Cyfres 1


Cyfres 1

Cawn ddilyn bywyd teuluol rhai o blant Cymru yn y gyfres hon. Children from around Wales guide us through the big and small events in their family life.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pen-blwydd Hapus

Teulu Ni: Cyfres 1, Pen-blwydd Hapus

Yn y gyfres hon, Efa Haf Thomas o Gaerfyrddin fydd yn ein tywys ni drwy'r digwyddiadau ...

Dysgu ac Ymarfer

Teulu Ni: Cyfres 1, Dysgu ac Ymarfer

Yr wythnos yma, mae pawb yn dysgu sgiliau newydd. Mae Efa yn dysgu chwarae'r ffliwt ac ...

Teulu yn Tyfu

Teulu Ni: Cyfres 1, Teulu yn Tyfu

Heddiw, mae Efa yn paratoi i groesawu aelod newydd i'r teulu - cyfnither fach newydd! T...

Caerdydd

Teulu Ni: Cyfres 2017, Pennod 4

Heddiw, mae Efa a'i brodyr yn cael diwrnod llawn hwyl yng Nghaerdydd gyda Gu. This time...

Bedydd Jona

Teulu Ni: Cyfres 2017, Pennod 5

Yn y bennod yma, mae'r teulu i gyd yn dod at ei gilydd i ddathlu bedydd Jona. In this e...

Eid Mubarak

Teulu Ni: Cyfres 2017, Eid Mubarak

Halima Yousef o Abertawe sy'n ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd...

Ceffylau

Teulu Ni: Cyfres 2017, Pennod 7

Mae hi'n hanner tymor ac mae Halima a'i brodyr yn mynd ar gefn ceffyl am y tro cyntaf. ...

Ysgol

Teulu Ni: Cyfres 1, Ysgol

Yn y bennod yma, cawn weld diwrnod ysgol Hamila a'i brodyr - o'r bwrdd brecwast i'r bws...

Pitsa

Teulu Ni: Cyfres 1, Pitsa

Heddiw, mae Halima yn dal trên i Landybie i helpu ei thad-cu yn ei siop gwerthu pizza. ...

Dysgu Arabeg

Teulu Ni: Cyfres 1, Dysgu Arabeg

Mae Halima a'i theulu yn dathlu eu diwylliant Islamaidd a Chymraeg. Ar ôl cael gwers Ar...

Tymor Newydd

Teulu Ni: Cyfres 1, Tymor Newydd

Y tro hwn, Dylan Hall o Gwm-y-Glo fydd yn tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n...

Sul y Mamau

Teulu Ni: Cyfres 1, Sul y Mamau

Mae Dylan eisiau rhoi diwrnod i'w gofio i'w fam am yr holl waith caled mae hi'n ei wneu...

Mwyar Duon

Teulu Ni: Cyfres 1, Mwyar Duon

Mae Elliw wedi mynd i'r ysbyty ac mae Dylan a'i frodyr yn cael syniad o sut i roi croes...

Rygbi

Teulu Ni: Cyfres 1, Rygbi

Mae Dad yn helpu Dylan ac Alffi i baratoi ar gyfer gêm rygbi. A fydd y brodyr yn sgorio...

Diwrnod Allan

Teulu Ni: Cyfres 1, Diwrnod Allan

Dylan Hall sy'n ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei deulu e...