Cyfres 2


Cyfres 2

Rhaglen llawn canu a straeon i blant bach. Music and stories with Marcaroni.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Un Arall Fel Fi

Marcaroni: Cyfres 2, Un Arall Fel Fi

Mae Marcaroni wrth ei fodd pan fo'n darganfod ffrind newydd. Ond dim ond yn y drych mae...

Swigod

Marcaroni: Cyfres 2, Swigod

Pan fydd Marcaroni'n cael bath, fe fydd wrth ei fodd yn canu efo Chwadan - ei ffrind me...

Pwythau Bach

Marcaroni: Cyfres 2, Pwythau Bach

Pan fydd dillad yn rhwygo, mae'n rhaid eu trwsio - ac mae tylwyth teg yn arbennig o dda...

Esgidiau

Marcaroni: Cyfres 2, Esgidiau

Am ryw reswm mae Oli wedi cyrraedd heddiw yn gwisgo pâr anferth o welingtons ar ei thra...

Atishw

Marcaroni: Cyfres 2, Atishw

Mae 'na bobl sâl yn Nhwr y Cloc heddiw. Ond wyddoch chi beth fydd yn gwneud i bawb deim...

Troli Oli

Marcaroni: Cyfres 2, Troli Oli

Mae pawb yn canu yn Nhwr y Cloc - gan gynnwys bola Marcaroni pan mae'n wag! Everyone si...

Sibrydion

Marcaroni: Cyfres 2, Sibrydion

Mae Marcaroni yn cyfansoddi cân am ddryswch y sibrydion! Colourful show for children. M...

Dim Rhy Fawr Dim Rhy Fach

Marcaroni: Cyfres 2, Dim Rhy Fawr Dim Rhy Fach

Heddiw mae gan Yncl Roli stori ryfeddol am y stryd ryfedd. Yncl Roli has a great story ...

Y Tic Heb y Toc

Marcaroni: Cyfres 2, Y Tic Heb y Toc

O diar - mae'r cloc yn y twr wedi colli ei doc. Ond na phoener, mae 'na gân ar y ffordd...

Crys Budr

Marcaroni: Cyfres 2, Crys Budr

Mae 'na lond gwlad o olchi a glanhau yn Nhwr y Cloc heddiw! There are a lot of soap sud...

Sioni Siencyn Bach

Marcaroni: Cyfres 2, Sioni Siencyn Bach

Mae'r Llithroffon yn penderfynu bod angen i Marcaroni gadw'n heini heddiw - ac mae'n ei...

Seren Fach y Gogledd

Marcaroni: Cyfres 2, Seren Fach y Gogledd

O diar, mae Doh yn dost heddiw, ac yn methu gadael y ty. Oh dear, Doh's under the weath...

Petawn i'n Anifail...

Marcaroni: Cyfres 2, Petawn i'n Anifail...

Mae Oli'n dweud yr hoffai hi fod yn froga pa bae hi'n anifail, beth hoffech chi fod? Ol...

Y Goeden Ffrwythau Hud

Marcaroni: Cyfres 2, Y Goeden Ffrwythau Hud

Mae Oli'n gweld coeden liwgar iawn iawn ac wedi gwirioni - ond beth sydd ar y goeden? W...

Y Blodyn Bach

Marcaroni: Cyfres 2, Y Blodyn Bach

Heddiw, mae Re wedi cuddio'i blodyn rhag ofn iddo gael niwed ond mae angen dwr a golau'...

Diwrnod Dawnsio Oli

Marcaroni: Cyfres 2, Diwrnod Dawnsio Oli

Mae Marcaroni wrth ei fodd yn dawnsio - ond mae hyn yn gwneud i Oli deimlo'n annifyr. D...

Peiriant Anhygoel Wali Odl

Marcaroni: Cyfres 2, Peiriant Anhygoel Wali Odl

Daw Roli heibio efo stori wych am beiriant anhygoel gwr Anti Poli - sef Wali Odl. Uncl...

Y Draenog Lliwgar

Marcaroni: Cyfres 2, Y Draenog Lliwgar

Wel, mae 'na lwch yn Nhwr y Cloc heddiw - ond wedi tipyn bach o frwsio a sgwrio, mae'r ...

Y Mynydd

Marcaroni: Cyfres 2, Y Mynydd

Cân newydd bob tro gan Gyfansoddwr Gore'r Byd! Ymunwch â Marcaroni a'i ffrindiau am hwy...

Y Ddeilen Fach

Marcaroni: Cyfres 2, Y Ddeilen Fach

Mae Re wedi dod o hyd i drysor yn Nhwr y Cloc heddiw - deilen ydi hi. Today Re has foun...

Meddwl yn Gynnes

Marcaroni: Cyfres 2, Meddwl yn Gynnes

Cân newydd bob tro gan gyfansoddwr gorau'r byd! A brand new song every time from the b...

Clymu Careiau

Marcaroni: Cyfres 2, Clymu Careiau

Cân newydd bob tro gan gyfansoddwr gorau'r byd! Ymunwch â Marcaroni a'i ffrindiau am hw...

Mêl Melyn Melys Trwchus

Marcaroni: Cyfres 2, Mêl Melyn Melys Trwchus

Cân newydd bob tro gan gyfansoddwr gorau'r byd! Ymunwch â Marcaroni a'i ffrindiau am hw...

Bow Wow, Hip Hop, Cwac Cwac

Marcaroni: Cyfres 2, Bow Wow, Hip Hop, Cwac Cwac

Mae llond y lle o anifeiliaid yn Nhwr y Cloc heddiw ac mae Marcaroni'n teimlo'n hynod g...

Yr Enfys

Marcaroni: Cyfres 2, Yr Enfys

Cân newydd bob tro gan gyfansoddwr gorau'r byd! Ymunwch â Marcaroni a'i ffrindiau am hw...

Tu ôl, Tu blaen

Marcaroni: Cyfres 2, Tu ôl, Tu blaen

Cân newydd bob tro gan gyfansoddwr gorau'r byd! Ymunwch â Marcaroni a'i ffrindiau am hw...