2017


2017

Adloniant ysgan - cyfres 2017-18 - gyda cherddoriaeth a chomedi o lwyfannau o amgylch Cymru. 2017-18 series of the light entertainment programme with music and comedy from aroun...


Similar Content

Browse content similar to 2017. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pontio - Eilir Jones

Noson Lawen: 2017, Pontio - Eilir Jones

Eilir Jones sy'n cyflwyno'r rhaglen gyntaf o Theatr Bryn Terfel ym Mhontio. With Alys W...

Theatr y Lyric, Caerfyrddin

Noson Lawen: 2017, Theatr y Lyric, Caerfyrddin

Tudur Dylan Jones sy'n cyflwyno llu o artistiaid o Theatr y Lyric yng Nghaerfyrddin. Wi...

Nadolig Yr Ifanc

Noson Lawen: 2017, Nadolig Yr Ifanc

Mari Lovgreen sy'n cyflwyno gwledd o adloniant Nadoligaidd gan blant a phobl ifanc Cymr...

Teyrnged i Ryan

Noson Lawen: 2017, Teyrnged i Ryan

Deugain mlynedd ers ei farwolaeth mae'r Noson Lawen yn talu teyrnged i un o fawrion y b...

Theatr Bryn Terfel, Bangor 2

Noson Lawen: 2017, Theatr Bryn Terfel, Bangor 2

Aled Hughes sy'n cyflwyno artistiaid amrywiol o Theatr Bryn Terfel ym Mangor. Aled Hugh...

Teulu Penbryn

Noson Lawen: 2017, Teulu Penbryn

Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno teulu fferm Penbryn o Sir Drefaldwyn. With Linda Griffit...

Pennod 7

Noson Lawen: 2017, Pennod 7

Bethan Gwanas sy'n cyflwyno adloniant o Fangor. With Elfed Morgan Morris, Y Welsh Whisp...

Pennod 8

Noson Lawen: 2017, Pennod 8

Garry Owen sy'n cymryd yr awenau yng Nghaerfyrddin. With Huw Chiswell, Emyr Wyn Jones, ...

Pennod 9

Noson Lawen: 2017, Pennod 9

David Oliver sy'n cylfwyno Siân James, Parti Cut Lloi, Eilir Jones, Robert Lewis, Alaw,...

Llyn ac Eifionydd

Noson Lawen: 2017, Llyn ac Eifionydd

Dilwyn Morgan sy'n cyflwyno Noson Lawen Llyn ac Eifionydd. With Gwyneth Glyn, Twm Morys...

Pennod 11

Noson Lawen: 2017, Pennod 11

Ifan Jones Evans sy'n cymryd yr awenau yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin. With Anthony Stu...

Pennod 12

Noson Lawen: 2017, Pennod 12

Aeron Pughe sy'n cyflwyno o Lanfair Caereinion yng nghwmni Dafydd Iwan, Robyn Lyn Evans...