd nes daw pawb at ei gil...

Clebran

Peppa: Cyfres 3, Clebran

Mae Peppa yn llawer rhy siaradus yn ôl Siwsi. Felly mae Peppa'n penderfynnu nad yw hi b...

Fan Mistar Llwynog

Peppa: Cyfres 3, Fan Mistar Llwynog

Pan fydd Dadi Mochyn angen oriawr newydd, mae Mistar Llwynog yn canfod tri chloc mawr y...

Ffrindiau Mawr Carys

Peppa: Cyfres 3, Ffrindiau Mawr Carys

Mae Peppa a George yn mynd i chwarae gyda'u cyfnither Carys a'i ffrindiau. Peppa and Ge...

Y Gampfa

Peppa: Cyfres 3, Y Gampfa

Mae Musus Hirgorn yn mynd â'r plant i ddosbarth yng nghampfa Taid Cwningen. Musus Hirgo...

Llestri Te

Peppa: Cyfres 3, Llestri Te

Mae Musus Sebra yn dysgu Peppa, George, Sara, Sioned a Siwan Sebra i wneud set o lestri...

Awyrennau Papur

Peppa: Cyfres 3, Awyrennau Papur

Mae rhywfaint o waith papur Dadi Mochyn wedi mynd ar goll - oherwydd fod Mami Mochyn, P...

Pen-blwydd Edward Eliffant

Peppa: Cyfres 3, Pen-blwydd Edward Eliffant

Mae Peppa a'i ffrindiau yn helpu ym mharti pen-blwydd Edward Eliffant. Peppa and her fr...

Pwll Mwdlyd Mwya'r Byd

Peppa: Cyfres 3, Pwll Mwdlyd Mwya'r Byd

Mae Peppa a George yn deffro un bore i ddarganfod ei bod wedi glawio mor drwm nes bod e...

Dinas y Tatws

Peppa: Cyfres 3, Dinas y Tatws

Mae Peppa a'i theulu yn ymweld â Dinas y Tatws, parc newydd sydd â thema llysiau. Peppa...

Y Ty Newydd

Peppa: Cyfres 3, Y Ty Newydd

Mae Peppa a'i theulu yn ymweld â'r cartref mae Dadi Mochyn wedi ei gynllunio. Peppa and...

Pêl-Fasged

Peppa: Cyfres 3, Pêl-Fasged

Mae Dadi Mochyn yn dysgu'r plant i chwarae pêl-fasged, a chyn hir maen nhw'n ddigon da ...

Ji-Ji Jimbo Jim

Peppa: Cyfres 3, Ji-Ji Jimbo Jim

Mae cyffro mawr pan mae Mistar Sebra yn dod draw gyda pharsel i Peppa a George gan Anti...

Crwban Drwg

Peppa: Cyfres 3, Crwban Drwg

Mae Caradog, crwban Doctor Bochdew, yn mynd yn sownd i fyny coeden ac mae'r gwasanaetha...

Siop Mr Llwynog

Peppa: Cyfres 3, Siop Mr Llwynog

Aiff Peppa a George i siop Mistar Llwynog i brynu anrheg pen-blwydd priodas i Nain a Ta...

Cysgodion

Peppa: Cyfres 3, Cysgodion

Mae Peppa a George yn sylweddoli bod ganddynt gysgodion ac nad oes modd dianc oddi wrth...

Diwrnod Rhyngwladol

Peppa: Cyfres 3, Diwrnod Rhyngwladol

Mae Peppa a'i ffrindiau'n gwisgo i fyny mewn dillad o wahanol wledydd, ond cyn hir mae ...

Gêm Diwrnod Glawiog

Peppa: Cyfres 3, Gêm Diwrnod Glawiog

Mae Dadi'n dysgu gêm hwyliog i Peppa a George yn y ty wrth ddisgwyl i'r glaw beidio. Da...

Bwmp Mami Cwningen

Peppa: Cyfres 3, Bwmp Mami Cwningen

Mae pawb wedi cyffroi pan gyrhaedda Mami Cwningen gyda newyddion mawr - mae hi'n disgwy...

Haul, Môr ac Eira

Peppa: Cyfres 3, Haul, Môr ac Eira

Mae pawb yn edrych ymlaen at drip i lan y môr i adeiladu cestyll tywod. Ond mae gormod ...

Endaf y Cowboi

Peppa: Cyfres 3, Endaf y Cowboi

Mae Endaf Ebol yn esgus bod yn gowboi go iawn, gan adrodd straeon yn y gwersyll mae wed...

Sioe Nadolig Mistar Pytaten

Peppa: Cyfres 3, Sioe Nadolig Mistar Pytaten

Mae'n Nadolig ac mae Peppa a phlant yr ysgol feithrin yn mynd i'r theatr i weld sioe ar...

Groto Siôn Corn

Peppa: Cyfres 3, Groto Siôn Corn

Mae Peppa, George a'u ffrindiau yn ymweld â Sion Corn. Peppa, George and friends go to...

Ymweliad Siôn Corn

Peppa: Cyfres 3, Ymweliad Siôn Corn

Mae Peppa a George yn deffro'n fuan ar fore Nadolig. Ydy Siôn Corn wedi dod â'r anrhegi...

Gardd Peppa a George

Peppa: Cyfres 3, Gardd Peppa a George

Daw Taid Mochyn â hadau i Peppa a George. Mae Dadi Mochyn yn helpu trwy fod yn fwgan br...

Milfeddyg o'r Awyr

Peppa: Cyfres 3, Milfeddyg o'r Awyr

Mae Doctor Bochdew yn brysur iawn pan fydd bron bob un o'r anifeiliaid angen ei help ar...

Carwen Cangarw

Peppa: Cyfres 3, Carwen Cangarw

Mae Peppa'n dysgu Carwen sut i neidio mewn pyllau mwdlyd. Peppa and George meet Carwen ...

Capten Dadi Ci

Peppa: Cyfres 3, Capten Dadi Ci

Mae Dadi Ci wedi dod adref o'i fordaith ac mae ganddo anrhegion i bawb. Tybed beth fydd...

Stori Amser Gwely

Peppa: Cyfres 3, Stori Amser Gwely

Mae Dadi Mochyn yn darllen stori amser gwely i Peppa a George. Dadi Mochyn reads Peppa ...

Deinosor Newydd George

Peppa: Cyfres 3, Deinosor Newydd George

Pan mae hoff degan deinosor George yn colli ei gynffon, rhaid ymweld â siop Mr Llwynog....

Parc Deinisoriaid Taid Cwninge

Peppa: Cyfres 3, Parc Deinisoriaid Taid Cwninge

Caiff y plant drip i Barc Deinisoriaid i ddathlu pen-blwydd Llion Llwynog. To celebrate...

Y Gystadleuaeth Anifeiliaid An

Peppa: Cyfres 3, Y Gystadleuaeth Anifeiliaid An

Mae pawb wedi dod â'u hanifeiliaid anwes i'r ysgol feithrin heddiw ar gyfer cystadleuae...

Goriadau Coll

Peppa: Cyfres 3, Goriadau Coll

Yn dilyn trip i lecyn mynyddig hardd, mae Dadi Mochyn yn colli goriadau'r car lawr drae...

Y Nos Swynllyd

Peppa: Cyfres 3, Y Nos Swynllyd

Mae teulu Peppa yn treulio'r nos yn nhy Carys ei chyfnither. Peppa's family is staying ...

Trên Taid Mochyn I'r Adwy

Peppa: Cyfres 3, Trên Taid Mochyn I'r Adwy

Mae trên Miss Cwningen yn torri lawr felly mae Taid Mochyn yn rhoi benthyg Teleri, ei d...

Parti Ffarwel Musus Hirgorn

Peppa: Cyfres 3, Parti Ffarwel Musus Hirgorn

Mae'r plant yn drist oherwydd bod eu hoff athrawes, Musus Hirgorn, yn gadael yr Ysgol F...

Gwe Pry Cop

Peppa: Cyfres 3, Gwe Pry Cop

Mae pry copyn yn y ty ac mae Mami Mochyn am i Dadi Mochyn gael ei wared. There's a spid...

Y Ffynnon Ddymuniadau

Peppa: Cyfres 3, Y Ffynnon Ddymuniadau

Mae Nain Mochyn yn hoff iawn o'r corachod plastig a'r ffynnon ddymuniadau yn yr ardd. ...