Cyfres 1


Cyfres 1

Cyfres gomedi i blant bach yn dilyn hynt a helynt dau dditectif tra gwahanol. Comedy series for pre-school children following two rather odd detectives.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Mwww!

Llan-ar-goll-en: Cyfres 1, Mwww!

Mae AbracaDebra'n cynnal gwersi hyd a lledrith i bentrefwyr Llan-ar-goll-en, ond cyn pe...

Dirgelwch y Llythyr Coll

Llan-ar-goll-en: Cyfres 1, Dirgelwch y Llythyr Coll

Mae Ceri'r ci-dectif yn swp sâl gydag annwyd ac felly ddim yn teimlo'n ddigon iach i he...

Het Radli

Llan-ar-goll-en: Cyfres 1, Het Radli

Yn dilyn damwain (arall!) gyda'i feic, mae het Radli'n mynd ar goll. Pwy fyddai eisiau ...

Cadw'n Heini

Llan-ar-goll-en: Cyfres 1, Cadw'n Heini

Mae pawb yn edrych ymlaen at wersi cadw'n heini Mrs Tomos Ty Twt, ond mae Enid, beic un...

Bwystfil y Bont

Llan-ar-goll-en: Cyfres 1, Bwystfil y Bont

Mae swn udo anarferol yn codi ofn ar bentrefwyr Llan-ar-goll-en. There's a weird howlin...

Parti Barti

Llan-ar-goll-en: Cyfres 1, Parti Barti

Mae'n ben-blwydd ar Barti Felyn ond cyn i Ianto gael cyfle i gyflwyno'i anrheg iddo, ma...

Gwallt Dr Jim

Llan-ar-goll-en: Cyfres 1, Gwallt Dr Jim

Pwy aeth â gwallt Dr Jim? Mae hon yn ddirgelwch a hanner! Who took Dr Jim's hair? This ...

Y Parsel Coll

Llan-ar-goll-en: Cyfres 1, Y Parsel Coll

Cyfres gomedi feithrin yn dilyn hynt a helynt dau dditectif tra gwahanol. New comedy se...

Olwyn Coll

Llan-ar-goll-en: Cyfres 1, Olwyn Coll

Mae'n ddiwrnod stormus a phawb yn cael trafferth gyda'r tywydd mawr, gan gynnwys Radli ...

Orennau

Llan-ar-goll-en: Cyfres 1, Orennau

Mae orennau'n diflannu. I ble'r aethon nhw a phwy aeth â nhw? Some oranges go missing t...

Y Sioe Lysiau

Llan-ar-goll-en: Cyfres 1, Y Sioe Lysiau

Wrth i Radli deithio tuag at y sioe lysiau mae rhywun yn dwyn pwmp ei feic. Radli's bik...

Mwstash

Llan-ar-goll-en: Cyfres 1, Mwstash

Mae cystadleuaeth tyfu mwstas ym mhentref Llan-ar-goll-en, ac mae pawb wrthi am y gorau...

Sanau

Llan-ar-goll-en: Cyfres 1, Sanau

Mae pentrefwyr Llan-ar-goll-en i gyd wedi colli eu sanau! Socks go missing in the villa...

Parti Syrpreis

Llan-ar-goll-en: Cyfres 1, Parti Syrpreis

Mae 'na ddathlu ym mhentref Llan-ar-goll-en heddiw. Ond mae anrheg Tara Tan Toc yn difl...

Pastai

Llan-ar-goll-en: Cyfres 1, Pastai

Mae Tara Tan Toc, AbracaDebra a Beti Becws wrthi'n paratoi ar gyfer cystadleuaeth gogin...

Wig Tara

Llan-ar-goll-en: Cyfres 1, Wig Tara

Mae wig newydd Tara'n diflannu - ond i ble tybed? Tara's new wig disappears - but wher...

Baner Barti

Llan-ar-goll-en: Cyfres 1, Baner Barti

Mae'n ddiwrnod gwyntog iawn yn Llan-ar-goll-en heddiw ac mae baner cwch Barti'n diflann...

Beic Radli

Llan-ar-goll-en: Cyfres 1, Beic Radli

Mae Elsi, beic hud Radli Migins, wedi diflannu. Ai Abracadebra aeth a hi? Radli Migins'...

Pop

Llan-ar-goll-en: Cyfres 1, Pop

Mae ffrwydrad enfawr yn ysgwyd pentre' Llan-ar-goll-en pan mae parsel dirgel yn ffrwydr...

Mor-ladron

Llan-ar-goll-en: Cyfres 1, Mor-ladron

Mae pawb ym mhentref Llan-ar-goll-en wrthi'n paratoi ar gyfer parti Mor-ladron! The Ll...

Y Darlun Coll

Llan-ar-goll-en: Cyfres 1, Y Darlun Coll

Mae Arwel Achub yn cael gwahoddiad i beintio darlun o'r maer ond mae'r llun yn diflannu...

Smonach y Siocled

Llan-ar-goll-en: Cyfres 1, Smonach y Siocled

Mae gan Prys ar Frys a Ceri'r ci-dectif ddirgelwch tra gwahanol i'w datrys heddiw - mae...

Cist Barti

Llan-ar-goll-en: Cyfres 1, Cist Barti

Mae cist werthfawr Barti Felyn ac Ianto'r gath-leidr wedi diflannu! Dirgelwch a hanner ...

Canu La La

Llan-ar-goll-en: Cyfres 1, Canu La La

Mae Tara Tan Toc wedi colli ei llais a hynny oriau cyn ei chyngerdd fawreddog yn neuadd...

Caws Ogla Ofnadwy!

Llan-ar-goll-en: Cyfres 1, Caws Ogla Ofnadwy!

Mae Beti Becws yn paratoi ei chaws byd enwog, y caws 'ogla ofnadwy', ac fel mae'r enw'n...

Am Stori!

Llan-ar-goll-en: Cyfres 1, Am Stori!

Mae Mrs Tomos Ty Twt wedi ysgrifennu llyfr ond munudau wedi iddi orffen dweud wrth ei c...