Cyfres 1


Cyfres 1

Marcaroni yw'r cyfansoddwr caneuon gorau yn y byd ac ymhob rhaglen mae'n cyflwyno cân newydd gyda'i ffrindiau. Marcaroni is the best composer of children's songs in the world.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Cyfri

Marcaroni: Cyfres 1, Cyfri

Daw llythyr yn gofyn am gymorth gan frenin y cathod - maen nhw wedi anghofio sut i gyfr...

Swn y Gwynt

Marcaroni: Cyfres 1, Swn y Gwynt

Mae'n ddiwrnod gwyntog yn y byd mawr mawr, ac mae'r gwynt wedi codi ofn ar Do druan. It...

Y Chwannen a'r Cawr

Marcaroni: Cyfres 1, Y Chwannen a'r Cawr

Pwy fasai'n meddwl y byddai chwannen fach yn gallu llorio cawr mawr? Wel dyna stori Twr...

Abercwtch

Marcaroni: Cyfres 1, Abercwtch

Mae Marcaroni'n cael trafferth i gysgu. Mae o'n sylweddoli'i fod o wedi colli'r ffordd ...

Diwrnod Od Roli Odl

Marcaroni: Cyfres 1, Diwrnod Od Roli Odl

Mae pawb yn cael diwrnod tu chwith tu allan pen i waered fyny ac i lawr o dro i dro. We...

Rhannu

Marcaroni: Cyfres 1, Rhannu

Cyfansoddwr caneuon gorau'r byd ydy Marcaroni ac ymhob rhaglen mae'n cyflwyno cân newyd...

Diwrnod Pobi Oli Odl

Marcaroni: Cyfres 1, Diwrnod Pobi Oli Odl

Mae 'na arogl hyfryd yn yr awyr yn Nhwr y Cloc heddiw. Ble mae Oli tybed? Mae Oli'n pob...

Dillad Tu Chwith

Marcaroni: Cyfres 1, Dillad Tu Chwith

Hanes Meical sydd gan Marcaroni a'i ffrindiau heddiw - Meical a'i ddillad tu chwith, be...

Diwrnod Hapus Poli Odl

Marcaroni: Cyfres 1, Diwrnod Hapus Poli Odl

Hwre! Mae Anti Poli yma heddiw ac mae hi wedi dod i wneud i bawb deimlo'n hapus! Hooray...

Rhyfeddodau

Marcaroni: Cyfres 1, Rhyfeddodau

Mae Do a Re wedi cael gafael ar drysor arbennig - dant babi bach! Do and Re find a baby...

Diwrnod Newydd Hapus

Marcaroni: Cyfres 1, Diwrnod Newydd Hapus

Mae ymwelydd yn dod i Dwr y Cloc heddiw. Mae o'n fach ac yn grwn ac ychydig yn drist. A...

Y Frân A'r Dderwen

Marcaroni: Cyfres 1, Y Frân A'r Dderwen

Mae Marcaroni'n clywed stori am goeden ac aderyn sydd yn cael eu trawsnewid gan y gwynt...

Y Syrcas

Marcaroni: Cyfres 1, Y Syrcas

Heddiw, daw Roli Odl ar ymweliad arall â Thwr y Cloc. Mae ganddo stori am greadur anhyg...

Mynd i'r Ysgol

Marcaroni: Cyfres 1, Mynd i'r Ysgol

Mae Anti Poli an adrodd hanes y plant bach bach yn y byd mawr mawr wrth Marcaroni. Anti...

Pawb at y Peth Bo

Marcaroni: Cyfres 1, Pawb at y Peth Bo

Mae Marcaroni'n gwarchod parot heddiw - a dydy o ddim yn deall pam nad ydy'r parot yn h...

Pitran Patran

Marcaroni: Cyfres 1, Pitran Patran

Cot law, welis ac ymbarél sydd gan y Llithroffon ar gyfer Marcaroni heddiw. Marcaroni's...

Y Dywysoges a'r Marchog

Marcaroni: Cyfres 1, Y Dywysoges a'r Marchog

Heddiw mae gan Oli stori arbennig iawn am Dywysoges a Marchog. Today, Oli's got another...

Y Ceffyl a'r Gacynen

Marcaroni: Cyfres 1, Y Ceffyl a'r Gacynen

Poli sydd â'r hanes hynod am sut y cafodd y ceffyl ei bigo gan gacynen a wnaeth iddo re...

Yr Ateb Hira Erioed

Marcaroni: Cyfres 1, Yr Ateb Hira Erioed

Cwestiwn ac ateb sydd yn gwneud i drwyn Marcaroni gosi heddiw. It's a question and answ...

Cwlwm Tafod

Marcaroni: Cyfres 1, Cwlwm Tafod

Mae 'na rywbeth rhyfedd iawn wedi digwydd i Oli Odl heddiw - mae pob gair mae hi'n ei d...

Y Rhestr Siopa

Marcaroni: Cyfres 1, Y Rhestr Siopa

Heddiw mae Oli wedi mynd i siopa - ac mae ganddi bethau rhyfeddol ar ei rhestr. Oli's ...

Iâr Fach Llwyd

Marcaroni: Cyfres 1, Iâr Fach Llwyd

Un dda ydi'r iâr fach lwyd am ddodwy ac mae hi'n dodwy'r pethau rhyfeddaf! Oes yna gân ...

Adlais

Marcaroni: Cyfres 1, Adlais

Daw Yncl Roli â stori am Seimon Swnllyd oedd yn rhy swnllyd. Roedd o mor swnllyd, fe go...

Mr a Mrs Jones

Marcaroni: Cyfres 1, Mr a Mrs Jones

Mae 'na hwyl a sbri a chân newydd ar y ffordd! Hwrê - a chân ydy hi am bâr anghymharus ...

Yr Ystlum Gynta 'Rioed

Marcaroni: Cyfres 1, Yr Ystlum Gynta 'Rioed

Mae gan Oli stori am lygoden fach oedd yn gwirioni ar gaws - ond doedd dim i'w gael yn ...

Y Dant Sigledig

Marcaroni: Cyfres 1, Y Dant Sigledig

Mae Marcaroni'n cael profiad rhyfedd pan mae'n deffro - mae ei ddant yn siglo. Marcaron...