Cyfres 2014


Cyfres 2014

Anturiaethau Guto Gwningen a'i ffrindiau. The adventures of Guto Gwningen (Benjamin Bunny) and friends.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2014. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Hanes y Bwmpen Fawr

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Bwmpen Fawr

Mae Guto'n benderfynol o gael gafael ar y bwmpen fwyaf sydd yng ngardd Mr Puw. When Gut...

Hanes y Trap Ofnadwy

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Trap Ofnadwy

Mae gelynion y cwningod yn dod at ei gilydd i gynllunio sut i gael gwared ar y Guto Gwn...

Hanes y Gwningen Bi-po

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Gwningen Bi-po

Mae Benja a Nel yn mynd ar goll yn y goedwig wrth chwarae pi-po. When Benja and Nel get...

Hanes y Llwynog Sy'n Hedfan

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Llwynog Sy'n Hedfan

Mae Guto'n dod o hyd i allwedd wedi ei chuddio yn llyfr mawr pwysig ei dad. Guto finds ...

Hanes y Gwningen Atgas

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Gwningen Atgas

Mae Guto a'i ffrindiau'n mynd ar antur i flasu'r blodau dant y llew melysaf yn y byd. G...

Hanes y Ffrindiau Go Iawn

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Ffrindiau Go Iawn

Wrth i Benja edmygu Lili am ei bod mor alluog, mae Guto'n teimlo nad ydi'r ddau ei ange...

Hanes Pluen Hen Ben

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes Pluen Hen Ben

Wedi i Guto gymryd un o blu cynffon Hen Ben mae'n rhaid rasio drwy'r cwm i geisio'i cha...

Hanes Antur Gerddorol Peredur

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes Antur Gerddorol Peredur

Wrth i Peredur Pysgotwr fynd i helynt mawr wrth gyfansoddi darn newydd o gerddoriaeth, ...

Hanes y Tegan Gwichlyd

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Tegan Gwichlyd

Wedi i Guto golli hoff degan gwichlyd ei chwaer fach Nel, mae'n rhaid iddo drechu ei ho...

Hanes y Mochyn Daear Digywilyd

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Mochyn Daear Digywilyd

Mae Tomi Broch wedi cael llond bol ar y tywydd oer ac mae'n mynd i gynhesu o flaen y tâ...

Hanes y Storm

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Storm

Mae Guto, Lili a Benja'n mynd ar wib i achub hoff flanced Nel. Guto, Lili and Benja rac...

Hanes y Cwningod yn Hedfan

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Cwningod yn Hedfan

Wedi i Guto ddeall fod ei dad un tro wedi cwympo i ardd Mr Puw mewn peiriant hedfan, ma...

Hanes y Lleidr Radish

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Lleidr Radish

Mae Guto a'i ffrindiau yn cael dipyn o syndod o ddeall bod lleidr radish yn eu dilyn! G...

Hanes y Llwynog Trachwantus

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Llwynog Trachwantus

Ar ôl i Guto ddweud celwydd sy'n arwain Dili Minllyn i grafangau Mr Cadno, rhaid iddo g...

Hanes y Ddau Elyn

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Ddau Elyn

Mae Guto yn penderfynu gosod Mr Cadno a Tomi Broch benben â'i gilydd. When Guto decides...

Hanes y Cwt Coed Cudd

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Cwt Coed Cudd

Mewn cystadleuaeth mae Guto'n profi ei fod yn haeddu bod yn rhan o griw'r wiwerod. Guto...

Hanes y Gath Flin

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Gath Flin

Mae Guto'n credu ei fod wedi llwyddo i ddod â llond trol o 'sgewyll adre', ond cath fli...

Hanes Trap Mr Cadno

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes Trap Mr Cadno

Wedi i Guto, Benja a Lili gael eu hudo gan lwyth o radish blasus yr olwg, mae Lili'n ca...

Hanes Cyrch Mefus Benja

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes Cyrch Mefus Benja

Wrth i Benja arwain yr ymgyrch i ddwyn mefus o ardd Mr Puw mae'n dod i ddeall yn fuan n...

Hanes y Llwynog Celwyddog

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Llwynog Celwyddog

Wedi i Mr Cadno gael ei ddal yng ngardd Mr Puw mae Guto'n cael ei berswadio gan y llwyn...

Hanes Watcyn Wiwer ar Ffo

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes Watcyn Wiwer ar Ffo

Mae Watcyn yn gwylltio Hen Ben trwy ddwyn ei sbectol ac mae'n rhaid iddo ddibynnu ar Gu...

Hanes y Pryfed Genwair Gwingly

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Pryfed Genwair Gwingly

Ar ôl i Guto wneud addewid byrbwyll er mwyn tawelu Tomi Broch, mae o a'i ffrindiau yn g...

Hanes Wy Dili Minllyn

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes Wy Dili Minllyn

Wedi iddo gynnig gwarchod wy Dili Minllyn, mae Guto'n sylweddoli bod hynny'n waith anod...

Hanes y Feillionen Lwcus

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Feillionen Lwcus

Wedi i Benja ddod o hyd i feillionen, mae Guto'n chwarae triciau arno i'w gael i gredu ...

Hanes yr Ardd Agored

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes yr Ardd Agored

Mae Mr Puw'n gadael ei fferm am y diwrnod, gan roi cyfle gwych i Guto ddwyn bwydydd o'i...

Hanes y Ddihangfa Fawr

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Ddihangfa Fawr

Wedi i Mr Puw ddal Watcyn a'r holl wiwerod yn gaeth yn ei ardd, mae'n rhaid i Guto achu...

Hanes y Cyrch Crai

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Cyrch Crai

Wedi iddo ddifetha holl gnau'r Wiwerod efo un o ddyfeisiadau Mr Sboncen, mae Guto a'i f...

Hanes Dirgelwch y Lleidr Plwms

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes Dirgelwch y Lleidr Plwms

Mae Guto'n cael ei siomi o ddeall bod lleidr wedi llwyddo i ddwyn y blwmsan ola' oddi a...

Hanes y Dylluan Flin

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Dylluan Flin

Mae'n rhaid i Guto ddewis rhwng achub ei lyfr neu achub ei ffrind. Guto must choose bet...

Hanes y Mudo Mawr

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Mudo Mawr

Mae tad Lili yn penderfynu symud ei deulu o'r dyffryn, ond diolch i gynllun cyfrwys Gut...

Hanes Ras y Tywyllwch

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes Ras y Tywyllwch

Mae Nel Gynffon-wen ofn y tywyllwch, felly mae Guto a'i ffrindiau'n mynd i'r goedwig yn...

Hanes Nadolig Guto Gwningen

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes Nadolig Guto Gwningen

Gan fod Mr Sboncen yn rhy sâl i fynd i ddosbarthu negesau'r Wyl, mae Guto a Benja'n pen...

Hanes y Gath a'r Llygoden Fawr

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Gath a'r Llygoden Fawr

Heb i gath flin Mr Puw sylweddoli be' sy'n digwydd mae Guto'n ei defnyddio i ddatrys se...

Hanes y Twneli Coll

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Twneli Coll

Mae Benja ar goll mewn rhwydwaith o dwneli o dan y ddaear felly gwaith Guto a Lili ydy ...

Hanes y Gwely a Falwyd

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Gwely a Falwyd

Mae Guto'n malu'r gwely wnaeth ei dad iddo ac mae'r ymdrech i'w drwsio yn mynd â fo ar ...

Hanes Yr Un Wnaeth Ddianc

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes Yr Un Wnaeth Ddianc

Mae Guto, Lili a Benja yn cyfarfod yr enwog 'Jac Siarp', y pysgodyn mawr na wnaeth hyd ...

Hanes y Barcutiaid Coll

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Barcutiaid Coll

Mae Benja wedi cael ei gipio i'r awyr gan farcud sy'n hedfan yn wyllt! Fydd Guto a Lili...

Hanes yr Arwr-Gwningen

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes yr Arwr-Gwningen

Mae criw o lygod yn credu bod Benja yn arwr, ac yn gofyn iddo fynd i nôl eu pys sydd we...

Hanes y Garreg Fawr

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Garreg Fawr

Mae craig anferthol ar fin disgyn yn y dyffryn, ac fe all ddinistrio ty Mrs Tigi-Dwt! W...

Hanes Map Benja

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes Map Benja

Ar ôl i Benja fynd ar goll, mae Guto a Lili yn rhoi map iddo i'w helpu i ddod o hyd i'w...

Hanes Ffrind Newydd Nel Gynffo

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes Ffrind Newydd Nel Gynffo

Mae Nel Gynffon-wen wedi mynd i chwilio am ei ffrind newydd, y Llyg. When Nel Gynffon-w...

Hanes y Fuwch-Goch-Gota ar Gol

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Fuwch-Goch-Gota ar Gol

Mae Guto wedi addo edrych ar ôl Gloywen y fuwch goch gota, ond mae e'n llwyddo i'w chol...

Hanes yr Hen Rwdlyn

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes yr Hen Rwdlyn

Mae Guto a'i ffrindiau yn mentro i Ynys Tylluan i geisio dod o hyd i "Hen Rwdlyn" sy'n ...

Hanes y Ddwy Chwaer

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Ddwy Chwaer

Er nad oedd o am i Fflopsi a Mopsi fynd efo fo ar un o'i anturiaethau, mae Guto'n darga...

Hanes y Cwt Coed a Chwalwyd

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Cwt Coed a Chwalwyd

Mae storm gref wedi chwalu cwt coed y cwningod. When a big storm wrecks the rabbits' tr...

Hanes Dwyn y Coed Tân

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes Dwyn y Coed Tân

Ar ôl i Guto, Lili a Benja fynd allan i gasglu coed tân, maen nhw'n sylweddoli bod tri ...

Hanes Cyngerdd Peredur Pysgotw

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes Cyngerdd Peredur Pysgotw

Pan mae Sami Wisgars a Mr Cadno yn amharu ar aduniad blynyddol Peredur Pysgotwr ar lan ...

Hanes y Gwningen Goll

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Gwningen Goll

Er bod Guto'n gorfod gwarchod Nel Gynffon-wen, mae'n cael ei ddenu at ddigwyddiad cyffr...

Hanes Cacen Nel Gynffon-Wen

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes Cacen Nel Gynffon-Wen

Wedi i gacen pen-blwydd Nel gael ei dwyn mae Guto'n addo dod o hyd iddi. When Nel's bir...

Hanes y Ddihangfa Serth

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes y Ddihangfa Serth

Mae Guto yn mynd â'i ffrindiau i wibio lawr llethr serth ar antur beryglus ac mae Benja...

Hanes Dechrau'r Gwanwyn

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes Dechrau'r Gwanwyn

Pan fydd wy newydd Dili Minllyn yn mynd ar goll, dim ond Guto Gwningen sy'n gallu dod o...

Hanes Pastai Sul y Mamau

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes Pastai Sul y Mamau

Mae chwilio am anrheg Sul y Mamau hwyr i'w fam yn arwain Guto a'i ffrindiau ar antur. G...