Cyfres 2017


Cyfres 2017

Cawn ddilyn bywyd teuluol rhai o blant Cymru yn y gyfres hon. Children from around Wales guide us through the big and small events in their family life.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2017. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Penblwydd Hapus

Teulu Ni: Cyfres 2017, Penblwydd Hapus

Yn y gyfres hon, Efa Haf Thomas o Gaerfyrddin fydd yn ein tywys ni drwy'r digwyddiadau ...

Dysgu ac Ymarfer

Teulu Ni: Cyfres 2017, Dysgu ac Ymarfer

Yr wythnos yma, mae pawb yn dysgu sgiliau newydd. Mae Efa yn dysgu chwarae'r ffliwt ac ...

Pennod 3

Teulu Ni: Cyfres 2017, Teulu yn Tyfu

Heddiw, mae Efa yn paratoi i groesawu aelod newydd i'r teulu - cyfnither fach newydd! T...

Pennod 4

Teulu Ni: Cyfres 2017, Pennod 4

Heddiw, mae Efa a'i brodyr yn cael diwrnod llawn hwyl yng Nghaerdydd gyda Gu. This time...

Bedydd Jona

Teulu Ni: Cyfres 2017, Pennod 5

Yn y bennod yma, mae'r teulu i gyd yn dod at ei gilydd i ddathlu bedydd Jona. In this e...

Eid Mubarak

Teulu Ni: Cyfres 2017, Eid Mubarak

Halima Yousef o Abertawe sy'n ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd...

Ceffylau

Teulu Ni: Cyfres 2017, Pennod 7

Mae hi'n hanner tymor ac mae Halima a'i brodyr yn mynd ar gefn ceffyl am y tro cyntaf. ...

Pennod 8

Teulu Ni: Cyfres 2017, Pennod 8

Yn y bennod yma, cawn weld diwrnod ysgol Hamila a'i brodyr - o'r bwrdd brecwast i'r bws...

Pitsa

Teulu Ni: Cyfres 2017, Pennod 9

Heddiw, mae Halima yn dal tren i Landybie i helpu ei thad-cu yn ei siop gwerthu pizza. ...

Dysgu Arabeg

Teulu Ni: Cyfres 2017, Dysgu Arabeg

Mae Halima a'i theulu yn dathlu eu diwylliant Islamaidd a Chymraeg. Ar ol cael gwers Ar...

Tymor Newydd

Teulu Ni: Cyfres 2017, Tymor Newydd

Y tro hwn, Dylan Hall o Gwm-y-Glo fydd yn tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n...

New: Teulu Ni

Teulu Ni: Cyfres 2017, New: Teulu Ni

Mae Dylan eisiau rhoi diwrnod i'w gofio i'w fam am yr holl waith caled mae hi'n ei wneu...

Pennod 13

Teulu Ni: Cyfres 2017, New: Teulu Ni

Mae Elliw wedi mynd i'r ysbyty ac mae Dylan a'i frodyr yn cael syniad o sut i roi croes...

Pennod 14

Teulu Ni: Cyfres 2017, Pennod 14

Mae Dad yn helpu Dylan ac Alffi i baratoi ar gyfer gem rygbi. A fydd y brodyr yn sgorio...

Pennod 15

Teulu Ni: Cyfres 2017, Pennod 15

Dylan Hall sy'n ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei deulu e...