Babi Ni


Babi Ni

Cyfres yn dilyn merch fach wrth iddi baratoi ar gyfer cael babi newydd yn y teulu. Series following a girl as she prepares for the birth of her baby sister or brother.


Similar Content

Browse content similar to Babi Ni. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Gweld y Fydwraig

Babi Ni: Gweld y Fydwraig

Cyfres newydd yn dilyn Lleucu Haf Newton o Lansannan wrth iddi baratoi ar gyfer cael ba...

Wyau

Babi Ni: Wyau

Bydd Lleucu a'i brawd, Macsen, yn casglu wyau ffres o'r buarth er mwyn gwneud cacennau ...

Coeden Deulu

Babi Ni: Coeden Deulu

Mae Lleucu yn mynd allan am ginio dydd Sul efo'i theulu cyn paentio coeden deulu yn yr ...

Babi Newydd

Babi Ni: Babi Newydd

Mae Lleucu a Macsen yn mynd i aros efo Nain a Taid tra bo Mam a Dad yn yr ysbyty. Lleuc...

Pwyso a Mesur

Babi Ni: Pwyso a Mesur

Heddiw, mae babi Eos yn cael ei phwyso a'i mesur gan yr Ymwelydd Iechyd i weld faint ma...

Mynd am Sgan

Babi Ni: Mynd am Sgan

Cyfres yn dilyn Megan Haf Jones o'r Groeslon wrth iddi baratoi i groesawu ei brawd bach...

Pen-blwydd Hapus!

Babi Ni: Pen-blwydd Hapus!

Mae hi'n ddiwrnod pen-blwydd Megan ac mae hi'n cael anrhegion di-rif. It's Megan's birt...

Babi Newydd

Babi Ni: Babi Newydd

Ar ôl yr holl aros, mae'n amser i Megan a Cai gyfarfod yr aelod newydd o'r teulu. After...

Tynnu Llun

Babi Ni: Tynnu Llun

Mae Elis yn chwe wythnos oed erbyn hyn ac mae'r teulu yn mynd i gael tynnu lluniau gyda...

Nofio

Babi Ni: Nofio

Heddiw, mae'r teulu yn mynd ag Elis i nofio am y tro cyntaf erioed ac yn cael hwyl a sb...

Dwylo

Babi Ni: Dwylo

Mae Elis yn 4 mis oed bellach ac yn helpu gwneud darn o waith celf gan ddefnyddio ei dd...

Nadolig Cyntaf

Babi Ni: Nadolig Cyntaf

Dyma Nadolig cyntaf Eos y babi ac mae'r teulu'n mynd i ganolfan arddio i gyfarfod rhywu...