Jac Russell


Jac Russell

Cyfres i blant yn dilyn anturiaethau'r ci bach direidus, Jac Russell. A series for children, following the adventures of the mischievous little dog, Jac Russell.


Similar Content

Browse content similar to Jac Russell. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Blaenffos

Jac Russell: Blaenffos

Anturiaethau'r ci bach, Jac Russell. Series following the adventures of the mischievous...

Bluestone

Jac Russell: Bluestone

Heddiw bydd Jac yn ymuno â theulu'r Cornish ar wyliau ym Mharc Hamdden Garreg Las, Sir ...

Bodorgan

Jac Russell: Bodorgan

Heddiw, bydd Jac y ci bach direidus yn ymuno â'r teulu Prydderch ym mhentre Hermon, Bod...

Caerfyrddin

Jac Russell: Caerfyrddin

Heddiw bydd Jac y ci bach direidus yn ymweld â'r teulu Evans, sy'n byw yn Llanpumpsaint...

Llandeilo

Jac Russell: Llandeilo

Bydd Jac yn ymuno â'r teulu Davies ar eu fferm ger Llandeilo - ond nid Jac yw'r unig we...

Pwllheli

Jac Russell: Pwllheli

Heddiw bydd Jac yn ymweld â theulu'r Owens ym Mhwllheli. Today Jac visits the Owens fam...

Sir Fon

Jac Russell: Sir Fon

Yn y bennod swnllyd iawn yma bydd Jac yn ymweld a theulu'r Bown ar eu fferm yng nghanol...

Y Tymbl

Jac Russell: Y Tymbl

Heddiw bydd Jac yn ymuno a'r teulu Williams yn eu cartref yn Y Tymbl. Today Jac joins t...