2017


2017

Similar Content

Browse content similar to 2017. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pontio - Eilir Jones

Noson Lawen: 2017, Pontio - Eilir Jones

Eilir Jones sy'n cyflwyno'r rhaglen gyntaf o Theatr Bryn Terfel ym Mhontio. With Alys W...

Theatr y Lyric, Caerfyrddin

Noson Lawen: 2017, Theatr y Lyric, Caerfyrddin

Tudur Dylan Jones sy'n cyflwyno llu o artistiaid o Theatr y Lyric yng Nghaerfyrddin. Wi...

Nadolig Yr Ifanc

Noson Lawen: 2017, Nadolig Yr Ifanc

Mari Lovgreen sy'n cyflwyno gwledd o adloniant Nadoligaidd gan blant a phobl ifanc Cymr...

Teyrnged i Ryan

Noson Lawen: 2017, Teyrnged i Ryan

Deugain mlynedd ers ei farwolaeth mae'r Noson Lawen yn talu teyrnged i un o fawrion y b...

Theatr Bryn Terfel, Bangor 2

Noson Lawen: 2017, Theatr Bryn Terfel, Bangor 2

Aled Hughes sy'n cyflwyno artistiaid amrywiol o Theatr Bryn Terfel ym Mangor. Aled Hugh...

Teulu Penbryn

Noson Lawen: 2017, Teulu Penbryn

Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno teulu fferm Penbryn o Sir Drefaldwyn. With Linda Griffit...

Pennod 7

Noson Lawen: 2017, Pennod 7

Bethan Gwanas sy'n cyflwyno adloniant o Fangor. With Elfed Morgan Morris, Y Welsh Whisp...

Pennod 8

Noson Lawen: 2017, Pennod 8

Garry Owen sy'n cymryd yr awenau yng Nghaerfyrddin. With Huw Chiswell, Emyr Wyn Jones, ...

Pennod 9

Noson Lawen: 2017, Pennod 9

David Oliver sy'n cylfwyno Siân James, Parti Cut Lloi, Eilir Jones, Robert Lewis, Alaw,...

Llyn ac Eifionydd

Noson Lawen: 2017, Llyn ac Eifionydd

Dilwyn Morgan sy'n cyflwyno Noson Lawen Llyn ac Eifionydd. With Gwyneth Glyn, Twm Morys...

Pennod 11

Noson Lawen: 2017, Pennod 11

Ifan Jones Evans sy'n cymryd yr awenau yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin. With Anthony Stu...

Pennod 12

Noson Lawen: 2017, Pennod 12

Aeron Pughe sy'n cyflwyno o Lanfair Caereinion yng nghwmni Dafydd Iwan, Robyn Lyn Evans...