Fflic a Fflac


Fflic a Fflac

Similar Content

Browse content similar to Fflic a Fflac. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pwy wyt ti? a Coch

Fflic a Fflac: Pwy wyt ti? a Coch

Yn rhaglen gynta'r gyfres cawn ein croesawu i'r Cwtch lliwgar a chwrdd â'r cymeriadau E...

Amser Snac a Glas

Fflic a Fflac: Amser Snac a Glas

Gwyliwch Fflic a Fflac yn dysgu am y lliw glas a'r glaw. Bydd y cymeriadu yn canu i nif...

Melyn & Patrwm

Fflic a Fflac: Melyn & Patrwm

Y lliw melyn sy'n cael sylw Fflic, Fflac ac Elin yn y Cwtch yn y rhaglen hon gyda chane...

Ble mae Fflac? & Hapus & Trist

Fflic a Fflac: Ble mae Fflac? & Hapus & Trist

Yn y rhaglen hon bydd Fflic a Fflac yn mynd trwy'r holl emosiynau o fod yn hapus ac yn ...

Beth ydi'r Swn? & Beth sydd yn

Fflic a Fflac: Beth ydi'r Swn? & Beth sydd yn

Awn at Elin, Fflic a Fflac am gêm o 'Fyny ac i lawr' cyn mynd allan i recordio swn ader...

Picnic & Pacio'r fasged

Fflic a Fflac: Picnic & Pacio'r fasged

Dyma raglen llawn canu a bwyd! Elin, Fflic a Fflac sydd yn y Cwtch yn cael picnic, yn ...

Ffrindiau Fflic & Fflac

Fflic a Fflac: Ffrindiau Fflic & Fflac

Mae Fflic a Fflac yn drist ar ddechrau'r rhaglen hon gan fod Elin wedi gadael, ond daw ...

Postio Llythyr

Fflic a Fflac: Postio Llythyr

Dilynwn lythyr Fflic a Flac allan o'r cwtch, i'r swyddfa bost a'r holl ffordd i Sbaen. ...

Y Stryd

Fflic a Fflac: Y Stryd

Mae Fflic a Fflac yn mynd yn ôl ac ymlaen i'r ysgol yn sôn am ffrindiau a'r math o dai ...

Syrpreis

Fflic a Fflac: Syrpreis

Mae gan Fflic a Fflac syrpreis i rywun heddiw! Maen nhw wedi gwneud baner i groesawu'r ...

Hapus

Fflic a Fflac: Hapus

Byddwn ni'n dysgu am ffrwythau ac yn gwneud bisgedi heddiw. We visit a school to hear y...

Dillad Chwaraeon

Fflic a Fflac: Dillad Chwaraeon

Bydd Fflic a Fflac yn dod o hyd i ddillad chwaraeon brwnt yn y Cwtch! Fflic and Fflac f...

Tatws

Fflic a Fflac: Tatws

Mae Fflic, Fflac a Lyn yn ôl yn y cwtch ac yn gwneud celf a chrefft gan ddefnyddio tatw...

Buwch Goch Gota

Fflic a Fflac: Buwch Goch Gota

Bydd Ceri, Fflic a Fflac yn canu cân peintio wrth greu Buwch Goch Gota. Ceri, Fflic a F...

Hwyl fawr a Helo

Fflic a Fflac: Hwyl fawr a Helo

Mae Fflic ac Fflac yn croesawu Alys, y cyflwynydd newydd, gyda llu o ganeuon a pharti. ...

Beth wyt ti'n hoffi?

Fflic a Fflac: Beth wyt ti'n hoffi?

Mae Alys yn hoff o gadw'n heini. Wrth iddi hi ymarfer sgipio, mae Fflic a Fflac yn ymar...

Snap! Snap!

Fflic a Fflac: Snap! Snap!

Mae thema lan y môr yn parhau gyda chân 'Sblishio sblasio yn y Môr' a stori ddigri am g...

Hwyl yn yr Haf

Fflic a Fflac: Hwyl yn yr Haf

Bydd Fflac yn troi'n 5 yn y rhaglen yma ond mae'n rhaid i Nia ddihuno'r pâr yn gyntaf! ...

Ar Lan y Mor

Fflic a Fflac: Ar Lan y Mor

Mae'r Cwtch wedi cael ei drawsnewid i fod ar lan y môr! The Cwtch has been transformed ...

Noson Tân Gwyllt

Fflic a Fflac: Noson Tân Gwyllt

Dyma raglen llawn cyffro wrth i Fflic a Fflac baratoi at Noson Tân Gwyllt. An episode f...

Nadolig Llawen

Fflic a Fflac: Nadolig Llawen

Mae Nadolig wedi cyrraedd y Cwtwch wrth i Alys, Fflic a Fflac greu addurniadau ar gyfer...

Beicio

Fflic a Fflac: Beicio

Mae Lyn yn golchi ei beic yn y Cwtch. Awn y tu allan i weld plant hefyd yn golchi beic ...