Cyfres 3


Cyfres 3

Cyfres gartwn ar gyfer plant ifainc am fochyn o'r enw Peppa a'i theulu. Cartoon for pre-school children about a pig called Peppa and her family.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 3. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Llion Llwynog

Peppa: Cyfres 3, Llion Llwynog

Mae Peppa a'i ffrindiau'n chwarae cuddio ond Llion Llwynog yw'r gorau am chwarae'r gêm ...

Chwibanu

Peppa: Cyfres 3, Chwibanu

Mae Peppa'n ceisio dysgu sut i chwibanu, wrth iddi sylweddoli bod pawb ar wahân iddi hi...

Crwban Doctor Bochdew

Peppa: Cyfres 3, Crwban Doctor Bochdew

Daw Doctor Bochdew y milfeddyg i ddangos ei hanifeiliaid anwes i'r Ysgol Feithrin. Doct...

Cyfrifiadur Taid Mochyn

Peppa: Cyfres 3, Cyfrifiadur Taid Mochyn

Mae Mami Mochyn yn rhoi ei hen gyfrifiadur i Nain a Taid Mochyn. A fyddan nhw'n gwybod ...

Ysbyty

Peppa: Cyfres 3, Ysbyty

Mae Musus Hirgorn, Peppa a'i ffrindiau yn mynd i ymweld ag Endaf Ebol, sydd yn yr ysbyt...

Y Llwyn Mwyar Duon

Peppa: Cyfres 3, Y Llwyn Mwyar Duon

Mae Peppa a'i theulu'n hel afalau a mwyar duon yng ngardd Nain a Taid Mochyn i wneud pw...

Hofrennydd Miss Cwningen

Peppa: Cyfres 3, Hofrennydd Miss Cwningen

Aiff Miss Cwningen â Peppa a'i theulu am dro yn yr hofrenydd achub, ar wahân i Dadi Moc...

Bendigeidfran y Babi

Peppa: Cyfres 3, Bendigeidfran y Babi

Mae Bendigeidfran y babi yn rhy ifanc i siarad. Peppa sy'n ei ddysgu i ddweud ei air cy...

Goleudy Taid Cwningen

Peppa: Cyfres 3, Goleudy Taid Cwningen

Mae Taid Ci yn mynd â Peppa, George a Carwyn Ci i ymweld â goleudy Taid Cwningen. Taid ...

Diwrnod i Ffwrdd Miss Cwningen

Peppa: Cyfres 3, Diwrnod i Ffwrdd Miss Cwningen

Mae Miss Cwningen wedi brifo ei ffêr ac mae Mami Cwningen a'i ffrindiau'n cynnig gweith...

Y Clwb Cyfrinachol

Peppa: Cyfres 3, Y Clwb Cyfrinachol

Mae Siwsi a Peppa'n dechrau Clwb Cyfrinachol - gan fynd ar deithiau dirgel a gwneud pet...

Iard Gychod Taid Cwningen

Peppa: Cyfres 3, Iard Gychod Taid Cwningen

Mae cwch Taid Mochyn yn suddo, felly mae Taid Ci yn cludo pawb i iard gychod Taid Cwnin...

Ysgwyd, Ratlo a Chlecian

Peppa: Cyfres 3, Ysgwyd, Ratlo a Chlecian

Caiff y dosbarth wers gerddoriaeth gan Musus Hirgorn. Musus Hirgorn gives the class a m...

Dadi Mochyn y Pencampwr

Peppa: Cyfres 3, Dadi Mochyn y Pencampwr

Mae Dadi Mochyn yn colli ei deitl 'Pencampwr Neidio Pyllau', hyd nes daw pawb at ei gil...

Clebran

Peppa: Cyfres 3, Clebran

Mae Peppa yn llawer rhy siaradus yn ôl Siwsi. Felly mae Peppa'n penderfynnu nad yw hi b...

Fan Mistar Llwynog

Peppa: Cyfres 3, Fan Mistar Llwynog

Pan fydd Dadi Mochyn angen oriawr newydd, mae Mistar Llwynog yn canfod tri chloc mawr y...

Ffrindiau Mawr Carys

Peppa: Cyfres 3, Ffrindiau Mawr Carys

Mae Peppa a George yn mynd i chwarae gyda'u cyfnither Carys a'i ffrindiau. Peppa and Ge...

Y Gampfa

Peppa: Cyfres 3, Y Gampfa

Mae Musus Hirgorn yn mynd â'r plant i ddosbarth yng nghampfa Taid Cwningen. Musus Hirgo...

Llestri Te

Peppa: Cyfres 3, Llestri Te

Mae Musus Sebra yn dysgu Peppa, George, Sara, Sioned a Siwan Sebra i wneud set o lestri...

Awyrennau Papur

Peppa: Cyfres 3, Awyrennau Papur

Mae rhywfaint o waith papur Dadi Mochyn wedi mynd ar goll - oherwydd fod Mami Mochyn, P...

Pen-blwydd Edward Eliffant

Peppa: Cyfres 3, Pen-blwydd Edward Eliffant

Mae Peppa a'i ffrindiau yn helpu ym mharti pen-blwydd Edward Eliffant. Peppa and her fr...

Pwll Mwdlyd Mwya'r Byd

Peppa: Cyfres 3, Pwll Mwdlyd Mwya'r Byd

Mae Peppa a George yn deffro un bore i ddarganfod ei bod wedi glawio mor drwm nes bod e...

Dinas y Tatws

Peppa: Cyfres 3, Dinas y Tatws

Mae Peppa a'i theulu yn ymweld â Dinas y Tatws, parc newydd sydd â thema llysiau. Peppa...

Y Ty Newydd

Peppa: Cyfres 3, Y Ty Newydd

Mae Peppa a'i theulu yn ymweld â'r cartref mae Dadi Mochyn wedi ei gynllunio. Peppa and...

Pêl-Fasged

Peppa: Cyfres 3, Pêl-Fasged

Mae Dadi Mochyn yn dysgu'r plant i chwarae pêl-fasged, a chyn hir maen nhw'n ddigon da ...

Ji-Ji Jimbo Jim

Peppa: Cyfres 3, Ji-Ji Jimbo Jim

Mae cyffro mawr pan mae Mistar Sebra yn dod draw gyda pharsel i Peppa a George gan Anti...

Crwban Drwg

Peppa: Cyfres 3, Crwban Drwg

Mae Caradog, crwban Doctor Bochdew, yn mynd yn sownd i fyny coeden ac mae'r gwasanaetha...

Siop Mr Llwynog

Peppa: Cyfres 3, Siop Mr Llwynog

Aiff Peppa a George i siop Mistar Llwynog i brynu anrheg pen-blwydd priodas i Nain a Ta...

Cysgodion

Peppa: Cyfres 3, Cysgodion

Mae Peppa a George yn sylweddoli bod ganddynt gysgodion ac nad oes modd dianc oddi wrth...

Diwrnod Rhyngwladol

Peppa: Cyfres 3, Diwrnod Rhyngwladol

Mae Peppa a'i ffrindiau'n gwisgo i fyny mewn dillad o wahanol wledydd, ond cyn hir mae ...

Gêm Diwrnod Glawiog

Peppa: Cyfres 3, Gêm Diwrnod Glawiog

Mae Dadi'n dysgu gêm hwyliog i Peppa a George yn y ty wrth ddisgwyl i'r glaw beidio. Da...

Bwmp Mami Cwningen

Peppa: Cyfres 3, Bwmp Mami Cwningen

Mae pawb wedi cyffroi pan gyrhaedda Mami Cwningen gyda newyddion mawr - mae hi'n disgwy...

Haul, Môr ac Eira

Peppa: Cyfres 3, Haul, Môr ac Eira

Mae pawb yn edrych ymlaen at drip i lan y môr i adeiladu cestyll tywod. Ond mae gormod ...

Endaf y Cowboi

Peppa: Cyfres 3, Endaf y Cowboi

Mae Endaf Ebol yn esgus bod yn gowboi go iawn, gan adrodd straeon yn y gwersyll mae wed...

Sioe Nadolig Mistar Pytaten

Peppa: Cyfres 3, Sioe Nadolig Mistar Pytaten

Mae'n Nadolig ac mae Peppa a phlant yr ysgol feithrin yn mynd i'r theatr i weld sioe ar...

Groto Siôn Corn

Peppa: Cyfres 3, Groto Siôn Corn

Mae Peppa, George a'u ffrindiau yn ymweld â Sion Corn. Peppa, George and friends go to...

Ymweliad Siôn Corn

Peppa: Cyfres 3, Ymweliad Siôn Corn

Mae Peppa a George yn deffro'n fuan ar fore Nadolig. Ydy Siôn Corn wedi dod â'r anrhegi...

Gardd Peppa a George

Peppa: Cyfres 3, Gardd Peppa a George

Daw Taid Mochyn â hadau i Peppa a George. Mae Dadi Mochyn yn helpu trwy fod yn fwgan br...

Milfeddyg o'r Awyr

Peppa: Cyfres 3, Milfeddyg o'r Awyr

Mae Doctor Bochdew yn brysur iawn pan fydd bron bob un o'r anifeiliaid angen ei help ar...

Carwen Cangarw

Peppa: Cyfres 3, Carwen Cangarw

Mae Peppa'n dysgu Carwen sut i neidio mewn pyllau mwdlyd. Peppa and George meet Carwen ...

Capten Dadi Ci

Peppa: Cyfres 3, Capten Dadi Ci

Mae Dadi Ci wedi dod adref o'i fordaith ac mae ganddo anrhegion i bawb. Tybed beth fydd...

Stori Amser Gwely

Peppa: Cyfres 3, Stori Amser Gwely

Mae Dadi Mochyn yn darllen stori amser gwely i Peppa a George. Dadi Mochyn reads Peppa ...

Deinosor Newydd George

Peppa: Cyfres 3, Deinosor Newydd George

Pan mae hoff degan deinosor George yn colli ei gynffon, rhaid ymweld â siop Mr Llwynog....

Parc Deinisoriaid Taid Cwninge

Peppa: Cyfres 3, Parc Deinisoriaid Taid Cwninge

Caiff y plant drip i Barc Deinisoriaid i ddathlu pen-blwydd Llion Llwynog. To celebrate...

Y Gystadleuaeth Anifeiliaid An

Peppa: Cyfres 3, Y Gystadleuaeth Anifeiliaid An

Mae pawb wedi dod â'u hanifeiliaid anwes i'r ysgol feithrin heddiw ar gyfer cystadleuae...

Goriadau Coll

Peppa: Cyfres 3, Goriadau Coll

Yn dilyn trip i lecyn mynyddig hardd, mae Dadi Mochyn yn colli goriadau'r car lawr drae...

Y Nos Swynllyd

Peppa: Cyfres 3, Y Nos Swynllyd

Mae teulu Peppa yn treulio'r nos yn nhy Carys ei chyfnither. Peppa's family is staying ...

Trên Taid Mochyn I'r Adwy

Peppa: Cyfres 3, Trên Taid Mochyn I'r Adwy

Mae trên Miss Cwningen yn torri lawr felly mae Taid Mochyn yn rhoi benthyg Teleri, ei d...

Parti Ffarwel Musus Hirgorn

Peppa: Cyfres 3, Parti Ffarwel Musus Hirgorn

Mae'r plant yn drist oherwydd bod eu hoff athrawes, Musus Hirgorn, yn gadael yr Ysgol F...

Gwe Pry Cop

Peppa: Cyfres 3, Gwe Pry Cop

Mae pry copyn yn y ty ac mae Mami Mochyn am i Dadi Mochyn gael ei wared. There's a spid...

Y Ffynnon Ddymuniadau

Peppa: Cyfres 3, Y Ffynnon Ddymuniadau

Mae Nain Mochyn yn hoff iawn o'r corachod plastig a'r ffynnon ddymuniadau yn yr ardd. ...