Cyfres 2016


Cyfres 2016

Cyfres animeiddiedig ar gyfer plant bach. Fun animation for pre-school children.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2016. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Taith i'r Lleuad

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Taith i'r Lleuad

Mae Blero'n gollwng ei frechdan jam, ac yn methu deall pam ei bod yn disgyn i lawr a dd...

Llais Dylan

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Llais Dylan

Mae Blero'n clywed aderyn bach yn canu y tu allan i'w 'stafell, ond tydi o ddim yn deal...

Ocido yn ei Blodau

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Ocido yn ei Blodau

Ar ôl i gawod drom ddinistrio ei gastell tywod, mae Blero'n ystyried pam bod rhaid iddi...

Blas

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Blas

Mae Blero wedi dal annwyd, ac yn darganfod nad ydi pethau'n blasu'r un fath, yn enwedig...

Blero'n Colli Balwn

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Blero'n Colli Balwn

Mae Blero wrth ei fodd efo balwns o bob lliw a llun, ac mae o am gael gwybod pam eu bod...

Arnofio neu Suddo

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Arnofio neu Suddo

Mae Capten Blero'n chwarae môr-ladron ac yn ystyried pam bod yr hwyaden fach rwber yn a...

Tonnau'r Ystlum

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Tonnau'r Ystlum

Mae Blero'n methu deall pam bod rhywun neu rywbeth arall yn dynwared pob swn mae o'n ei...

Dannedd Diflas

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Dannedd Diflas

Mae Blero'n mynd i Ocido i ddarganfod pam bod angen past dannedd a brwsh i lanhau danne...

Diwrnod Gwlyb Heulog

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Diwrnod Gwlyb Heulog

Mae'n ddiwrnod tywyll a gwlyb yn y byd go iawn, ac mae Blero'n gweld rhywbeth syfrdanol...

Blero-morffosis

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Blero-morffosis

Mae Blero wedi colli ei ffrindiau bach y lindys ac mae'r llwyn yn yr ardd lle y gwelodd...

Robot Sychedig

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Robot Sychedig

All Blero ddim deall pam bod ei gert yn gwrthod symud. Blero can't work out why his car...

Mr Barcud yn Hedfan

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Mr Barcud yn Hedfan

Mae Blero'n mynd i Ocido i holi pam mae'r gwynt yn chwythu cymaint, wedi i'w hosan werd...

Dagrau

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Dagrau

Mae Blero'n dod o hyd i hosan lychlyd o dan ei wely ac yn mynd i Ocido i ddarganfod pam...

O Dan y Dwr

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, O Dan y Dwr

Mae Blero am gael gwybod pam fod ei ffrind, y pysgodyn aur, yn gallu aros o dan y dwr a...

Lleidr Papur

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Lleidr Papur

Wedi iddo fwyta un hosan werdd mae'r ail yn diflannu, felly i ffwrdd â Blero i Ocido i ...

Goriadau ar Goll

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Goriadau ar Goll

Mae Blero'n sylwi ar bethau bach diddorol ar ddrws yr oergell. Pam eu bod nhw'n glynu y...

Troi mewn Cylched

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Troi mewn Cylched

Mae Blero a'i ffrindiau yn dysgu llawer am drydan wrth geisio darganfod pam nad ydi cys...

Pwer Blero

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Pwer Blero

Profiad cyffrous i Blero yw darganfod y gall trydan arwain at gerddoriaeth, goleuadau a...

Y Tymhorau

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Y Tymhorau

Mae Blero'n cael gyrru'r roced i'r gofod, ond mae o'n llwyddo i greu anhrefn llwyr o dy...

Teledu Estron

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Teledu Estron

Mae sianeli teledu Ocido wedi drysu'n lan ac mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau ddatrys ...

Comed

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Comed

Mae yna gomed yn anelu am Ocido ac mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau ei rhwystro. Blero...

Suo Gan

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Suo Gan

Wedi i holl wenyn Ocido ddiflannu, mae Blero yn ymweld a brenhines y gwenyn i gael peth...

Brechdanau Bach

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Brechdanau Bach

Mae Blero yn ymuno a Sim a'i ffrindiau i fynd ar antur y tu mewn i frechdan i dynnu llu...

Diolch o Galon

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Diolch o Galon

Mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau gael calon Talfryn i guro'n gyflym er mwyn dathlu ei ...

Codi Pontydd

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Codi Pontydd

Daw criw o robotiaid i helpu Blero a'i ffrindiau i godi pont arbennig, ac mae Al Tal yn...

Dilyn Dy Drwyn

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Dilyn Dy Drwyn

Er bod Blero'n hoff iawn o sanau drewllyd, mae traed Talfryn yn achosi problem enfawr. ...

Lliwiau

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Lliwiau

Mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau adfer Ocido i'w chyflwr lliwgar arferol. Blero and fr...

Cynefin

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Cynefin

Mae Blero a'i ffrindiau'n gweld creaduriaid a phlanhigion yn eu gwahanol gynefinoedd. B...

Awyren y Maer

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Awyren y Maer

Wedi gwirioni ei fod am gael tro ar hedfan awyren Maer Oci, mae Blero'n llwyddo i lanio...

Ffion yn Ffrwydro!

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Ffion yn Ffrwydro!

Mae'n rhaid i Blero rwystro llosgfynydd rhag ffrwydro hyd nes y bydd e wedi cael cyfle ...

Rhew ac Eira

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Rhew ac Eira

Mae ffrind newydd Blero mewn helynt felly mae'r ddau'n mynd ar antur i Begwn y De, i'r ...

Pos y Ffosil

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Pos y Ffosil

Wedi cael llond bol ar wneud ei jig-so dinosor mae Blero'n mynd i Ocido ac yn cael gwne...

Yr Esgyrn Hyn

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Yr Esgyrn Hyn

Daw Pero i chwilio am gymorth gan fod Talfryn wedi torri ei fys. Pero seeks help when T...

Noswyl Nadolig

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Noswyl Nadolig

Mae Blero wedi cynhyrfu'n lân oherwydd y Nadolig. Ond mae'n dysgu bod rhaid i bawb gael...

Plu Eira

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Plu Eira

Mae Blero wrth ei fodd pan ddaw storm o eira i Ocido - a hynny ganol haf! It is sunny b...

Morgrug Mawr!

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Morgrug Mawr!

Ar ddiwrnod pen-blwydd Maer Oci mae Blero'n methu credu bod morgrugyn wedi dwyn y gacen...

Blerocopyn

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Blerocopyn

Mae angen atgyweirio Pont Gylch ond wrth baratoi i wneud hynny aiff Sim yn sownd mewn g...

Chwil

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Chwil

Mae Al Tal wedi troelli cymaint nes ei fod yn chwil. Beth sy'n achosi hynny tybed? The ...

Cysgod Pawb!

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Cysgod Pawb!

Mae Blero'n mynd i Ocido i ddarganfod pam mae ei gysgod yn ei ddilyn i bobman! Blero go...

Pwl o'r Fflachglwy'!

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Pwl o'r Fflachglwy'!

Pan fydd Blero a'i ffrindiau'n mynd i gartre'r cwmwl Wadin i gyfarfod ei theulu, daw'n ...

Ocidowerddon

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Ocidowerddon

Mae Blero'n mynd ar wibdaith i'r anialwch ac yn dysgu pa mor bwysig ydy dwr i bopeth by...

Sain, Cerdd a Chân

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Sain, Cerdd a Chân

Mae Blero am gael perfformio yng nghyngerdd Ocido felly mae'n rhaid dysgu chwarae offer...

Gormod ar y Gweill

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Gormod ar y Gweill

Mae Blero a'i ffrindiau'n mynd i wersylla efo robot sy'n gallu gwneud unrhyw beth. The ...

Llond Bol

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Llond Bol

Pam mae boliau Blero a Talfryn yn gwneud synau digri'?Mae'r ateb bob tro draw yn Ocido!...

Methu Dal y Pwysau

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Methu Dal y Pwysau

Tybed pam bod dysgu sut mae lifer yn gweithio yn arwain at wneud amser bath yr anifeili...

Talfryn yn Tisian

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Talfryn yn Tisian

Mae Blero yn dysgu pam bod Talfryn wedi dal annwyd, a pha mor bwysig ydy bod yn lân bob...

Mi Wela i......

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Mi Wela i......

Mae Blero a'i ffrindiau yn mynd ar antur i'r goedwig efo Brethwen ond dydy Brethwen ddi...

Pryfed Genwair Gwinglyd

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Pryfed Genwair Gwinglyd

Dydy pwmpenni Maer Oci ddim yn tyfu'n dda iawn, ond mae Blero a'i ffrindiau'n datrys y ...

Ail Gyfle

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Ail Gyfle

Mae cysylltydd Sïan ar goll ac mae Blero'n helpu'i ffrindiau i ddod o hyd iddo, yn y ga...

Blero Ar Ras

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Blero Ar Ras

Mae Blero a'i ffrindiau yn cystadlu mewn ras yn Ocido. Blero and his friends enter a ra...

Blero Gawr

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Blero Gawr

Mae Blero a'i ffrindiau'n mynd i'r ffair, ond mae 'na broblem fawr yn codi pan gaiff y ...

Tic Toc Yr Hen Gloc

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Tic Toc Yr Hen Gloc

Mae Sam a Sim wedi dyfeisio Peiriant Amser sy'n mynd â Blero a'i ffrindiau ar bob math ...