Popi'r Gath


Popi'r Gath

Anturiaethau Popi a'i ffrindiau. The adventures of Popi the cat and friends.


Similar Content

Browse content similar to Popi'r Gath. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Cnau Coco

Popi'r Gath: Cnau Coco

Pan gaiff nyth Owi ei dinistrio ar ddamwain, mae Popi'n mynd â'r criw i Ynys Cnau Coco....

Dolffin Pinc

Popi'r Gath: Dolffin Pinc

Mae Alma wedi creu mwclis o gregyn i'w roi i'r Dolffin Pinc ysblennydd. Alma has made a...

Balwn Coll

Popi'r Gath: Balwn Coll

Mae'r criw yn ceisio achub balwn Lleucs. The friends try to rescue Lleuc's balloon.

Lili Biws Fawr

Popi'r Gath: Lili Biws Fawr

Mae Popi'n mynd â'r criw i Jwngl yr Eliffant i chwilio am y Lili Biws Fawr i wneud pers...

Ffynnon Bicl

Popi'r Gath: Ffynnon Bicl

Mae Lleucs yn dioddef o'r igian felly penderfyna'r gang fynd i Ffynnon Bicl. Roedd Owi'...

Cath y Gofod

Popi'r Gath: Cath y Gofod

Anturiaethau Popi a'i ffrindiau. The adventures of Popi and friends.

Broga Brenhinol

Popi'r Gath: Broga Brenhinol

Mae Alma wedi cwrdd â broga o'r enw Cecil ac mae'n hwyr i briodas. Alma meets a frog ca...

Cricsyn y Canwr

Popi'r Gath: Cricsyn y Canwr

Mae Sioni'n siomedig iawn pan nad yw ei gricsyn yn gallu canu. Sioni is upset that his ...

Coed Corn

Popi'r Gath: Coed Corn

Pan fo deilen ryfedd hardd yn syrthio i'r llawr, mae Popi a'i ffrindiau'n penderfynu my...

Pwll Malws Melys

Popi'r Gath: Pwll Malws Melys

All y criw achub Cath Roced? Can the crew rescue Rocket Cat?

Pili Pala'r Goedwig

Popi'r Gath: Pili Pala'r Goedwig

Ar ôl i chwiler droi'n pili-pala'r jwngl hardd penderfyna Popi a'i ffrindiau fynd â'r c...

Pegwn y Gogledd

Popi'r Gath: Pegwn y Gogledd

Mae Popi a'i ffrindiau yn dod o hyd i ddyn eira sy'n dadmer ac yn ceisio mynd ag e i Be...

Ras Cylch y Cylchoedd

Popi'r Gath: Ras Cylch y Cylchoedd

Mae'r criw ar eu ffordd i blaned Cylch y Cylchoedd ar ôl i Sioni fwyta ffa jeli Lleucs....

Seren y Sglefrfwrdd

Popi'r Gath: Seren y Sglefrfwrdd

Mae'r criw yn ceisio gwneud fideo o dric sglefrfyrddio Sioni. The friends try to film a...

Y Gitâr Aur

Popi'r Gath: Y Gitâr Aur

Dydy Sioni ddim yn gallu chware'r gitâr yn dda felly mae Owi'n awgrymu y dylen nhw fynd...

Mynydd Iodlo

Popi'r Gath: Mynydd Iodlo

Mae Alma'n casglu blodau ac mae un blodyn prydferth ar ôl i'w gasglu. Penderfyna Popi f...

Amgueddfa Lleucs

Popi'r Gath: Amgueddfa Lleucs

Mae Owi'n awgrymu y dylid gosod hoff bethau Lleucs mewn amgueddfa. Owi suggests Lleucu'...

Noson Serlog

Popi'r Gath: Noson Serlog

Mae'r criw yn penderfynu mynd i wersylla ond mae Sioni'n dweud wrth Popi fod ofn y tywy...

Anrheg Opi

Popi'r Gath: Anrheg Opi

Mae anrheg yn disgyn o'r nen i Opi. Mae'r criw yn mynd i waelod y môr i chwilio am Opi....

Ogof y Rhosyn

Popi'r Gath: Ogof y Rhosyn

Mae Popi'n mnd â'r criw i Ogof y Rhosyn - sy'n binc - ac maen nhw'n cyfarfod ffrindiau ...

Mynydd Sioni

Popi'r Gath: Mynydd Sioni

Pan fo Sioni'n clywed bod modd enwi mynydd ar ôl unigolyn mae pawb yn hedfan yn y balwn...

Brenhines y Castell

Popi'r Gath: Brenhines y Castell

Ar ôl i gastell cardfwrdd Alma gael ei ddymchwel mae Popi a'r criw yn mynd i chwilio am...

Chwilio'r Perl

Popi'r Gath: Chwilio'r Perl

Mae Lleucs yn colli un o berlau Alma ac mae'r ddwy'n drist. Felly, mae Popi'n mynd â nh...

Seren Wib

Popi'r Gath: Seren Wib

Mae'r criw yn chwilio am seren wib, ond mae Popi'n colli'r sioe. Mae'r criw yn mynd â h...

Dewin Doeth

Popi'r Gath: Dewin Doeth

Mae Sioni wedi torri ei sglefrfwrdd ac mae Owi'n awgrymu y dylen nhw fynd i weld Dewin ...

Yr Wy

Popi'r Gath: Yr Wy

Darganfu Owi wy Deryn y Bwn. Caiff y fam yr wy yn ôl oherwydd dycnwch Popi a'i chriw! ...

Chwilen Hud

Popi'r Gath: Chwilen Hud

Mae Alma'n dod o hyd i "chwilen hud" ond does neb yn gallu cael dymuniad ond yn yr Ania...

Cicio'r Cymyle

Popi'r Gath: Cicio'r Cymyle

Mae Sioni eisiau chwarae gêm arbennig, rhaid cadw'r bêl i fyny yn yr awyr drwy'r amser....

Robot Drwg

Popi'r Gath: Robot Drwg

Mae Cath Roced wedi'i garcharu ar Y Blaned Iâ. When Rocket-Cat is trapped by a giant ro...

Gwenda a'i Chrib Goch

Popi'r Gath: Gwenda a'i Chrib Goch

Mae Lleucs yn brysur yn creu coeden o luniau adar y byd ond mae un cangen heb aderyn, y...

Dawns yr Ymbarél

Popi'r Gath: Dawns yr Ymbarél

Mae Alma wrth ei bodd yn dawnsio gyda'i hymbarél ond mae'r gwynt yn chwythu'r ymbarél i...

Swigod!

Popi'r Gath: Swigod!

Mae swigod yn achub y dydd wrth i'r criw fynd ar daith. Bubbles save the day on a trip ...

Sioe Owi

Popi'r Gath: Sioe Owi

Mae Owi'n colli blaen ei ffon hud ar ôl iddo wneud i sglefrfwrdd Sioni ddiflannu. The t...

Pen-blwydd Hapus Popi

Popi'r Gath: Pen-blwydd Hapus Popi

Ar ei phen-blwydd mae Popi'n derbyn llawer o anrhegion defnyddiol gan ei ffrindiau gan ...

Cân y Cwmwl

Popi'r Gath: Cân y Cwmwl

Pan fo Alma'n anghofio cân, mae Popi yn awgrymu mynd i Gastell y Caneuon Coll. When Alm...

Y Dail Diferu

Popi'r Gath: Y Dail Diferu

Nid yw Owi'n hoffi pry ond pan lania un arno yn y dail mae ei ffrindiau yn penderfynu b...

Y Rhaeadr

Popi'r Gath: Y Rhaeadr

Wrth dorri twll i adeiladu pwll nofio, mae'r criw yn dod o hyd i ddarn o lechen â lluni...

Lleucs y Postmon

Popi'r Gath: Lleucs y Postmon

Mae Lleucs yn gwneud gwaith postmon ond mae 'na un llythyr sydd ddim yn cyrraedd ei gar...

Llongddrylliad

Popi'r Gath: Llongddrylliad

Penderfyna Popi a'i chriw fod angen aur arnyn nhw i adeiladu cerflun ar gyfer y Brenin ...

Planed y Pethau Coll

Popi'r Gath: Planed y Pethau Coll

Pan fo Sioni'n colli anrheg Popi mae'r criw yn penderfynu mynd i Blaned y Pethau Coll. ...

Radio Cath Roced

Popi'r Gath: Radio Cath Roced

Mae Popi a'i ffrindiau'n clywed neges gan 'Cath Roced' ar Radio Sioni. Mae mewn trwbl ...

Bryniau brrrr!

Popi'r Gath: Bryniau brrrr!

Mae gan Sioni gar llusg newydd ond dyw'r bryniau cyfagos ddim yn ddigon serth i bawb ga...

Syrcas yr Eira

Popi'r Gath: Syrcas yr Eira

Mae Popi a'i ffrindiau'n mynd ar antur i chwilio am Y Syrcas Eira. Popi and friends go ...

Record y Byd

Popi'r Gath: Record y Byd

Mae ffrindiau Popi yn mynnu y dylai hi hedfan o gwmpas y byd er mwyn bod y gath gyntaf ...

Cefnder Alma

Popi'r Gath: Cefnder Alma

Mae Alma'n poeni nad yw ei ffrindiau'n ei hoffi mwyach gan eu bod wedi gwneud ffrind ne...

Y Llyfr Coll

Popi'r Gath: Y Llyfr Coll

Mae Owi'n drist oherwydd bod rhywun wedi dwyn ei lyfr. Owi Owl is upset that his book h...

Môr-Farch Cyfeillgar

Popi'r Gath: Môr-Farch Cyfeillgar

Mae anrheg newydd Owi yn mynd ar goll felly mae Popi a'r criw yn mynd i chwilio am y ce...

Anghenfil y Gofod

Popi'r Gath: Anghenfil y Gofod

Mae Popi a'u ffrindiau yn mynd ar antur i'r gofod ond caiff Alma freuddwyd erchyll lle ...

Mynydd Caws

Popi'r Gath: Mynydd Caws

Mae Popi a'i ffrindiau yn mynd ar antur i Fynydd Caws. Popi and friends go on an advent...

Trysor Cudd

Popi'r Gath: Trysor Cudd

Mae Popi ar long ar ei ffordd i chwilio am drysor ond mae môr-leidr ffyrnig y Llyngesyd...

Allweddi Coll

Popi'r Gath: Allweddi Coll

Pan fo allweddi Lleucs yn syrthio i mewn i'r llyn mae Popi yn mynd â'r criw mewn llong ...

Crwban Crwydrol

Popi'r Gath: Crwban Crwydrol

Mae Owi'n dod o hyd i fabi crwban sydd wedi colli ei fam. Owi finds a young turtle who ...