Jen a Jim Pob Dim


Jen a Jim Pob Dim

Cyfle i gael hwyl wrth ddatrys problemau mathemateg sy'n addas i blant y Cyfnod Sylfaen. Fun series featuring Cyw characters which introduces Foundation Phase maths to young chi...


Similar Content

Browse content similar to Jen a Jim Pob Dim. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Y Parot Sâl

Jen a Jim: Jen a Jim Pob Dim, Y Parot Sâl

Mae Jen eisiau chwarae 'nyrsio' a daw ei chyfle pan glywir bod un o anifeiliaid y jwngl...

Seren Wib

Jen a Jim: Jen a Jim Pob Dim, Seren Wib

Mae 'na ser gwib di-rif yn gwibio heibio'r roced ac mae Jangl yn ceisio eu cyfri ond yn...

Brr, Mae'n Oer

Jen a Jim Pob Dim: Brr, Mae'n Oer

Mae'n bwrw eira, ac yn hynod o oer ar y fferm heddiw. Mae Sebra wedi dod i aros ond yn ...

Yr Anghenfil Eira

Jen a Jim: Jen a Jim Pob Dim, Yr Anghenfil Eira

Mae'r ardd yn gwrlid o eira ac felly mae Plwmp a Deryn eisiau adeiladu dyn eira. The ga...

Y Brogaod

Jen a Jim Pob Dim: Y Brogaod

Mae 'na swn crawcian swnllyd yn yr ardd heddiw wrth i fwy a mwy o frogaod ymddangos yn ...

Ar Eich Marciau

Jen a Jim Pob Dim: Ar Eich Marciau

Mae 'na ras fawr yn digwydd ar y traeth heddiw rhwng Sebra, Fflamingo a Mwnci ac mae po...

Y Tymhorau

Jen a Jim Pob Dim: Y Tymhorau

Mae 'na rywbeth rhyfedd iawn yn digwydd i'r ardd; mae dail y coed wedi colli eu lliw ac...

Nol, 'Mlaen Crash!

Jen a Jim Pob Dim: Nol, 'Mlaen Crash!

Mae Jen a'r llong danfor yn ei chael hi'n anodd dilyn cyfarwyddiadau. Jen and the Subma...

Ble'r Aeth yr Haul?

Jen a Jim Pob Dim: Ble'r Aeth yr Haul?

Mae 'na swn rhyfedd iawn yn dod o'r gofod heddiw. Beth neu bwy sy'n gwneud y synau? The...

Sêr y Nos yn Gwenu

Jen a Jim: Jen a Jim Pob Dim, Sêr y Nos yn Gwenu

Er ei bod hi'n nos ac mae'r awyr i fod yn dywyll - mae'n rhy dywyll. Mae Gwil, Cyw a Ja...

Fflip Fflap Fflamingo

Jen a Jim: Jen a Jim Pob Dim, Fflip Fflap Fflamingo

Dydy Fflamingo ddim yn aros yn llonydd ddigon hir i'r criw ei fesur. Tybed oes ffordd a...

Y Pili Pala

Jen a Jim: Jen a Jim Pob Dim, Y Pili Pala

Mae Siani Flewog, un o ffrindiau Plwmp a Deryn wedi bod ar goll ers awr, ond pa mor hi...

Amser Ysgol Bysgod Bach

Jen a Jim: Jen a Jim Pob Dim, Amser Ysgol Bysgod Bach

Mae'n ddiwrnod cynta'r tymor yn ysgol 'Dan Dwr' ond mae un o'r disgyblion ar goll! It i...

Dere Nol Deryn

Jen a Jim: Jen a Jim Pob Dim, Dere Nol Deryn

Mae Deryn wedi penderfynu ei bod hi eisiau bod yn ystlum yn cysgu yn y dydd ac yn chwar...

Mw Mw Clwc Clwc Crac

Jen a Jim: Jen a Jim Pob Dim, Mw Mw Clwc Clwc Crac

Mae'n dawel ar y fferm heddiw - mae'n rhaid bod rhywun ar goll. The farm is quiet today...

Pell ac Agos

Jen a Jim Pob Dim: Pell ac Agos

Mae Jen a Jim eisiau mynd am dro ar eu beiciau i rywle sy'n agos i'w cartre'. Jen and J...

Caffi Llew

Jen a Jim Pob Dim: Caffi Llew

Dim ond un darn o arian sydd gan Panda - mae'n rhaid ei fod wedi colli'r gweddill. Tybe...

Stondin Plwmp

Jen a Jim Pob Dim: Stondin Plwmp

Mae Plwmp wedi agor stondin gacennau ac mae ei ffrindiau wedi heidio draw i brynu'r cac...

Si So

Jen a Jim Pob Dim: Si So

Mae Plwmp a Deryn eisiau chwarae ar y si-so. Ond, yn anffodus, nid yw'r si-so'n gweithi...

Ble Mae Llew?

Jen a Jim: Jen a Jim Pob Dim, Ble Mae Llew?

Mae Llew wedi cau'r caffi a mynd i'r jyngl i weld ei ffrindiau ond mae wedi drysu'r diw...

Y Bêl Goll

Jen a Jim: Jen a Jim Pob Dim, Y Bêl Goll

Mae Cyw, Plwmp a Deryn wedi colli eu pêl tennis ac felly'n methu parhau â'u gêm. Cyw, P...

Defaid ar Goll!

Jen a Jim: Jen a Jim Pob Dim, Defaid ar Goll!

Mae defaid du a gwyn Fflur ar goll! Wedi tipyn o ymdrech gan Jen, Jim, Bolgi a Cyw, mae...

Pen-blwydd Pwy?

Jen a Jim Pob Dim: Pen-blwydd Pwy?

Mae Llew wedi cyffroi'n lan. Mae'n credu ei fod yn ben-blwydd arno heddiw! Yn anffodus,...

Castell tywod wedi diflannu!

Jen a Jim: Jen a Jim Pob Dim, Castell tywod wedi diflannu!

Mae Llew yn poeni. Adeiladodd gastell tywod hyfryd ar y traeth ond mae wedi diflannu! L...

Gôl Geidwad

Jen a Jim: Jen a Jim Pob Dim, Gôl Geidwad

Mae Jen yn edrych ymlaen at chwarae gêm o bêl-droed gyda Jim. Jen is looking forward to...

Amser Padlo

Jen a Jim: Jen a Jim Pob Dim, Amser Padlo

Mae Plwmp eisiau mynd i badlo ym mhwll yr ardd ond yn anffodus, dydy hi ddim wedi glawi...