Jen a Jim a'r Cywiadur


Jen a Jim a'r Cywiadur

Cyfres addysgiadol ar gyfer plant meithrin yng nghwmni Jen a Jim. Educational series for pre-school series with Jen and Jim.


Similar Content

Browse content similar to Jen a Jim a'r Cywiadur. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

A - Anrheg Arall i Plwmp

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, A - Anrheg Arall i Plwmp

Mae'n ben-blwydd ar Plwmp heddiw. Mae wedi derbyn anrheg anarferol, allwedd! It's Plwmp...

B - Bolgi a'r Briwsion Bara

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, B - Bolgi a'r Briwsion Bara

Mae Bolgi'n pobi bara, ond yn anffodus, wrth i'r bara oeri, mae rhywun neu rywbeth yn c...

C - Cerddorfa Cyw

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, C - Cerddorfa Cyw

Mae 'na swn hyfryd yn dod o'r Cywiadur heddiw. Cyw, Plwmp a Deryn sydd yno ac maen nhw'...

Ch - Chwilio a Chwyrnu

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, Ch - Chwilio a Chwyrnu

Mae Cyw, Plwmp a Deryn yn poeni - mae Llew ar goll. Cyw, Plwmp and Deryn are worried - ...

D - Dewi'r Deinosor

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, D - Dewi'r Deinosor

Ar ol clywed synau rhyfedd a gweld olion troed mawr yn yr ardd, mae Cyw, Plwmp a Deryn ...

E - Yr Enfys Goll

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, New: Jen a Jim a'r Cywiadur

Mae'r Enfys yn diflannu. Oes rhywun neu rywbeth wedi mynd a hi? The rainbow disappears....

F- Y Fan Fwyd

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, F- Y Fan Fwyd

Mae Cyw a Llew yn gwerthu pysgod a sglodion o fan fwyd ar y traeth. Cyw and Llew are se...

Ff- Y Fflamingo Coll

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, Ff- Y Fflamingo Coll

Mae Cyw a Llew wedi cael gwahoddiad gan eu ffrind y Fflamingo ond yn anffodus, allan nh...

G - Gliter a Glud

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, G - Gliter a Glud

Mae 'na lanast a hanner yng nghegin Cyw heddiw; mae gliter, glud a phaent ymhobman! The...

H - Het, Hances a Hosan

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, H - Het, Hances a Hosan

Taith i Begwn y Gogledd ar drywydd het, hances a hosan goll Jangl sy'n wynebu Jen a Jim...

I - Iar Indigo

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, I - Iar Indigo

Mae Bolgi a Cyw'n poeni am un o ieir y fferm. Mae hi wedi dodwy wyau lliw indigo! Bolgi...

J - Jig-so Jac-do

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, J - Jig-so Jac-do

Mae Jen a Jim wedi derbyn gwahoddiad gan griw Cyw i gael picnic ar y traeth. Cyw and fr...

L - Y Lindys a'r Letys

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, L - Y Lindys a'r Letys

Mae lleidr wedi cyrraedd y fferm, ond yr unig beth mae'n ei ddwyn yw letys! There's a t...

M - Mwww a Meee

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, M - Mwww a Meee

"Wwww" a "Eeee" yw rhai o'r synau rhyfedd sy'n dod o'r fferm heddiw, ond beth sy'n anar...

N - Y Dolffin a'r Gragen

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, N - Y Dolffin a'r Gragen

Trip yn y llong danfor yng nghwmni Deian y Dolffin, Cyw a Llew yw antur heddiw. Deian t...

O - Yr Oen Ofnus

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, O - Yr Oen Ofnus

Mae Mair yr Oen sy'n hoffi odli ar goll! Mair the Lamb, who likes to rhyme, is missing!

P - Pengwin yn Pysgota

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, P - Pengwin yn Pysgota

Mae swn 'p-p-p' rhyfedd yn dod o Begwn y Gogledd a phwy gwell i ddatrys y dirgelwch na ...

R - Ble mae'r Gitâr?

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, R - Ble mae'r Gitâr?

Mae Llew'n poeni'n arw. Mae wedi colli gitâr Bolgi. A all Jen a Jim ei helpu i ddod o h...

Rh - Rhedeg a Rhwyfo

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, Rh - Rhedeg a Rhwyfo

Mae rhaff, rhwyd, rhaw a rhwyf wedi cyrraedd y Siop Pob Dim ac mae Jen am eu defnyddio ...

S - Sbageti i Swper

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, S - Sbageti i Swper

Mae Cyw a Jangl yn gwersylla yn y jwngl ond maen nhw ar lwgu! Cyw and Jangl are camping...

T - Ty o'r enw Twlc

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, T - Ty o'r enw Twlc

Mae 'na fochyn bach ar goll ar y traeth ond yn anffodus, dydy e ddim yn cofio lle mae'n...

Th - Amser Bath

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, Th - Amser Bath

Mae Seth y ci fferm yn cyfarth byth a hefyd a does neb yn gwybod pam! Seth the dog is b...

U - Utgorn ac Uwd

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, U - Utgorn ac Uwd

Mae'r criw yn dod ar draws arth fach drist. Mae gan yr arth bentwr o lyfrau. Tybed a fy...

W - Wy a Mwy

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, W - Wy a Mwy

Mae Cyw, Jangl a Llew yn paratoi picnic yn yr ardd ond yn anffodus, mae Cyw'n crio'n dd...

Y - Ysbryd ac Ystlum

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, Y - Ysbryd ac Ystlum

Mae swn rhyfedd yn dod o do ty Cyw ac mae'r criw'n grediniol bod 'na ysbryd yn y to. Th...