Cyfres 20


Cyfres 20

Cyfres ddrama boblogaidd wedi'i lleoli yn y gogledd. Popular drama series set in North Wales.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 20. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 71

Rownd a Rownd: Cyfres 20, Pennod 71

Mae'n ddiwrnod y cyfweliadau yn y salon ond mae'n ymddangos bod Dani wedi penderfynu'n ...

Pennod 72

Rownd a Rownd: Cyfres 20, Pennod 72

Mae Hari a Tomos yn gadael am Durham ac mae Glenda a Terry'n ceisio ymddangos yn gryf. ...

Pennod 73

Rownd a Rownd: Cyfres 20, Pennod 73

Pan mae Arthur yn sâl, mae o'n ymddwyn fel babi ac mae'n disgwyl i bawb edrych ar ei ôl...

Pennod 74

Rownd a Rownd: Cyfres 20, Pennod 74

Mae'n Noson Tân Gwyllt a Terry a Kelvin sy'n gorfod ysgwyddo'r rhan fwyaf o'r baich o d...

Pennod 75

Rownd a Rownd: Cyfres 20, Pennod 75

Down i wybod ychydig mwy o hanes Jac ond mae o'n amlwg yn cuddio rhywbeth. We learn a l...

Pennod 76

Rownd a Rownd: Cyfres 20, Pennod 76

Mae Dani a David yn mynd ar eu dêt cyntaf heddiw ar ôl mwynhau noson yn Copa. Dani and ...

Pennod 77

Rownd a Rownd: Cyfres 20, Pennod 77

Tra bo trafferthion Barry yn parhau, mae cynllun Arthur i werthu llun Iris heb yn wybod...

Pennod 78

Rownd a Rownd: Cyfres 20, Pennod 78

Mae Dani'n gobeithio y bydd ei hail ddêt efo David yn fwy llwyddiannus na'r cyntaf. Dan...

Pennod 80

Rownd a Rownd: Cyfres 20, Pennod 80

Mae Meical yn ceisio cael Dani a Wyn i gymodi ond dydy pethau ddim yn edrych yn addawol...

Pennod 81

Rownd a Rownd: Cyfres 20, Pennod 81

Mae diwrnod yr ocsiwn yn cyrraedd ond mae Iris yn newid ei meddwl ynglyn â gwerthu llun...

Pennod 82

Rownd a Rownd: Cyfres 20, Pennod 82

Mae Barry'n falch o gael rhannu ei ofidiau ond mae Carys yn ei chael hi'n anodd cadw'r ...

Pennod 83

Rownd a Rownd: Cyfres 20, Pennod 83

Mae Wyn yn poeni'n arw am y sefyllfa annifyr rhyngddo fe a Dani. Wyn is worried by the ...

Pennod 84

Rownd a Rownd: Cyfres 20, Pennod 84

Mae gan Wyn ei ddwylo'n llawn wrth wneud ei orau i drïo cadw'r ddysgl yn wastad rhwng D...

Pennod 85

Rownd a Rownd: Cyfres 20, Pennod 85

Gyda iechyd Barry yn dirywio, mae Carys yn poeni ond mae Barry'n benderfynol nad ydi o ...

Pennod 86

Rownd a Rownd: Cyfres 20, Pennod 86

Wedi iddynt glywed y newyddion am Barry, nid yw Dale nag Iris yn teimlo fawr fel dathlu...

Pennod 87

Rownd a Rownd: Cyfres 20, Pennod 87

Does gan Barry ddim awydd bwyta twrci eleni ac mae pawb yn poeni amdano, yn enwedig Dal...

Pennod 88

Rownd a Rownd: Cyfres 20, Pennod 88

Mae'r Ks yn cael 'Dolig i'w gofio am fwy nag un rheswm. The Ks are off to the posh hote...