Babi Ni


Babi Ni

Similar Content

Browse content similar to Babi Ni. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Gweld y Fydwraig

Babi Ni: Gweld y Fydwraig

Cyfres newydd yn dilyn Lleucu Haf Newton o Lansannan wrth iddi baratoi ar gyfer cael ba...

Wyau

Babi Ni: Wyau

Bydd Lleucu a'i brawd, Macsen, yn casglu wyau ffres o'r buarth er mwyn gwneud cacennau ...

Coeden Deulu

Babi Ni: Coeden Deulu

Mae Lleucu yn mynd allan am ginio dydd Sul efo'i theulu cyn paentio coeden deulu yn yr ...

Babi Newydd

Babi Ni: Babi Newydd

Mae Lleucu a Macsen yn mynd i aros efo Nain a Taid tra bo Mam a Dad yn yr ysbyty. Lleuc...

Pwyso a Mesur

Babi Ni: Pwyso a Mesur

Heddiw, mae babi Eos yn cael ei phwyso a'i mesur gan yr Ymwelydd Iechyd i weld faint ma...

Mynd am Sgan

Babi Ni: Mynd am Sgan

Cyfres yn dilyn Megan Haf Jones o'r Groeslon wrth iddi baratoi i groesawu ei brawd bach...

Pen-blwydd Hapus!

Babi Ni: Pen-blwydd Hapus!

Mae hi'n ddiwrnod pen-blwydd Megan ac mae hi'n cael anrhegion di-rif. It's Megan's birt...

Babi Newydd

Babi Ni: Babi Newydd

Ar ôl yr holl aros, mae'n amser i Megan a Cai gyfarfod yr aelod newydd o'r teulu. After...

Tynnu Llun

Babi Ni: Tynnu Llun

Mae Elis yn chwe wythnos oed erbyn hyn ac mae'r teulu yn mynd i gael tynnu lluniau gyda...

Nofio

Babi Ni: Nofio

Heddiw, mae'r teulu yn mynd ag Elis i nofio am y tro cyntaf erioed ac yn cael hwyl a sb...

Dwylo

Babi Ni: Dwylo

Mae Elis yn 4 mis oed bellach ac yn helpu gwneud darn o waith celf gan ddefnyddio ei dd...

Nadolig Cyntaf

Babi Ni: Nadolig Cyntaf

Dyma Nadolig cyntaf Eos y babi ac mae'r teulu'n mynd i ganolfan arddio i gyfarfod rhywu...