Cyfres 1


Cyfres 1

Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Geraint Morgan

Perthyn: Cyfres 1, Geraint Morgan

Taith emosiynol Geraint Morgan o Benllergaer, Abertawe sy'n ceisio mynd at wraidd rhwyg...

Hedd Ladd-Lewis

Perthyn.: Cyfres 1, Hedd Ladd-Lewis

Taith emosiynol Hedd Ladd-Lewis sy'n mynd ar drywydd dau filwr yn y teulu, a chyndeidia...

Haf Madoc Wilson

Perthyn.: Cyfres 1, Haf Madoc Wilson

Taith emosiynol Haf Madoc Wilson sy'n ceisio datrys y dirgelion am deulu ei thaid. Haf ...

Rhaglen 4

Perthyn.: Cyfres 1, Rhaglen 4

Taith Olive Corner i ddarganfod mwy am hanes ei theulu a'u busnesau llaeth yn Llundain ...

Rhaglen 5

Perthyn.: Cyfres 1, Rhaglen 5

Taith y ddysgwraig Sam Jarrett sy'n awyddus i ddarganfod a oes ganddi wreiddiau Cymraeg...

Rhaglen 6

Perthyn.: Cyfres 1, Rhaglen 6

Mae Ceri Griffiths am wybod a oes gwaed brenhinol yn ei deulu. Pa sypreis fydd gan y ti...

Rhaglen 7

Perthyn: Cyfres 1, Rhaglen 7

Shirley Ellis sydd ar drywydd ei theulu a ymfudodd i America yn y 1860au yn ystod y Rhu...

Rhaglen 8

Perthyn: Cyfres 1, Rhaglen 8

Yn yr olaf yn y gyfres, mae Sian Rees ar drywydd hen stori ei bod hi'n perthyn i Frenin...