Cyfres 2


Cyfres 2

Cyfres gomedi i blant meithrin yn dilyn hynt a helynt dau dditectif tra gwahanol. Comedy series for pre-school children following two rather odd detectives.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Ceirw Coll Siôn Corn

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Ceirw Coll Siôn Corn

Mae'n Noswyl Nadolig yn Llan-ar-goll-en ac mae ymwelydd newydd yn galw yn y pentre' - S...

Dwylo Blewog

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Dwylo Blewog

Mae Radli Migins y postmon yn aros am barsel a fydd yn ei helpu i wireddu ei freuddwyd ...

Hufen iâ, na

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Hufen iâ, na

Mae 'na berson newydd yn symud i'r pentref, nith Beti Becws, Mia Pia. Mae Beti wedi cyf...

Y Stethosgop Sgleiniog

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Y Stethosgop Sgleiniog

Mae Siwgrlwmp yn sâl ac felly mae Mrs Tomos yn galw ar Mia Pia - milfeddyg y pentref - ...

Bysedd y Cwn

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Bysedd y Cwn

Un wrth un, mae anifeiliaid Llan-ar-goll-en yn diflannu. A fydd Prys ar Frys yn llwyddo...

Y Cameleon

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Y Cameleon

Mae 'na gameleon ar goll yn Llan-ar-goll-en. Mae'n ymddangos bob yn hyn a hyn, ond cyn ...

Dirgelwch y Llyfr Coll

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Dirgelwch y Llyfr Coll

Mae Dr Jim wedi creu dyfais newydd sbon, llyfr sy'n gallu siarad pob iaith dan haul. Dr...

Steil Gwerth Chweil

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Steil Gwerth Chweil

Mae Tara ac Abracadebra'n herio'i gilydd i greu steil gwallt trawiadol i Mrs Tomos. Tar...

Ble Mae Ceri?

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Ble Mae Ceri?

Mae Prys yn dod o hyd i lythyr gan Ceri yn datgan ei bod wedi mynd, ond i ble a pham? P...

Y Fâs Flodau

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Y Fâs Flodau

Mae Llan-ar-goll-en yn cystadlu yng nghystadleuaeth 'Pentref Taclusaf Cymru' a Mrs Tomo...

Diwrnod Rhyfadd Pyfadd

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Diwrnod Rhyfadd Pyfadd

Mae 'na bethau rhyfeddach nag arfer yn digwydd yn Llan-ar-goll-en heddiw. Some very odd...

Cist o Aer

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Cist o Aer

Mae Tara'n derbyn map arbennig gan ei modryb Magw. Tara receives a special map from her...

Clychau'n Canu

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Clychau'n Canu

Mae Tara, Radli, Prys, Ceri a Siwgrlwmp yn ymarfer dawns arbennig ar gyfer sioe ddawns....

Trwyn Coch

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Trwyn Coch

Mae trwyn coch Carwyn y Carw wedi diflannu! A fydd Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif yn l...

Y Brwsh Gwallt Coll

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Y Brwsh Gwallt Coll

Mae'r pentrefwyr yn ymarfer ar gyfer sioe dalent ond mae rhywbeth o'i le. The villagers...

Streipiau Ianto

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Streipiau Ianto

Mae'r anifeiliaid yn paratoi ar gyfer y Sioe Anifeiliaid flynyddol ond mae streipiau cy...

Diwrnod o wyliau i Radli

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Diwrnod o wyliau i Radli

Mae gan Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif ddirgelwch rhyfedd iawn i'w ddatrys - mae rhywu...

Y Pysgodyn Aur

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Y Pysgodyn Aur

Mae Beti Becws wedi cael pysgodyn yn anrheg gan ei ffrind ond cyn pen dim mae'r pysgody...

O na, Mrs Tomos!

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, O na, Mrs Tomos!

Mae Mrs Tomos wedi penderfynu gadael Llan-ar-goll-en ac mae'r pentrefwyr yn torri eu ca...

Mae Ianto ar Goll!

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Mae Ianto ar Goll!

Mae Ianto ar goll! Tybed a oes gan ddyfais newydd Dr Jim Clem rywbeth i'w wneud gyda'r ...

Ew am Uwd

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Ew am Uwd

Gyda diflaniad uwd hyfryd Beti o garreg ddrws y Becws, mae'n edrych yn debyg bod lleidr...

Lleidr y Lliain Llestri

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Lleidr y Lliain Llestri

Pwy fyddai eisiau dwyn pob un lliain a chlwtyn llestri o bentref Llan-ar-goll-en a pham...

Y Camera Hunlun Hynod

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Y Camera Hunlun Hynod

Mae Dr Jim yn creu dyfais newydd sbon, camera hunlun, ond cyn iddo gael cyfle i ddangos...

Lle aeth y Syrcas?

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Lle aeth y Syrcas?

Mae Radli Migins yn clywed si bod yna syrcas yn Llan-ar-goll-en, ond pan mae'n mynd i c...

Y Bowlen Grisial

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Y Bowlen Grisial

Mae'r Maer ar fin dadorchuddio bowlen grisial arbennig iawn yn neuadd y pentref pan mae...