Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Ifanc


Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Ifanc

Drama-ddogfen yn seiliedig ar brofiadau plant a phobl ifanc yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Drama-documentary based on the experiences of children and young people during WW1.


Similar Content

Browse content similar to Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Ifanc. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 5

Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Ifanc: Pennod 5

Dyma stori'r rhyfel trwy lygaid Tobias Klein, 10 oed sy'n fab i fugail o bentref yn ard...

Pennod 6

Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Ifanc: Pennod 6

Mae stori'r Americanes Jessica Davenport, 12 oed, yn dechrau ym Mhorthladd Rotterdam. ...

Pennod 1

Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Ifanc: Pennod 1

Drama-ddogfen sy'n adrodd straeon plant a phobl ifanc yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Dra...

Pennod 7

Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Ifanc: Pennod 7

Drama ddogfen yn seiliedig ar brofiadau plant o bob rhan o Ewrop yn ystod y Rhyfel Byd ...

Pennod 2

Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Ifanc: Pennod 2

Drama-ddogfen yn seiliedig ar brofiadau plant a phobl ifanc yn ystod y Rhyfel Byd Cynta...

Pennod 8

Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Ifanc: Pennod 8

Dyma ddilyn effeithiau diwedd y rhyfel wrth i garcharor rhyfel o'r Almaen ddod i fyw at...

Pennod 3

Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Ifanc: Pennod 3

Mae Frieda Hartmann, Almaenes ifanc, yn helpu milwyr sydd wedi cael eu hanafu. Frieda H...

Pennod 4

Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Ifanc: Pennod 4

Dyma stori Alison Brook sy'n argyhoeddi Luke, gwr ifanc yn ei phentref, i wirfoddoli yn...