Loti Borloti


Loti Borloti

Mae Loti a'i pheiriant pasta hudol yn helpu plant bach drafod eu hofnau. Loti and her magic pasta machine help children overcome their worries in this magical, musical series.


Similar Content

Browse content similar to Loti Borloti. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Babi Newydd

Loti Borloti: Babi Newydd

Joni yw'r enw sy'n cael ei sillafu gan beiriant pasta hud Loti Borloti yr wythnos hon. ...

Torri Ffrindiau

Loti Borloti: Torri Ffrindiau

Yr wythnos hon mae Loti Borloti yn ymweld â Beti sy'n drist ar ôl iddi ffraeo gyda'i ff...

Gwneud Anrheg

Loti Borloti: Gwneud Anrheg

Mae hi'n dymor y Nadolig, ond does gan Alys ddim digon o arian i brynu anrhegion i'w ff...

Ofn Gadael Cartref

Loti Borloti: Ofn Gadael Cartref

Mae Betsan yn bryderus am dreulio noson oddi cartref heb ei rhieni am y tro cyntaf ond ...

Dysgu Dawnsio

Loti Borloti: Dysgu Dawnsio

Yr wythnos hon mae Loti Borloti yn gwisgo ei hesgidiau dawnsio wrth iddi gynnig help ll...

Ofn Colli

Loti Borloti: Ofn Colli

Gyda mabolgampau'r ysgol ar y gorwel mae Gruff yn ymarfer at y ras fawr. Ond dyw e ddim...

Ffrindiau Newydd

Loti Borloti: Ffrindiau Newydd

Ar ei ddiwrnod cyntaf mewn ysgol newydd mae Gwion yn hiraethu am ei ffrindiau a'i gyn y...

Dweud Celwydd

Loti Borloti: Dweud Celwydd

Mae Nico yn cyfaddef wrth Loti Borloti ei fod yn teimlo'n euog ar ol dweud celwydd wrth...

Colli Tymer

Loti Borloti: Colli Tymer

Mae Loti Borloti yn cwrdd a Gwil sydd yn colli ei dymer yn hawdd. All Loti ei helpu i r...

Ofn blasu Bwydydd Newydd

Loti Borloti: Ofn blasu Bwydydd Newydd

Mae Twm yn gwrthod bwyta llysiau, felly daw Loti Borloti ac esbonio pwysigrwydd bwyta'n...

Dwi Wedi Colli Cadi'r Gath

Loti Borloti: Dwi Wedi Colli Cadi'r Gath

Mae Efa'n drist ar ôl iddi chwilio ym mhobman am Cadi'r gath, a daw Loti Borloti i roi ...

Ofn y Tywyllwch

Loti Borloti: Ofn y Tywyllwch

Dydy Nel ddim yn gallu cysgu gan fod arni ofn y tywyllwch. Gyda help Loti mae hi'n creu...

Mathemateg

Loti Borloti: Mathemateg

Caiff Macsen drafferth gyda'i waith cartref Mathemateg felly mae Loti Borloti yn cynnig...