Cyfres 2017


Cyfres 2017

Cyfres gerddorol yng nghwmni'r cyflwynydd Huw Foulkes a'r capteiniaid Aled Hall ac Elin Manahan Thomas. Music-based show with Huw Foulkes and team captains Aled Hall & Elin Mana...


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2017. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Cythrel Canu: Cyfres 2017, Pennod 1

Mewn cyfres banel gerddorol newydd, Huw Foulkes sy'n cael cwmni'r capteiniaid Aled Hall...

Pennod 2

Cythrel Canu: Cyfres 2017, Pennod 2

Cwis cerddorol gydag Elin Fflur, Mari Pritchard, Dafydd Iwan a Dewi Pws. Joining team c...

Pennod 3

Cythrel Canu: Cyfres 2017, Pennod 3

Gyda'r gyflwynwraig Eleri Sion, yr actor a'r comediwr Phyl Harries, yr arweinydd corawl...

Pennod 4

Cythrel Canu: Cyfres 2017, Pennod 4

Gyda'r actorion Elain Llwyd ac Emyr Gibson, y telynor Dylan Cernyw a'r arweinydd corawl...

Pennod 5

Cythrel Canu: Cyfres 2017, Pennod 5

Yn y rhaglen olaf tan yr hydref, Stifyn Parri, Dr Angharad Mair Jones, Iwan Griffiths a...

Pennod 6

Cythrel Canu: Cyfres 2017, Pennod 6

Trystan Llyr Griffiths, DJ Bry, Chris Needs a Miriam Isaac fydd yn ymuno yn yr hwyl a'r...

Pennod 7

Cythrel Canu: Cyfres 2017, Pennod 7

Huw Foulkes a Geraint Cynan sy'n ceisio cadw trefn ac yn gosod heriau wrth i'r ddau dîm...

Pennod 8

Cythrel Canu: Cyfres 2017, Pennod 8

Gyda'r panelwyr Stifyn Parri, Ryland Teifi, Caryl Parry Jones ac Elin Llwyd. Music quiz...

Pennod 9

Cythrel Canu: Cyfres 2017, Pennod 9

Aeron Pugh, Wyn Davies, Daniel Lloyd a Lisa Angharad sydd yn ymuno â'r capteiniaid Elin...

Pennod 10

Cythrel Canu: Cyfres 2017, Pennod 10

Gyda'r actorion Arwyn Davies ac Emyr Wyn, y gantores a'r actores Gillian Elisa, a'r gyf...

Pennod 11

Cythrel Canu: Cyfres 2017, Pennod 11

Y diddanwr Dewi 'Pws' Morris, y cyfansoddwr Gareth Glyn a'r cantorion Mary Lloyd Davies...

Nadolig

Cythrel Canu: Cyfres 2017, Nadolig

Robat Arwyn, Tara Bethan, Trystan Ellis-Morris a Heledd Cynwal fydd yn ymuno â hwyl yr ...