Cyfres 2006


Cyfres 2006

Cyfle i grwydro cefn gwlad Cymru yng nghwmni Dai Jones. Dai Jones visits people and businesses in rural areas of Wales.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2006. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Dydd Sadwrn Barlys

Cefn Gwlad: Cyfres 2006, Dydd Sadwrn Barlys

Bydd Dai yn ymweld a Ffair Barlys Aberteifi sy'n cael ei chynnal yn flynyddol ar ddydd ...

Gwartheg yr Ucheldir

Cefn Gwlad: Cyfres 2006, Gwartheg yr Ucheldir

Mewn rhaglen o 2007, bydd Dai Jones yn ymweld ag Ynys Mull yn yr Alban i weld rhai o fu...

Thomas Vaughan Jones Edwards

Cefn Gwlad: Cyfres 2006, Thomas Vaughan Jones Edwards

Mewn rhaglen o 2007, Dai Jones sy'n ymweld a Thomas Vaughan Jones Edwards a'i deulu yn ...

Tom Evans, Gwanas

Cefn Gwlad: Cyfres 2006, Tom Evans, Gwanas

Dai Jones sy'n ymweld a Tom Evans Gwanas a'i deulu, yn ardal Brithdir ger Dolgellau. In...

Tyddewi

Cefn Gwlad: Cyfres 2006, Tyddewi

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld a Thyddewi yn Sir Benfro gan gyfarfod rhai o'r cymeriad...